2015.11.30 Spotkanie Prezesów Gdyńskich ogrodów działkowych z Prezydentem Miasta Gdynia Wojciechem Szczurkiem

_DSC7568bwn

Dnia 30.11.2015 r. Przedstawiciel  naszego  Zarządu R.O.D. „Kaszubskie” wziął udział w specjalnym spotkaniu z Prezydentem naszego miasta. Spotkanie było wstępnie planowane jako  dość krótkie i kurtuazyjne, ale przeistoczyło się z w bardzo  ciekawą i rozwojową we współpracę dyskusję. Jak  widać praca Zarządu  R.O.D. „Kaszubskie” nie ogranicza się tylko  do prac na samym ogrodzie. Mamy nadzieję iż godnie reprezentujemy  Państwa we władzach  miasta. 🙂

Gdynianie)by_pawlak-foto_pl_o

Poruszano  wiele tematów, ale z największych warto przytoczyć te poniżej  :

  • Rozmowa o możliwości zagospodarowania terenów wokół naszych  ogrodów w postaci klombów i  kwiatów okalających  nasze ogrody, aby  zintegrować je z lokalną społecznością i  wskazać, że Gdyńscy  Działkowcy  wspierają piękno i porządek  w mieście z którego pochodzą. temat ten pozostał otwartym, więc jeszcze do niego  wrócimy.
  • Postanowiono, a Prezydent  Obiecał nam iż obejmie patronat  nad gdyńskim konkursem na najpiękniejszy ogród. Nasz ogród we wielu  aspektach  może spokojnie pretendować do tego miana , ale myślimy że jeszcze  wiele mamy  do poprawy co też i czynimy. Być może ten konkurs wpisze się na stałe w harmonogram współpracy  z Urzędem miasta i  powagą Prezydentury  Pana Wojciecha Szczurka.
  • Kolejnym tematem były możliwości inwestycyjne ze środków unijnych  w 2016 roku na potrzeby R.O.D. w Gdyni. Prezydent zapewnił nas, że wesprze nasze inicjatywy  rozwojowe w Gdyni i wskaże nam odpowiednie jednostki które wesprą nasze działania w żmudnych procesach składania i  weryfikacji ew. wniosków. Niestety rok 2016 nie obfituje w dotacje ściśle związane z naszą działalnością , ale w zakresie tych zbieżnych na wsparcie merytoryczne i poparcie możemy liczyć.
  • Integracja społeczności Ogrodów Działkowych  z lokalnymi ośrodkami  edukacji społecznej, w tym też szkół podstawowych  w zakresie nauki wśród najmłodszych  podstawowych  pojęć związanych  ze środowiskiem rozwojem i  wzrostem roślin na rzeczywistych przykładach. Nasze ogrody, jak i Ogród R.O.D. „Kaszubskie” wykazały pełną gotowość do  rozwijania współpracy  ze szkołami jak i z lokalnymi ośrodkami oświatowymi  w Gdyni, zapewniając z naszej  strony  rozwijanie tego programu edukacji naturalnej.
  • Sprawy związane z wystawkami  przy pracach nad nową ustawą śmieciową były też jednym z punktów dotyczących ujęcia miedzy innymi  Działkowców jako osób będących  mieszkańcami  społeczności Gdyńskiej uprawnionych  do  wystawiania dużych  gabarytowych  śmieci z terenu Ogrodów działkowych na równi z  mieszkańcami. Każdy  z nas opłaca opłaty za wywóz śmieci i każdy  z nas powinien mieć też możliwość wystawienia np  starej  kanapy  czy  lodówki  ze swojej altany  ogrodowej, bez konieczności wiezienia ich np przez pół miasta do miejsca swojego  zamieszkania. Nowe zasady  ściśle określają możliwości  wystawiania dla mieszkańców, przedsiębiorstw, ale pomijają w swych  zapisach  tereny  ogrodów Działowych. Stąd wystosowaliśmy do Prezydenta chęć w rozwinięciu współpracy  w zakresie rozwoju nowo powstającej ustawy  w Gdyni o zapisy  dotyczące też Ogrodów.
  • Poruszono też ogromne problemy  związane ze zgodami na wycinkę drzew nieowocowych z terenów R.O.D. . Prezydent obiecał nam pomóc w tej  sprawie i wspomóc nas pomocą prawną i działaniami organizacyjnymi w swoich resortach.
  • Poruszono tez sprawy związane z planowaną ścieżką spacerową jaki ogrodzeniem ogrodu od strony rzeki w R.O.D. „Kaszubskie” . Nie chcemy zapeszać jeszcze naszych  działań w tym aspekcie, ale możemy zapewnić że uzyskaliśmy zgodę i wsparcie w rozwoju tych inicjatyw, w jakim zakresie będą one zrealizowane pokaże czas.

Myślimy, że spotkanie było owocne zarówno dla Prezydenta, który  spotkał się też z nowymi  spojrzeniami jak by nie patrzeć swoich  wyborców, ale i  dla Ogrodów, które zaczynają coraz częściej  być zauważane jako lokalne społeczności i to nie tylko  z ich problemami ale i  egzystencją w na danych terenach  Gdyni.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”