RĘBAK I KOSIARKA

Na użytek działkowców został zakupiony rębak i kosiarka spalinowa.

Wypożyczać można w godzinach urzędowania Biura Zarządu. Wtorek 15:30-17:30 i Sobota 10:00-12:00

Najlepiej po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Zarząd ROD Kaszubskie

KONKURS PIĘKNA DZIAŁKA

Zapraszamy do zgłaszania najpiękniejszych działek na naszym ogrodzie.

Rozstrzygnięcie KONKURSU w trakcie DNIA DZIAŁKOWCA.

Zgłoszenia można wysyłać mailowo lub zgłaszać osobiście w Biurze Zarządu.

Zarząd ROD Kaszubskie

DZIEŃ DZIAŁKOWCA

21 wrzesień 2024 w godz. 10.oo-13.oo

Zarząd ROD KASZUBSKIE serdecznie zaprasza wszystkich Działkowców do wspólnego spotkania z okazji Dnia Działkowca

Poczęstunek:

 • Kawa, herbata i słodkie co nieco
 • Pajda chleba z pysznym smalcem i ogórkiem

Rozstrzygnięcie konkursu PIĘKNA DZIAŁKA

Zachęcamy do przyniesienia swoich pysznych nalewek, wykonanych ze zbiorów działkowych.

DLA NAJPYSZNIEJSZYCH NALEWEK przewidziane NAGRODY!

Zarząd ROD Kaszubskie

KONTENERY

Kolejne kontenery zostaną podstawione w pierwszy weekend sierpnia.

Następne w pierwszy weekend września i pierwszy weekend października.

Kontener przy budynku Zarządu jest dostępny cały czas.

Zarząd ROD KASZUBSKIE

KONTENERY

Następne kontenery NA ZIELONE! będą podstawiane od dnia 5 LIPCA 2024.

Do tego czasu proszę nie zostawiać śmieci pod bramami i przy Zarządzie, tylko składować na swoich działkach.

Zarząd ROD KASZUBSKIE

KONTENERY

Następne kontenery będą podstawiane od 3 czerwca 2024.

Do tego czasu proszę nie zostawiać śmieci pod bramami i przy Zarządzie, tylko składować na swoich działkach.

Zarząd ROD Kaszubskie

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 2024

Szanowni Działkowcy! Bardzo dziękujemy za przybycie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze 11 maja 2024.

Bardzo miło było się z Wami spotkać i wymienić spostrzeżeniami i uwagami. Wszystkie będziemy wdrażać po kolei w funkcjonowanie naszego ROD.

Dziękujemy przede wszystkim za zaufanie i powierzenie pełnienia naszych funkcji na kolejną kadencję 2024-2028.

Zarząd ROD Kaszubskie na lata 2024-2028 wygląda następująco:

 1. Angelika Presz – Prezes ROD
 2. Stanisław Tworkowski – V-ce Prezes ROD
 3. Zdzisława Romanowska zwana Jolą – Skarbnik ROD
 4. Bogusława Charzyńska – Sekretarz
 5. Waldemar Tomaszewski – Członek

Komisja Rewizyjna na lata 2024-2028:

 1. Elżbieta Pękala – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Janusz Reszczyński – Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 3. Maria Pałgan – Sekretarz

Zarząd ROD Kaszubskie

OPŁATY 2024

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy składniki oraz wysokość zatwierdzonych opłat przez walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze na rok 2024r.:

 1. 0,93 zł/m² powierzchni użytkowanej działki – opłata przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD),
 2. 0,43 zł/m² od działki podłączonej do sieci wodnej – opłata przeznaczona na pokrycie zużycie wody (w tym ubytki wody, napełnienie sieci wodnej),
 3. 165,00 zł od działki za wywóz śmieci z terenu ROD.

Powyższe opłaty należy wnosić do 30 czerwca 2024r. na dotychczasowy numer rachunku bankowego.

Przypominamy również, iż działkowiec będący Członkiem PZD dokonuje opłaty składki członkowskiej w dotychczasowej wysokości 6,00 zł, niezależnie czy Członkami PZD są oboje małżonkowie. Zgodnie z uchwała Krajowej Rady PZD, jeśli Członkiem PZD są małżonkowie, składka członkowska opłacana jest w kwocie 3,00 zł od każdej z tych osób.

Informację o wysokości opłat należnych za poszczególne działki dostępne są biurze w godzinach pracy Zarządu. Osoby, które zgłosiły do Zarządu w danych kontaktowych adres e-mail, mogą zwrócić się za jego pośrednictwem do Zarządu na adres rodkaszubskiegdynia@pzd.pl w celu uzyskania informacji o wysokości opłaty.


Zarząd ROD Kaszubskie

Utwardzenie wjazdu – lipnowska

Szanowni Działkowcy!

Informuję, że pierwsza lokalizacja ma już utwardzoną nawierzchnię pod wjazd kontenera. Planujemy jeszcze utwardzić nawierzchnie od ul. Sieradzkiej (prace już trwają) oraz w okolicy Biura Zarządu.

Zarząd ROD Kaszubskie

Oficjalna Strona Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kaszubskie" w Gdyni