Wszystkie wpisy, których autorem jest Zarząd Komisaryczny R.O.D.

PODJĘLIŚMY DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z DOSTĘPEM WODY NA NIEKTÓRYCH DZIAŁAKCH

W minioną sobotę zostały podjęte działania w związku z dostępem wody na działkach w pobliżu siedziby Zarządu, w wyniku tego działania woda w kranach nie powinna być już dostępna.

Uprzejmie prosimy o weryfikację czy problem dostępnej wody na Państwa działkach nadal występuje. Jeśli tak, prosimy o informację e-mail na adres: rodkaszubskiegdynia@pzd.pl ze wskazaniem której działki dotyczy, abyśmy mogli niezwłocznie przekazać informację do gospodarza Pana Adama.

Pozdrawiamy,
Komisaryczny Zarząd ROD Kaszubskie

Komisaryczny Zarząd W ROD Kaszubskie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, iż Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku w dniu 2 listopada 2021r. na mocy Uchwały nr 204/11/2021 powołał Komisaryczny Zarząd ROD Kaszubskie w składzie: Zuzanna Madej – Prezes Komisarycznego Zarządu, Angelika Presz, Marlena Gutkowska-Kluz, Zdzisława Romanowska.

Działalność Komisarycznego Zarządu ustalono od powołania do utworzenia Zarządu w drodze wyborów w trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, nie dłużej niż do 2 maja 2022r. Istnieje możliwość przedłużenia okresu działania organu komisarycznego przez Okręgowy Zarząd Pomorski PZD.

W dniu 23 listopada 2021r. Komisaryczny Zarząd ROD Kaszubskie ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu:

  1. Zuzanna Madej – Prezes Komisarycznego Zarządu,
  2. Angelika Presz – Wiceprezes,
  3. Marlena Gutkowska-Kluz – Sekretarz,
  4. Zdzisława Romanowska – Skarbnik.

Przejęcie biura ROD Kaszubskie wraz z pomieszczeniami przynależnymi do ogrodu nastąpiło w dniu 23 listopada 2021r.

Z pozdrowieniami,

Komisaryczny Zarząd ROD Kaszubskie

INFORMACJA

Zaplanowana  27.09.2021 KONFERENCJA DELEGATÓW nie odbyła się z powodu bardzo niskiej frekwencji /w/g procedur/ . Większość delegatów zlekceważyło zaproszenie / mimo ,że wcześniej się zadeklarowali/,a takie ważne były dla państwa punkty w programie konferencji.

Kluczowym punktem obrad miało być głosowanie odnośnie naprawy płotu przed dzikami.

Delegaci

Szanowni Państwo

proszę o wybranie ze swojego sektora……..delegata na konferencję delegatów ( KD )

Warunki na delegata

  1. członek PZD
  2. adres E-mail
  3. osoba zaszczepiona na COVID 19
  4. zgoda delegata , nr działki

Kartkę w kopercie proszę wrzucić do skrzynki na zielonej bramie przy Zarządzie.

Życzenia

Jak co roku czekamy na święta
Choć w 2020 droga do nich była kręta,
Może w dużym gronie świętować nie będziemy,
To i tak z uśmiechem je z rodziną spędzimy.
Bo to czas magiczny i wspaniały
Jedyny , szczęśliwy i dobry cały.
Z tej okazji dużo zdrowia i radości,
A w 2021  wszelkiej pomyślności.

Zarząd R.O.D. Kaszubskie