Archiwum kategorii: Informacje

Konkurs „Piękna działka”

Konkurs „Piękna działka” został rozstrzygnięty:

  1. Miejsce – Eugenia i Włodzimierz Zach dz. nr 126
  2. Miejsce – Elżbieta i Robert Chmielińscy dz. nr 317
  3. Miejsce – Stanisław Tworkowski dz. nr 19A

Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!

Zarząd ROD Kaszubskie

KONTENERY

Kolejne kontenery na odpady zielone zostaną podstawione około 22 września 2023 roku. Proszę o nie wystawianie śmieci pod bramy, jak nie ma kontenerów.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

9 wrzesień 2023 w godz. 10.oo-13.oo

Zarząd ROD KASZUBSKIE serdecznie zaprasza wszystkich Działkowców do wspólnego spotkania z okazji Dnia Działkowca

Poczęstunek:

  • Kawa, herbata i słodkie co nieco
  • Pajda chleba z pysznym smalcem i ogórkiem

Rozstrzygnięcie konkursu PIĘKNA DZIAŁKA

Zachęcamy do przyniesienia swoich plonów. Dla najpiękniejszych „okazów” przewidziane nagrody

KONTENERY

Kolejne kontenery na odpady zielone zostaną podstawione 12 sierpnia 2023 roku. Proszę o nie wystawianie śmieci pod bramy, jak nie ma kontenerów.

Zarząd ROD Kaszubskie

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2023

Informujemy, że w tym roku w dniu 9 września 2023 planujemy zrobić na naszym ogrodzie Dzień Działkowca 🙂

Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu przekażemy w późniejszym terminie.

Zarząd ROD Kaszubskie

OPŁATY 2023

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy składniki oraz wysokość zatwierdzonych opłat przez Konferencję Delegatów na rok 2023r.:

  1. 0,92 zł/m² powierzchni użytkowanej działki – opłata przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD),
  2. 0,43 zł/m² od działki podłączonej do sieci wodnej – opłata przeznaczona na pokrycie zużycie wody (w tym ubytki wody, napełnienie sieci wodnej),
  3. 165,00 zł od działki za wywóz śmieci z terenu ROD.

Powyższe opłaty należy wnosić do 30 czerwca 2023r. na dotychczasowy numer rachunku bankowego.

Przypominamy również, iż działkowiec będący Członkiem PZD dokonuje opłaty składki członkowskiej w dotychczasowej wysokości 6,00 zł, niezależnie czy Członkami PZD są oboje małżonkowie. Zgodnie z uchwała Krajowej Rady PZD, jeśli Członkiem PZD są małżonkowie, składka członkowska opłacana jest w kwocie 3,00 zł od każdej z tych osób.

Informację o wysokości opłat należnych za poszczególne działki dostępne są biurze w godzinach pracy Zarządu. Osoby, które zgłosiły do Zarządu w danych kontaktowych adres e-mail, mogą zwrócić się za jego pośrednictwem do Zarządu na adres rodkaszubskiegdynia@pzd.pl w celu uzyskania informacji o wysokości opłaty.


Zarząd ROD Kaszubskie

KONKURS „PIĘKNA DZIAŁKA”

Zarząd Ogrodu ROD KASZUBSKIE organizuje konkurs pt.: „PIĘKNA  DZIAŁKA 2023”.

Chętni do udziału w konkursie proszeni są o wysłanie zgłoszenia na adres: rodkaszubskiegdynia@pzd.pl lub pisemnie na kartce, którą należy wrzucić do skrzynki pocztowej przy furtce wejściowej na skrzyżowaniu ulic Sieradzka / Wrocławska.

Termin zgłoszenia się do konkursu upływa dn.31.08.2023 r. Zgłoszenie powinno zawierać: nr działki, imię i nazwisko
zgłaszającego oraz nr telefonu kontaktowego.

Dla zwycięzców przewidziane atrakcyjne nagrody. Ogłoszenie wyników w DNIU DZIAŁKOWCA 9 września 2023 r.

Zarząd ROD KASZUBSKIE

KONTENERY

W związku z nie stosowaniem się do zasad, które obowiązują na naszym ogrodzie od zeszłego roku, że do KONTENERÓW WRZUCAMY ŚMIECI ZIELONE BEZ WORKÓW na ten moment wywóz kontenerów ze wszystkich sektorów zostaje wstrzymany na 4 tygodnie do 20.06.2023 roku.

Kontenery, które od początku maja wyjechały z naszego ogrodu – były to kontenery ze śmieciami zmieszanymi.

Przypominam koszt kontenera z odpadami zielonymi wynosi 540 zł, a z odpadami zmieszanymi wynosi 1026 zł.

Zarząd ROD Kaszubskie