OPŁATY 2022

Składniki oraz wysokość opłat zatwierdzonych przez Konferencję Delegatów na rok 2022r.:

  1. 0,90 zł/m² powierzchni użytkowanej działki – opłata przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD),
  2. 0,43 zł/m² od działki podłączonej do sieci wodnej – opłata przeznaczona na pokrycie zużycie wody (w tym ubytki wody, napełnienie sieci wodnej),
  3. 165,00 zł od działki za wywóz śmieci z terenu ROD.

Składka członkowska PZD w wysokości 6,00 zł (jeśli Członkiem PZD są małżonkowie, składka członkowska opłacana jest w kwocie 3,00 zł od każdej z tych osób).

Opłaty za rok 2022 należy wnosić do 30 czerwca 2022r. na dotychczasowy numer rachunku bankowego.

Oficjalna Strona Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kaszubskie" w Gdyni