Wszystkie wpisy, których autorem jest Zarząd R.O.D "Kaszubskie"

Delegaci

Szanowni Państwo

proszę o wybranie ze swojego sektora……..delegata na konferencję delegatów ( KD )

Warunki na delegata

  1. członek PZD
  2. adres E-mail
  3. osoba zaszczepiona na COVID 19
  4. zgoda delegata , nr działki

Kartkę w kopercie proszę wrzucić do skrzynki na zielonej bramie przy Zarządzie.

Życzenia

Jak co roku czekamy na święta
Choć w 2020 droga do nich była kręta,
Może w dużym gronie świętować nie będziemy,
To i tak z uśmiechem je z rodziną spędzimy.
Bo to czas magiczny i wspaniały
Jedyny , szczęśliwy i dobry cały.
Z tej okazji dużo zdrowia i radości,
A w 2021  wszelkiej pomyślności.

Zarząd R.O.D. Kaszubskie

roczna składka

Na podstawie uchwały 58/2020 i w związku z zapytaniami działkowców na temat płatności rocznej składki za działkę, istnieje możliwość zapłaty tej kwoty w takiej wysokości jak w 2019 roku na ten sam numer konta.W razie wątpliwości o wysokości kwoty prosimy o telefon do pani Joli 733-207-146