2016.02.01 Jest już wyłożony plan zagospodarowania naszego terenu

Ponownie wracamy  do tematu, który  w części  dotyczy  naszego  ogrodu i jego terenów :

20160202_Plan_zagospodarowania_ter_Iwylozenie_projekt-Zaznaczenie_037a na poniższym planie zaznaczyliśmy na czerwono odręcznie tereny które będą podlegały  zmianom :

20160202_Plan_zagospodarowania_ter_Iwylozenie_projekt-Zaznaczenie_037_zmianyZmiany te będą w trzech  przypadkach  dość duże, a mianowicie :

1. zmieniono  zagospodarowanie terenu  z Ogrodów działkowych  na tereny rekreacyjne, planując tam wybudowanie parkingów i  innej infrastruktury, jest to obszar z zakresu  ulic wrocławska do kurpiowska po  stronie tych  ulic licząc od kaczej rzeki ( czerwony  prostokąt.

2. Ze względu na planowaną budowę drogi która ma połączyć tereny  Redłowa z Orłowem i  dobiegać do  ul. Wrocławskiej zostaną przejęte tereny  działek  w drugim zaznaczonym terenie  czerwonym prostokątem ( plany  się ciągle zmieniają, i to Państwo  mają wpływ na to  czy  zostaną zrealizowane, pamiętajmy iż w  tzw mieczy czasie wybudowano już taki łącznik  o  nazwie „Różowa droga” więc jego  znaczenie przestaje być niezbędnym, tym bardziej że planowana droga z obu  stron ma wąskie odnogi  co  wydaje się niezasadnym  planowanie jej  z takim rozmachem , jeśli nawet  nie zaprzestanie tych planów jako  zbędnych ).

3. To  kontrowersyjna ścieżka pieszo/rowerowa, która bardzo  przycina lewy  brzeg Kaczej  rzeki  przycinając również tereny  R.O.D. ponad granice działek  geodezyjnych  należących  do  R.O.D. Ten fragment  naniosłem  czerwoną linią wzdłuż planowanej  na żółto  kropeczkami ścieżki. Wiele naszych  traktów komunikacyjnych  zostanie  zlikwidowanych  ze względu na ten projekt.

Proszę pamiętać iż wszystkie te projekty są w fazie dyskusji i teraz mają Państwo jedyny moment  na wywarcie wpływu na ich  późniejsze istnienie i realizację w konsultacjach  społecznych  z Państwa udziałem które odbędą się jak już wspominaliśmy :

 04.02.2016 w Gdynia InfoBox ( OBSERWATORIUM ZMIAN) ul. Świętojańska 30 godzina 17:00

Zapraszamy  Państwa do  czynnego udziału  w tym spotkaniu  i  jeszcze bardziej  czynnego  składania wniosków o  poprawki  do planowanych  zmian i  inwestycji.

Chcielibyśmy też zauważyć iż wszystkie konsultacje związane z ochroną środowiska na tym terenie datowane są na rok  2013 gdy to  wcale nie była planowana w/w ścieżka  a w opinii wyraźnie mówi  się o  zachowaniu  terenów zielonych  w niezmiennej  formie co też jest  sprzeczne z wyłożonymi  planami w dniu  dzisiejszym.

Poniżej  plany  i  dokumenty :

20160202_Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko-104490_fileot dokument PDF

20160202_projekt_zagospodarowania_pierwsze_wylożenie_104580_fileot Dokument  PDF ( uwaga duży i  długo  się otwiera, proponujemy  pobrać i otworzyć lokalnie )

20150820_Halina_Palgan_radna_Dzielnicy_M_Kack_Strona_Rady_Dzielnicy Dokument  PDF ) dla przypomnienia główny  organizator przedsięwzięcia.

Pozdrawiamy licząc na Państwa duży  udział na spotkaniu w InfoBoxie 04.02.2016r godzina 17:00

Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”