Archiwum kategorii: Kronika Ogrodu

Pożar na terenie R.O.D. „Kaszubskie” – Prośba o wsparcie i pomoc dla działkowca !!!

_DSC9691bwn

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na fakt zagospodarowania altan, terenów dookoła nich, zakazie wypalania traw, oraz ognisk jak i oznaczeń na altanach / działkach.
Przyczyną pożaru była WIELKA nieodpowiedzialność sąsiada, który postanowił zamiast wypielić trawę z ogrodzenia dzielącego oba ogródki , wypalić je… .
Niestety wypalanie, które już z założenia jest  zabronione na terenie ogrodów jak i całej Gdyni, to dodatkowo zostało pozostawione, mimo kilku zwróceń uwagi sąsiadów jak relacjonowali na miejscu działkowcy, bez nadzoru. 
Momentalnie zajęła się sucha o tej porze roku podściółka trawy na działce sąsiada, po której zajęła się ściana altany w której wypoczywał jej właściciel. 
Całe szczęście zdołał się obudzić i wyjść bez szwanku z tej iście niebezpiecznej pułapki. 
Niestety altana uległa całkowitemu spaleniu wraz z jej zawartością i całym dobytkiem ogrodowym działkowca.

_DSC9708bwn

Należy zwrócić szczególną uwagę iż od 2 lat na terenie Gdyni, oraz od końcówki roku w Nowym regulaminie P.Z.D. istnieje wyraźny ZAKAZ wypalania traw palenia ognisk i otwartego ognia.

Całą akcję gaśniczą można zobaczyć po linkiem do strony  straży pożarnej  w Gdyni :

Przestrzegamy Państwa przed tego typu praktykami, gdyż konsekwencje tych czynów nie dosyć że są obarczone sowitymi karami to dodatkowo w przypadku takich szkód obarczone są pełną odpowiedzialnością za ich wyrządzenie jak i ich naprawę, już nie wspominając o możliwych konsekwencjach ze strony Zarządu R.O.D.

Pojawia się znów temat oznaczeń działek jako niezbędnych informacji organizacyjnych w takich awaryjnych sytuacjach. 
Zaznaczę iż nie tyle że względów organizacyjnych ,co właśnie ze względów bezpieczeństwa dodatkowe oznaczenie nr działki od strony ulicy zdecydowanie może pomóc i przyspieszyć dojazd w konkretne miejsce służb ratowniczych. Pragniemy też zwrócić uwagę na fakt iż w przypadku dodatkowych nr działki widocznych od strony ulicy warto się zaopatrzyć w dostępne w Zarządzie tabliczki, które odbiegają od oznaczeń domów na ulicy, zwracając uwagę na fakt iż nr jest przyporządkowany  do Ogrodów Działkowych, a nie do ulicy. W zakładce ogłoszenia dostępna jest wizualizacja takich numerów jak i procedura nabycia.
Problemy z dojazdem służb do wskazanego miejsca i nr działki niestety mogą wyniknąć w momencie zagrożenia ,gdy już nie ma czasu na jakąkolwiek zwłokę.

Ewentualna Państwa pomoc w odnowieniu wyposażenia działki, lub pomoc w usunięciu zgliszcz, transport materiałów budowlanych czy wykończeniowych bardzo chętnie przekażemy poszkodowanemu działkowcowi i na pewno z pełną życzliwością postaramy się pomóc w pośrednictwie i wsparciu dla tego działkowca. Liczymy, że wykażą się Państwo pomocna dłonią.
Zarząd ze swojej strony w sobotę podejmie stosowne działania po środowym planowanym spotkaniu z poszkodowanym, z którym jesteśmy w ciągłym kontakcie.

Dodatkowo  dnia 16.04.2016r ok godziny  10:00 planowana jest pomoc bezpośrednia  dla Działkowca  w celu uprzątnięcia zgliszcz i  wywiezienia  zwaliska  w podstawionym na ten dzień kontenerze.
Zarząd zorganizuje na ten dzień kontener  aby wesprzeć  tą akcję, jednak potrzebne będą silne pomocne dłonie innych  działkowców. Zapraszamy  wszystkich  z Państwa, którzy będą w tym czasie w stanie pomóc poszkodowanemu.

Mamy nadzieję, że uczuleni tym wypadkiem ,przywiążą Państwo więcej uwagi do zasad bezpieczeństwa zarówno na swojej działce jak i  na działkach sąsiadów.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z postawy sąsiadów poszkodowanego, którzy  sami zwracali uwagę na niebezpieczeństwo, za co bardzo dziękujemy. Prosimy też w takich wypadkach o zgłaszanie takich sytuacji do Zarządu R.O.D., co pozwoli nam zareagować na tego typu zdarzenia na bieżąco. Być może udałoby się uniknąć tej tragedii przy naszej interwencji, ale mamy nadzieję że  była to ostatnia taka tragedia na naszym ogrodzie.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2016.02.24 Projekt „Nowa Łużycka”, a Tereny Ogrodu i wpływ na okolicznych mieszkańców

20160225_Nowa_Luzycka_zarysWiele osób zadaje nam pytanie jaki  wpływ na ogród i  pozostałe okoliczne tereny będzie miał nowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Postaram się skupić teraz na projekcie cały czas okrajanym i modyfikowanym, czyli tzw „Nowa Łużycka”.
Jest to planowany łącznik pomiędzy  rondem w Redłowie a ul. Wrocławską. Do tego łącznika dochodzi  zmiana zagospodarowania terenu z Ogrody  Działowe  na uwaga :
– Parkingi
– tereny rekreacji , place zabaw w szerokim tego  słowa znaczeniu
leżące pomiędzy ul. Wrocławską, a ul. Kurpiowską po stronie rzeki Kaczej  należącej  do  Orłowa. ( zaznaczenie na czerwono  w kształcie odwróconego „L”, a teren ze zmienionym zagospodarowaniem to  pas równoległy  do ul. Sieradzkiej  )
Planowane jest puszczenie dużego ruchu samochodowego od ronda w Redłowie do ul. Wrocławskiej ( bez jej przebudowy ), praktycznie blokując już zatłoczone wyjazdy, a nie wspominając o tym, że cały puszczony  ruch  zwiększy poziom hałasu , korki na wszystkich  wyjazdowych  ulicach  w tej części Orłowa, jak i spowoduje pogorszenie dotychczasowej enklawy  ciszy i  spokoju , którą cieszyli  się dotychczas mieszkańcy i  działkowcy w tej części  Gdyni. Dzielnica, która była dotychczas ceniona za spokój, stanie się pod względem wzmożonego  ruchu  samochodowego o wiele mniej  atrakcyjną, co również bardziej  zanieczyszczoną przez spaliny, co  dla Mieszkańców , oraz działkowców, którzy  wybrali to miejsce na właściwe dla siebie ze względu na swoje walory przestanie być atutem, a zacznie być uciążliwością. Podejrzewamy  ze w drugim etapie po  wybudowaniu  drogi powstaną ekrany  zdecydowanie jeszcze bardziej degradujące krajobraz tej  dzielnicy.

Trochę historii :

ok roku 2005 gdy nie było jeszcze  drogi  „różowej”  projekt  zakładał zupełnie inną lokalizację i przebieg  trasy:

2005_projekt_Nowej_luzyckiej w wariancie1_i_gg32Jak  widać na powyższym projekcje droga miała przebiegać po większej części  terenów R.O.D. a następnie poprzez tereny  dawnej  straży  odprowadzić ruch do ul. wielkopolskiej  na wysokości  ul. Żmudzkiej, a nie jak teraz jest planowane do ul Wrocławskiej. Następnie ruch  miał być skierowany  przez dalszą część Orłowa w stronę Sopotu i  dalej  do  części  Gdańska dołączając się do już rozbudowanej  infrastruktury wyjazdowej  z Trójmiasta. Projekt  dość duży i  na początku planowany hucznie wraz z Gdyńskimi i  Sopockimi  Radnymi Miast. Niestety  nowi, a właściwie starzy właściciele wcześniejszych  rzekomo  miejskich  gruntów, którzy  upomnieli  się o tereny  do nich  należące spowodowały brak  wskazań ekonomicznych przy  wykupie już na tą chwilę prywatnych, a nie miejskich terenów, plus wycofanie się po protestach mieszkańców górnego Sopotu spowodował również wycofanie się Gdyni  z planowanych prac ograniczając je na początku  do  dojścia do  ul. Sieradzkiej w niezmienionej  formie, a następnie zrezygnowano  z przedłużonego  łącznika i  ronda planowanego przy ul. żmudzkiej, na wersję którą oglądają Państwo teraz na początku tego  artykułu, czyli  bezpośrednia wstążka do ul Wrocławskiej.

Projekt ten ma szereg  wad planistycznych i założeniowych :

1. Jest  traktowany  jako  droga dojazdowa i  atrakcja lokalna przy  sprzedaży  kilkudziesięciu tysięcy  metrów kwadratowych terenu przy tzw Psiej  Górce. ul._przemyska_34_eng ( oferta sprzedaży  w/w gruntów)

2. Ma to  być jednocześnie atrakcyjna ( niestety  tylko  z punkty  widzenia nabywcy  w/w gruntu ) alternatywa dojazdu i  wyjazdu z w/w terenu  nie biorąca w ogóle pod uwagę zdania i potrzeb mieszkańców przyległych  dzielnic po  których  skutki tej  inwestycji  odbija się diametralnie na dotychczasowym charakterze życia jaki tutaj  wiedli

3. Aspekt  bezsensownego przeniesienia sporego  ruchu  ulicznego  na ulice w ogóle nie dostosowane do jego odbioru, a w następstwie znaczne pogorszenie nawierzchni, dostępnych  miejsc parkingowych, ilości  kolizji, i  spadek  bezpieczeństwa na drogach , które dotychczas były  ulicami  lokalnymi z małym natężeniem ruchu.

4. Wydatek  i  inwestycja niewspółmiernie wielka w stosunku  do  nieosiągniętego  celu, który  zatarł się przez lata, a czego  radni  nie raczyli  zauważyć i  ciągle forsują tą inwestycję jako  rozwojową … niestety  odbioru  rozwoju  brak… i może należałoby  się zastanowić czy  nie lepiej  jest  stracić fundusze już poniesione na plany  i  opracowania, zamiast  generować następne ogromne inwestycyjne i nakłady  pieniężne z ramienia miasta i  mieszkańców, które można by  spożytkować na wiele innych  celów np przebudowa węzła przy ul Sopockiej czy też innych  arteriach,  które zdecydowanie bardziej potrzebują alternatywy  rozwojowej  z możliwymi  do  osiągnięcia celami.

5. Spadek  cen m2 gruntów w dzielnicy cieszącej  się spokojem i  ciszą za który  wielu  mieszkańców jest  w stanie zapłacić duże pieniądze, ale może włodarzom na tym zależy, aby  grunty  do  wykupu  miały  mniejszą wartość … ?

6. odebranie dużej  części  ogrodom działkowym, aby  stworzyć parkingi  pod inwestycję z goła chybioną jaką jest  druga inwestycja  zdublowanej trasy  rowerowej  wraz ze spacerową. Podobny  projekt  rozpatrywany jest  wzdłuż ul. Sandomierskiej i  Olkuskiej.

Myślę że najwyższy czas aby tym razem wypowiedzieli  się obywatele, mieszkańcy  Gdyni  i  mieszkańcy  Orłowa jak i  może Małego  Kacka na temat  zasadności  i potrzeb inwestycji które starają się nas uszczęśliwiać na siłę.

Do  dnia 01.03.2016 można składać wnioski i uwagi  do wyłożonego planu  do których  w każdym wypadku  musi odnieść się zarówno prezydent , jak i Biuro Planowania Przestrzennego i  uwzględnić je w ewentualnych poprawkach. Im więcej  uwag  ze strony mieszkańców tym będą mieli Państwo  większy  wpływ na to  co będzie przyszłością tej  dzielnicy do czego  bardzo  zachęcam. Poniżej  przedstawimy zasady  składania wniosków i uwag:

UWAGI do PROJEKTU należy składać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2016r. ( najlepiej w 2 egzemplarzach za potwierdzeniem przyjęcia ) do :

Prezydenta Miasta Gdyni ,

na adres :

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdynia

ul. Tadeusza Wendy 7/9

81-341 Gdynia

Zgodnie z Art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi i wnioski muszą zawierać oznaczenia pól ( np PD23 ) których  dotyczy  się uwaga

Uwaga powinna dotyczyć się w jednym piśmie jednego  zagadnienia a nie wielu  wątków tak  aby  planiści  mogli odnieść się do każdego  z osobna

Wnioski dobrze jest  składać osobiście za potwierdzeniem odbioru na kopii, a następnie warto  zawsze sprawdzić na stronach  Biura Planowania Przestrzennego  czy  zostały one wzięte pod uwagę , lub z jakiego  powodu  zostały odrzucone, kolejne dyskusje na ten temat mogą odbywać się przy okazji kolejnego  wyłożenia planów .

A skoro każdy mieszkaniec Gdyni może wnieść uwagi to możemy je składać i  zgodnie z powyższym muszą one być brane pod uwagę przy  planowaniu terenu. Takie działania mają miejsce już przy  3-cim wyłożeniu planów zagospodarowania terenu  na Witominie gdzie mieszkańcy  sprzeciwiają się zabudowie Handlowej  w jej  centrum.

Zachęcamy również do  składania uwag jako mieszkańcy Gdyni do pozostałych  terenów R.O.D., które będą przycinane zgodnie z tym co przedstawiliśmy  w naszych poprzednich  artykułach.

W imieniu  Zarządu R.O. D.

Prezes Zarządu

 

2016.02.01 Jest już wyłożony plan zagospodarowania naszego terenu

Ponownie wracamy  do tematu, który  w części  dotyczy  naszego  ogrodu i jego terenów :

20160202_Plan_zagospodarowania_ter_Iwylozenie_projekt-Zaznaczenie_037a na poniższym planie zaznaczyliśmy na czerwono odręcznie tereny które będą podlegały  zmianom :

20160202_Plan_zagospodarowania_ter_Iwylozenie_projekt-Zaznaczenie_037_zmianyZmiany te będą w trzech  przypadkach  dość duże, a mianowicie :

1. zmieniono  zagospodarowanie terenu  z Ogrodów działkowych  na tereny rekreacyjne, planując tam wybudowanie parkingów i  innej infrastruktury, jest to obszar z zakresu  ulic wrocławska do kurpiowska po  stronie tych  ulic licząc od kaczej rzeki ( czerwony  prostokąt.

2. Ze względu na planowaną budowę drogi która ma połączyć tereny  Redłowa z Orłowem i  dobiegać do  ul. Wrocławskiej zostaną przejęte tereny  działek  w drugim zaznaczonym terenie  czerwonym prostokątem ( plany  się ciągle zmieniają, i to Państwo  mają wpływ na to  czy  zostaną zrealizowane, pamiętajmy iż w  tzw mieczy czasie wybudowano już taki łącznik  o  nazwie „Różowa droga” więc jego  znaczenie przestaje być niezbędnym, tym bardziej że planowana droga z obu  stron ma wąskie odnogi  co  wydaje się niezasadnym  planowanie jej  z takim rozmachem , jeśli nawet  nie zaprzestanie tych planów jako  zbędnych ).

3. To  kontrowersyjna ścieżka pieszo/rowerowa, która bardzo  przycina lewy  brzeg Kaczej  rzeki  przycinając również tereny  R.O.D. ponad granice działek  geodezyjnych  należących  do  R.O.D. Ten fragment  naniosłem  czerwoną linią wzdłuż planowanej  na żółto  kropeczkami ścieżki. Wiele naszych  traktów komunikacyjnych  zostanie  zlikwidowanych  ze względu na ten projekt.

Proszę pamiętać iż wszystkie te projekty są w fazie dyskusji i teraz mają Państwo jedyny moment  na wywarcie wpływu na ich  późniejsze istnienie i realizację w konsultacjach  społecznych  z Państwa udziałem które odbędą się jak już wspominaliśmy :

 04.02.2016 w Gdynia InfoBox ( OBSERWATORIUM ZMIAN) ul. Świętojańska 30 godzina 17:00

Zapraszamy  Państwa do  czynnego udziału  w tym spotkaniu  i  jeszcze bardziej  czynnego  składania wniosków o  poprawki  do planowanych  zmian i  inwestycji.

Chcielibyśmy też zauważyć iż wszystkie konsultacje związane z ochroną środowiska na tym terenie datowane są na rok  2013 gdy to  wcale nie była planowana w/w ścieżka  a w opinii wyraźnie mówi  się o  zachowaniu  terenów zielonych  w niezmiennej  formie co też jest  sprzeczne z wyłożonymi  planami w dniu  dzisiejszym.

Poniżej  plany  i  dokumenty :

20160202_Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko-104490_fileot dokument PDF

20160202_projekt_zagospodarowania_pierwsze_wylożenie_104580_fileot Dokument  PDF ( uwaga duży i  długo  się otwiera, proponujemy  pobrać i otworzyć lokalnie )

20150820_Halina_Palgan_radna_Dzielnicy_M_Kack_Strona_Rady_Dzielnicy Dokument  PDF ) dla przypomnienia główny  organizator przedsięwzięcia.

Pozdrawiamy licząc na Państwa duży  udział na spotkaniu w InfoBoxie 04.02.2016r godzina 17:00

Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

 

2016.01.01 Nowy Rok 2016

Nowy Rok  2016

To już 61 rok  istnienia naszego ogrodu 🙂

Fajerwerki2

Dla jednych  radość dla ogrodu nowe wyzwania i  zadania, ale myślimy że dla wszystkich  będzie to powód radości  i  spełnienia postanowień i  założeń na nowy  rok. Oby tak właśnie było i tego  właśnie życzymy   naszym działkowcom, jak i  wszystkim odwiedzającym naszą stronę.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

 

2015.12.12 Spotkanie wigilijne w R.O.D. „Kaszubskie”

_DSC7608bwnJak nakazuje tradycja sięgająca już prawie 60-ciu lat naszego Ogrodu, co  roku  Zarząd i  komisje ( w tym roku  istnieje tylko jedna), jak i  gospodarz, oraz nasz Księgowy Ogrodu  biorą udział w zorganizowanym przez Zarząd spotkaniu  wigilijnym.

_DSC7609bwn

Skromne, ale za to w miłej atmosferze spotkanie, zapoczątkowane podzieleniem się opłatkiem, i  złożeniem sobie wzajemnie życzeń, zostało przyjęte nader miło i z aprobata uczestniczących w nim osób.

_DSC7610bwn

Poza tematem świąt poruszano wiele innych  kwestii, zacieśniono też współpracę z komisją rewizyjną, jak i dzielono  się doświadczeniami i spostrzeżeniami  dotyczącymi naszego Ogrodu.

Tego samego dnia Prezes Ogrodu „Kaszubskie” wraz z Przewodniczącym Kolegium Prezesów Ogrodów Gdyńskich i 2-ma członkami tegoż kolegium udał się też na spotkanie wigilijne, tym razem Kolegium Prezesów Powiatów Wejherowskiego i Puckiego, Na którym w towarzystwie przedstawicieli  Okręgu Gdańskiego byliśmy świadkami wyboru nowych  władz  jak i uczestniczyliśmy w poczęstunku, podzieleniu  się opłatkiem, jak i wymianie bardzo owocnej jak  się okazało doświadczeń z zakresu  prac i obowiązków na naszych Ogrodach, oraz współpracy z Okręgiem , jak i  z samym P.Z.D. Głos zabierali też będący tam przedstawiciele Krajowej Rady P.Z.D. którzy reprezentują nas i nasze sprawy z Gdyńskich ogrodów.

_DSC7611bwnGospodarzami tego  spotkania był Ogród im. Antoniego  Abrahama w Rumi, któremu za ciepłe i piękne przyjęcie, jak i  perfekcyjnie przygotowane przyjęcie chcieli byśmy na łamach naszej  strony podziękować.

_DSC7615bwn

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. Kaszubskie.

2015.12.09 UWAGA !!! – Biuro Zarządu R.O.D. Nieczynne !!!

_DSC1267bwn_Skrzynka

W Okresie od 23.12.2015r.

Do 02.01.2016r + 06.01.2016r

BIURO ZARZĄDU ROD BĘDZIE
NIECZYNNE

Decyzja o zamknięciu w tym okresie biura R.O.D. Kaszubskie podyktowana jest brakiem liczebnym osób decyzyjnych do obsługi ze strony Zarządu ze względu na wyjazdy i urlopy rodzinne związane z okresem świąteczno nowo rocznym.

Zarząd R.O.D. w tym czasie ograniczy swoja działalność do statutowych czynności  zamknięcia i otwarcie roku, jak i  zebrań miesięcznych  w celu  utrzymania ciągłości prac.

Za powstałe w ten sposób utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy, zapraszając do odwiedzin i załatwienia spraw R. O. D. w czasie po w./w okresie. Ewentualny kontakt pod nr tel 58 500 83 43, lub na e-mail.

Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.12.05 Spotkanie wigilijne Gdyńskich Ogrodów Działkowych

Miło jest mi Państwu  zrecenzować  nasz udział w spotkaniu  Wigilijnym Gdyńskich  Ogrodów działkowych, które to  się odbyło dnia 2015.12.05 w Rodzinnym Ogrodzie działkowym im Mikołaja Reja w Gdyni przy ul. Zielonej. Jest to chyba największy ogród w naszym mieście liczący ponad 1 200 działek na swoim terenie. Ten duży i  bardzo dobrze zorganizowany ogród stał się w tym dniu  naszym gospodarzem, przygotowując przepiękną uroczystość.
Z ramienia naszego Ogrodu  zostali  zaproszeni  Prezes, oraz Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej i tak też się grzecznie stawiliśmy.

_DSC7581bwn

Pięknie aczkolwiek  ze względu na nasze znikome Ogrodowe fundusze skromnie zastawiony  stół i tak  stał się chlubą tego  spotkania, za co  bardzo w imieniu  własnym jak i naszego  całego Ogrodu dziękujemy  organizatorom za włożony  wkład i pracę przy przygotowaniu tego  spotkania.

_DSC7590bwn

Spotkanie poza czysto  świątecznym charakterem i  podzieleniem się opłatkiem wraz ze złożeniem sobie na wzajem życzeń,  było też okazją do przedstawienia kilku  założeń prosto  z obrad Krajowej  Rady  P.Z.D. Stowarzyszenie, które to  przedstawił nasz przedstawiciel  z Gdyni Pan :  Leonard Lewiński.
Miło nam jest uczestniczyć w tego typu  spotkaniach gdyż jest to  zawsze więcej  okazji do wymiany różnego rodzaju spostrzeżeń, doświadczeń i rozwiązań, które można albo przenieść jako sprawdzone, albo rozważyć ich zastosowanie np w naszym Ogrodzie.

_DSC7591bwn

_DSC7582bwn

Atmosfera była wręcz iście rodzinna, a to za przyczyną tak miłego przyjęcia naszych gospodarzy za co im chwała i chluba.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

 

2015.11.30 Spotkanie Prezesów Gdyńskich ogrodów działkowych z Prezydentem Miasta Gdynia Wojciechem Szczurkiem

_DSC7568bwn

Dnia 30.11.2015 r. Przedstawiciel  naszego  Zarządu R.O.D. „Kaszubskie” wziął udział w specjalnym spotkaniu z Prezydentem naszego miasta. Spotkanie było wstępnie planowane jako  dość krótkie i kurtuazyjne, ale przeistoczyło się z w bardzo  ciekawą i rozwojową we współpracę dyskusję. Jak  widać praca Zarządu  R.O.D. „Kaszubskie” nie ogranicza się tylko  do prac na samym ogrodzie. Mamy nadzieję iż godnie reprezentujemy  Państwa we władzach  miasta. 🙂

Gdynianie)by_pawlak-foto_pl_o

Poruszano  wiele tematów, ale z największych warto przytoczyć te poniżej  :

  • Rozmowa o możliwości zagospodarowania terenów wokół naszych  ogrodów w postaci klombów i  kwiatów okalających  nasze ogrody, aby  zintegrować je z lokalną społecznością i  wskazać, że Gdyńscy  Działkowcy  wspierają piękno i porządek  w mieście z którego pochodzą. temat ten pozostał otwartym, więc jeszcze do niego  wrócimy.
  • Postanowiono, a Prezydent  Obiecał nam iż obejmie patronat  nad gdyńskim konkursem na najpiękniejszy ogród. Nasz ogród we wielu  aspektach  może spokojnie pretendować do tego miana , ale myślimy że jeszcze  wiele mamy  do poprawy co też i czynimy. Być może ten konkurs wpisze się na stałe w harmonogram współpracy  z Urzędem miasta i  powagą Prezydentury  Pana Wojciecha Szczurka.
  • Kolejnym tematem były możliwości inwestycyjne ze środków unijnych  w 2016 roku na potrzeby R.O.D. w Gdyni. Prezydent zapewnił nas, że wesprze nasze inicjatywy  rozwojowe w Gdyni i wskaże nam odpowiednie jednostki które wesprą nasze działania w żmudnych procesach składania i  weryfikacji ew. wniosków. Niestety rok 2016 nie obfituje w dotacje ściśle związane z naszą działalnością , ale w zakresie tych zbieżnych na wsparcie merytoryczne i poparcie możemy liczyć.
  • Integracja społeczności Ogrodów Działkowych  z lokalnymi ośrodkami  edukacji społecznej, w tym też szkół podstawowych  w zakresie nauki wśród najmłodszych  podstawowych  pojęć związanych  ze środowiskiem rozwojem i  wzrostem roślin na rzeczywistych przykładach. Nasze ogrody, jak i Ogród R.O.D. „Kaszubskie” wykazały pełną gotowość do  rozwijania współpracy  ze szkołami jak i z lokalnymi ośrodkami oświatowymi  w Gdyni, zapewniając z naszej  strony  rozwijanie tego programu edukacji naturalnej.
  • Sprawy związane z wystawkami  przy pracach nad nową ustawą śmieciową były też jednym z punktów dotyczących ujęcia miedzy innymi  Działkowców jako osób będących  mieszkańcami  społeczności Gdyńskiej uprawnionych  do  wystawiania dużych  gabarytowych  śmieci z terenu Ogrodów działkowych na równi z  mieszkańcami. Każdy  z nas opłaca opłaty za wywóz śmieci i każdy  z nas powinien mieć też możliwość wystawienia np  starej  kanapy  czy  lodówki  ze swojej altany  ogrodowej, bez konieczności wiezienia ich np przez pół miasta do miejsca swojego  zamieszkania. Nowe zasady  ściśle określają możliwości  wystawiania dla mieszkańców, przedsiębiorstw, ale pomijają w swych  zapisach  tereny  ogrodów Działowych. Stąd wystosowaliśmy do Prezydenta chęć w rozwinięciu współpracy  w zakresie rozwoju nowo powstającej ustawy  w Gdyni o zapisy  dotyczące też Ogrodów.
  • Poruszono też ogromne problemy  związane ze zgodami na wycinkę drzew nieowocowych z terenów R.O.D. . Prezydent obiecał nam pomóc w tej  sprawie i wspomóc nas pomocą prawną i działaniami organizacyjnymi w swoich resortach.
  • Poruszono tez sprawy związane z planowaną ścieżką spacerową jaki ogrodzeniem ogrodu od strony rzeki w R.O.D. „Kaszubskie” . Nie chcemy zapeszać jeszcze naszych  działań w tym aspekcie, ale możemy zapewnić że uzyskaliśmy zgodę i wsparcie w rozwoju tych inicjatyw, w jakim zakresie będą one zrealizowane pokaże czas.

Myślimy, że spotkanie było owocne zarówno dla Prezydenta, który  spotkał się też z nowymi  spojrzeniami jak by nie patrzeć swoich  wyborców, ale i  dla Ogrodów, które zaczynają coraz częściej  być zauważane jako lokalne społeczności i to nie tylko  z ich problemami ale i  egzystencją w na danych terenach  Gdyni.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

 

2015.10.27 Uzupełniliśmy kolejne karty naszej historii w zakładce „Historia Ogrodu „Kaszubskie”

Nie wiem czy  wszyscy  zauważyli  dział na naszej  stronie poświęcony Historii Naszego Ogrodu. Mieści  się on w zakładce „Historia Ogrodu „Kaszubskie”. Są to autentyczne wpisy  z kroniki Naszego Ogrodu.

IMAG1868_1Znajdują się tam poza wpisami  z kroniki liczne zdjęcia przedstawiające życie Ogrodu  w tych  jakże zamierzchłych , ale jednak  będących  w pamięci  niejednego naszego  działkowca czasach.

Ogromnie zachęcamy do zaglądania do tego  działu, który  staramy się sukcesywnie do uzupełniać w wolnych  chwilach. Bieżące wpisy  z kroniki  zostały  uzupełnione z lat  1945 ( gdy to  postał Ogród) do 1968 roku. Niedługo  zapewne pojawią się kolejne. jest to już 3-cia edycja tej karty i zapewne będzie ich  jeszcze  wiele bo przecież wiele mamy tutaj  Państwu  do  zaprezentowania.

Zachęcamy też wnuków i  dzieci  dotychczasowych  działkowców do pokazania tego  działu na stronie swoim dziadkom i  Rodzicom, którzy podejrzewamy  często odnajdą się na zdjęciach tam prezentowanych i  zapewne opowiedzą niejedną historię z nimi  związaną. Chętnie też sami usłyszymy  historie z naszego ogrodu, których nie ma w Kronice, a które mogłyby rozszerzyć ten dział o kolejne karty.

Mamy nadzieję, że Państwo będą zaglądali tam teraz częściej, a my  co  jakiś czas będziemy  informować Państwa o kolejnych  uzupełnieniach tych niesamowitych  historii i  wspomnień.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”