WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 2024

Szanowni Działkowcy! Bardzo dziękujemy za przybycie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze 11 maja 2024.

Bardzo miło było się z Wami spotkać i wymienić spostrzeżeniami i uwagami. Wszystkie będziemy wdrażać po kolei w funkcjonowanie naszego ROD.

Dziękujemy przede wszystkim za zaufanie i powierzenie pełnienia naszych funkcji na kolejną kadencję 2024-2028.

Zarząd ROD Kaszubskie na lata 2024-2028 wygląda następująco:

 1. Angelika Presz – Prezes ROD
 2. Stanisław Tworkowski – V-ce Prezes ROD
 3. Zdzisława Romanowska zwana Jolą – Skarbnik ROD
 4. Bogusława Charzyńska – Sekretarz
 5. Waldemar Tomaszewski – Członek

Komisja Rewizyjna na lata 2024-2028:

 1. Elżbieta Pękala – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Janusz Reszczyński – Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 3. Maria Pałgan – Sekretarz

Zarząd ROD Kaszubskie

OPŁATY 2024

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy składniki oraz wysokość zatwierdzonych opłat przez walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze na rok 2024r.:

 1. 0,93 zł/m² powierzchni użytkowanej działki – opłata przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD),
 2. 0,43 zł/m² od działki podłączonej do sieci wodnej – opłata przeznaczona na pokrycie zużycie wody (w tym ubytki wody, napełnienie sieci wodnej),
 3. 165,00 zł od działki za wywóz śmieci z terenu ROD.

Powyższe opłaty należy wnosić do 30 czerwca 2024r. na dotychczasowy numer rachunku bankowego.

Przypominamy również, iż działkowiec będący Członkiem PZD dokonuje opłaty składki członkowskiej w dotychczasowej wysokości 6,00 zł, niezależnie czy Członkami PZD są oboje małżonkowie. Zgodnie z uchwała Krajowej Rady PZD, jeśli Członkiem PZD są małżonkowie, składka członkowska opłacana jest w kwocie 3,00 zł od każdej z tych osób.

Informację o wysokości opłat należnych za poszczególne działki dostępne są biurze w godzinach pracy Zarządu. Osoby, które zgłosiły do Zarządu w danych kontaktowych adres e-mail, mogą zwrócić się za jego pośrednictwem do Zarządu na adres rodkaszubskiegdynia@pzd.pl w celu uzyskania informacji o wysokości opłaty.


Zarząd ROD Kaszubskie

Utwardzenie wjazdu – lipnowska

Szanowni Działkowcy!

Informuję, że pierwsza lokalizacja ma już utwardzoną nawierzchnię pod wjazd kontenera. Planujemy jeszcze utwardzić nawierzchnie od ul. Sieradzkiej (prace już trwają) oraz w okolicy Biura Zarządu.

Zarząd ROD Kaszubskie

KONTENERY

Informujemy, że kontenery na odpady zielone zostaną podstawione około 10 maja. Proszę o nie wyrzucanie odpadów zmieszanych oraz nie wynoszenie śmieci w miejsca postawienia kontenerów.

Zarząd ROD Kaszubskie

ogłoszenie

Zarząd ROD Kaszubskie wprowadza absolutny zakaz stosowania płynu Hukinol oraz innych środków, które wydzielają strasznie śmierdzący odór, który jest nie do wtrzymania przez sąsiednich działkowców oraz okolicznych mieszkańców.

ODKRĘCENIE WODY

Szanowni Działkowcy,

w związku z licznymi zgłoszeniami od Państwa, że przeprowadzacie różnego rodzaju naprawy i nie jesteście gotowi do odkręcenia wody, zmieniamy termin odkręcenia wody na 12.04.2024. Bardzo prosimy aby do tego terminu działki były przygotowane / krany wkręcone / wszelkie awarie usunięte.

Zarząd ROD Kaszubskie

ZAPRASZAM DO ROZMOWY

Szanowni Działkowcy, właścicielka działki nr 319A z którą sąsiaduje i jej konkubent (obywatel Ukrainy) robią wszystko, aby utrudnić funkcjonowanie na działce mi i moim małoletnim dzieciom. Trwa to od momentu, kiedy zostałam przez Państwa wybrana na Prezesa Zarządu ROD.

W zeszłym roku postawił ogrodzenie i wpił gwoździe tak, aby pokaleczyć moje dzieci. Teraz wbił pręty metalowe w środek wspólnego chodnika, które też stwarzają bardzo duże zagrożenie dla osób przebywających na działce. Na ogrodzeniu przy wejściu wywiesza wiele obraźliwych komunikatów na mój temat. Teraz szuka świadków na to jak przez dwa lata mojego funkcjonowania w Zarządzie, Państwa skrzywdziłam… to tylko pojedyncze incydenty, bo nie chce Państwa zanudzać 🙂 zdjęcia poniżej.

Wydaje mi się, że zawsze byłam otwarta na rozmowę z Państwem. Zawsze dostępna pod telefonem i w Biurze Zarządu i gotowa pomóc w wielu sprawach, w miarę swoich możliwości. Jeżeli jednak tak nie było zapraszam do Zarządu 23 marca od 10:00 na rozmowę przy kawie.

A może czas na zmiany w Zarządzie…? 🙂

Pozdrawiam, Prezes Zarządu ROD Angelika Preszpani prezes na urlopie

Szanowni Państwo od 9-23 stycznia 2024 przebywam na urlopie. Nie będę dostępna pod telefonem. Proszę o kontakt z Pani Jolą lub Panem Stanisławem:

Skarbnik – Jolanta Romanowska – w sprawach opłat za działki i wszelkich zaległości
tel. 733 207 146 

Sekretarz – Stanisław Tworkowski – sprawy techniczne
 tel. 739 207 136

Oficjalna Strona Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kaszubskie" w Gdyni