Archiwum kategorii: Informacje

KONTENERY

Następne kontenery NA ZIELONE! będą podstawiane od dnia 5 LIPCA 2024.

Do tego czasu proszę nie zostawiać śmieci pod bramami i przy Zarządzie, tylko składować na swoich działkach.

Zarząd ROD KASZUBSKIE

KONTENERY

Następne kontenery będą podstawiane od 3 czerwca 2024.

Do tego czasu proszę nie zostawiać śmieci pod bramami i przy Zarządzie, tylko składować na swoich działkach.

Zarząd ROD Kaszubskie

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 2024

Szanowni Działkowcy! Bardzo dziękujemy za przybycie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze 11 maja 2024.

Bardzo miło było się z Wami spotkać i wymienić spostrzeżeniami i uwagami. Wszystkie będziemy wdrażać po kolei w funkcjonowanie naszego ROD.

Dziękujemy przede wszystkim za zaufanie i powierzenie pełnienia naszych funkcji na kolejną kadencję 2024-2028.

Zarząd ROD Kaszubskie na lata 2024-2028 wygląda następująco:

 1. Angelika Presz – Prezes ROD
 2. Stanisław Tworkowski – V-ce Prezes ROD
 3. Zdzisława Romanowska zwana Jolą – Skarbnik ROD
 4. Bogusława Charzyńska – Sekretarz
 5. Waldemar Tomaszewski – Członek

Komisja Rewizyjna na lata 2024-2028:

 1. Elżbieta Pękala – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Janusz Reszczyński – Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 3. Maria Pałgan – Sekretarz

Zarząd ROD Kaszubskie

OPŁATY 2024

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy składniki oraz wysokość zatwierdzonych opłat przez walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze na rok 2024r.:

 1. 0,93 zł/m² powierzchni użytkowanej działki – opłata przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD),
 2. 0,43 zł/m² od działki podłączonej do sieci wodnej – opłata przeznaczona na pokrycie zużycie wody (w tym ubytki wody, napełnienie sieci wodnej),
 3. 165,00 zł od działki za wywóz śmieci z terenu ROD.

Powyższe opłaty należy wnosić do 30 czerwca 2024r. na dotychczasowy numer rachunku bankowego.

Przypominamy również, iż działkowiec będący Członkiem PZD dokonuje opłaty składki członkowskiej w dotychczasowej wysokości 6,00 zł, niezależnie czy Członkami PZD są oboje małżonkowie. Zgodnie z uchwała Krajowej Rady PZD, jeśli Członkiem PZD są małżonkowie, składka członkowska opłacana jest w kwocie 3,00 zł od każdej z tych osób.

Informację o wysokości opłat należnych za poszczególne działki dostępne są biurze w godzinach pracy Zarządu. Osoby, które zgłosiły do Zarządu w danych kontaktowych adres e-mail, mogą zwrócić się za jego pośrednictwem do Zarządu na adres rodkaszubskiegdynia@pzd.pl w celu uzyskania informacji o wysokości opłaty.


Zarząd ROD Kaszubskie

Utwardzenie wjazdu – lipnowska

Szanowni Działkowcy!

Informuję, że pierwsza lokalizacja ma już utwardzoną nawierzchnię pod wjazd kontenera. Planujemy jeszcze utwardzić nawierzchnie od ul. Sieradzkiej (prace już trwają) oraz w okolicy Biura Zarządu.

Zarząd ROD Kaszubskie

KONTENERY

Informujemy, że kontenery na odpady zielone zostaną podstawione około 10 maja. Proszę o nie wyrzucanie odpadów zmieszanych oraz nie wynoszenie śmieci w miejsca postawienia kontenerów.

Zarząd ROD Kaszubskie

ogłoszenie

Zarząd ROD Kaszubskie wprowadza absolutny zakaz stosowania płynu Hukinol oraz innych środków, które wydzielają strasznie śmierdzący odór, który jest nie do wtrzymania przez sąsiednich działkowców oraz okolicznych mieszkańców.