2016.02.24 Projekt „Nowa Łużycka”, a Tereny Ogrodu i wpływ na okolicznych mieszkańców

20160225_Nowa_Luzycka_zarysWiele osób zadaje nam pytanie jaki  wpływ na ogród i  pozostałe okoliczne tereny będzie miał nowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Postaram się skupić teraz na projekcie cały czas okrajanym i modyfikowanym, czyli tzw „Nowa Łużycka”.
Jest to planowany łącznik pomiędzy  rondem w Redłowie a ul. Wrocławską. Do tego łącznika dochodzi  zmiana zagospodarowania terenu z Ogrody  Działowe  na uwaga :
– Parkingi
– tereny rekreacji , place zabaw w szerokim tego  słowa znaczeniu
leżące pomiędzy ul. Wrocławską, a ul. Kurpiowską po stronie rzeki Kaczej  należącej  do  Orłowa. ( zaznaczenie na czerwono  w kształcie odwróconego „L”, a teren ze zmienionym zagospodarowaniem to  pas równoległy  do ul. Sieradzkiej  )
Planowane jest puszczenie dużego ruchu samochodowego od ronda w Redłowie do ul. Wrocławskiej ( bez jej przebudowy ), praktycznie blokując już zatłoczone wyjazdy, a nie wspominając o tym, że cały puszczony  ruch  zwiększy poziom hałasu , korki na wszystkich  wyjazdowych  ulicach  w tej części Orłowa, jak i spowoduje pogorszenie dotychczasowej enklawy  ciszy i  spokoju , którą cieszyli  się dotychczas mieszkańcy i  działkowcy w tej części  Gdyni. Dzielnica, która była dotychczas ceniona za spokój, stanie się pod względem wzmożonego  ruchu  samochodowego o wiele mniej  atrakcyjną, co również bardziej  zanieczyszczoną przez spaliny, co  dla Mieszkańców , oraz działkowców, którzy  wybrali to miejsce na właściwe dla siebie ze względu na swoje walory przestanie być atutem, a zacznie być uciążliwością. Podejrzewamy  ze w drugim etapie po  wybudowaniu  drogi powstaną ekrany  zdecydowanie jeszcze bardziej degradujące krajobraz tej  dzielnicy.

Trochę historii :

ok roku 2005 gdy nie było jeszcze  drogi  „różowej”  projekt  zakładał zupełnie inną lokalizację i przebieg  trasy:

2005_projekt_Nowej_luzyckiej w wariancie1_i_gg32Jak  widać na powyższym projekcje droga miała przebiegać po większej części  terenów R.O.D. a następnie poprzez tereny  dawnej  straży  odprowadzić ruch do ul. wielkopolskiej  na wysokości  ul. Żmudzkiej, a nie jak teraz jest planowane do ul Wrocławskiej. Następnie ruch  miał być skierowany  przez dalszą część Orłowa w stronę Sopotu i  dalej  do  części  Gdańska dołączając się do już rozbudowanej  infrastruktury wyjazdowej  z Trójmiasta. Projekt  dość duży i  na początku planowany hucznie wraz z Gdyńskimi i  Sopockimi  Radnymi Miast. Niestety  nowi, a właściwie starzy właściciele wcześniejszych  rzekomo  miejskich  gruntów, którzy  upomnieli  się o tereny  do nich  należące spowodowały brak  wskazań ekonomicznych przy  wykupie już na tą chwilę prywatnych, a nie miejskich terenów, plus wycofanie się po protestach mieszkańców górnego Sopotu spowodował również wycofanie się Gdyni  z planowanych prac ograniczając je na początku  do  dojścia do  ul. Sieradzkiej w niezmienionej  formie, a następnie zrezygnowano  z przedłużonego  łącznika i  ronda planowanego przy ul. żmudzkiej, na wersję którą oglądają Państwo teraz na początku tego  artykułu, czyli  bezpośrednia wstążka do ul Wrocławskiej.

Projekt ten ma szereg  wad planistycznych i założeniowych :

1. Jest  traktowany  jako  droga dojazdowa i  atrakcja lokalna przy  sprzedaży  kilkudziesięciu tysięcy  metrów kwadratowych terenu przy tzw Psiej  Górce. ul._przemyska_34_eng ( oferta sprzedaży  w/w gruntów)

2. Ma to  być jednocześnie atrakcyjna ( niestety  tylko  z punkty  widzenia nabywcy  w/w gruntu ) alternatywa dojazdu i  wyjazdu z w/w terenu  nie biorąca w ogóle pod uwagę zdania i potrzeb mieszkańców przyległych  dzielnic po  których  skutki tej  inwestycji  odbija się diametralnie na dotychczasowym charakterze życia jaki tutaj  wiedli

3. Aspekt  bezsensownego przeniesienia sporego  ruchu  ulicznego  na ulice w ogóle nie dostosowane do jego odbioru, a w następstwie znaczne pogorszenie nawierzchni, dostępnych  miejsc parkingowych, ilości  kolizji, i  spadek  bezpieczeństwa na drogach , które dotychczas były  ulicami  lokalnymi z małym natężeniem ruchu.

4. Wydatek  i  inwestycja niewspółmiernie wielka w stosunku  do  nieosiągniętego  celu, który  zatarł się przez lata, a czego  radni  nie raczyli  zauważyć i  ciągle forsują tą inwestycję jako  rozwojową … niestety  odbioru  rozwoju  brak… i może należałoby  się zastanowić czy  nie lepiej  jest  stracić fundusze już poniesione na plany  i  opracowania, zamiast  generować następne ogromne inwestycyjne i nakłady  pieniężne z ramienia miasta i  mieszkańców, które można by  spożytkować na wiele innych  celów np przebudowa węzła przy ul Sopockiej czy też innych  arteriach,  które zdecydowanie bardziej potrzebują alternatywy  rozwojowej  z możliwymi  do  osiągnięcia celami.

5. Spadek  cen m2 gruntów w dzielnicy cieszącej  się spokojem i  ciszą za który  wielu  mieszkańców jest  w stanie zapłacić duże pieniądze, ale może włodarzom na tym zależy, aby  grunty  do  wykupu  miały  mniejszą wartość … ?

6. odebranie dużej  części  ogrodom działkowym, aby  stworzyć parkingi  pod inwestycję z goła chybioną jaką jest  druga inwestycja  zdublowanej trasy  rowerowej  wraz ze spacerową. Podobny  projekt  rozpatrywany jest  wzdłuż ul. Sandomierskiej i  Olkuskiej.

Myślę że najwyższy czas aby tym razem wypowiedzieli  się obywatele, mieszkańcy  Gdyni  i  mieszkańcy  Orłowa jak i  może Małego  Kacka na temat  zasadności  i potrzeb inwestycji które starają się nas uszczęśliwiać na siłę.

Do  dnia 01.03.2016 można składać wnioski i uwagi  do wyłożonego planu  do których  w każdym wypadku  musi odnieść się zarówno prezydent , jak i Biuro Planowania Przestrzennego i  uwzględnić je w ewentualnych poprawkach. Im więcej  uwag  ze strony mieszkańców tym będą mieli Państwo  większy  wpływ na to  co będzie przyszłością tej  dzielnicy do czego  bardzo  zachęcam. Poniżej  przedstawimy zasady  składania wniosków i uwag:

UWAGI do PROJEKTU należy składać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2016r. ( najlepiej w 2 egzemplarzach za potwierdzeniem przyjęcia ) do :

Prezydenta Miasta Gdyni ,

na adres :

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdynia

ul. Tadeusza Wendy 7/9

81-341 Gdynia

Zgodnie z Art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi i wnioski muszą zawierać oznaczenia pól ( np PD23 ) których  dotyczy  się uwaga

Uwaga powinna dotyczyć się w jednym piśmie jednego  zagadnienia a nie wielu  wątków tak  aby  planiści  mogli odnieść się do każdego  z osobna

Wnioski dobrze jest  składać osobiście za potwierdzeniem odbioru na kopii, a następnie warto  zawsze sprawdzić na stronach  Biura Planowania Przestrzennego  czy  zostały one wzięte pod uwagę , lub z jakiego  powodu  zostały odrzucone, kolejne dyskusje na ten temat mogą odbywać się przy okazji kolejnego  wyłożenia planów .

A skoro każdy mieszkaniec Gdyni może wnieść uwagi to możemy je składać i  zgodnie z powyższym muszą one być brane pod uwagę przy  planowaniu terenu. Takie działania mają miejsce już przy  3-cim wyłożeniu planów zagospodarowania terenu  na Witominie gdzie mieszkańcy  sprzeciwiają się zabudowie Handlowej  w jej  centrum.

Zachęcamy również do  składania uwag jako mieszkańcy Gdyni do pozostałych  terenów R.O.D., które będą przycinane zgodnie z tym co przedstawiliśmy  w naszych poprzednich  artykułach.

W imieniu  Zarządu R.O. D.

Prezes Zarządu