Kontakt z ROD

Uwaga !!! Ze względu na likwidację kładki od strony ul. Wrocławskiej prosimy o przechodzenie do  Biura ROD albo od strony przedszkola przez furtkę , albo  zgodnie z poniższą mapką dojścia tuż przy rzecze Kaczej , do momentu wyremontowania furtki przy trakcie pieszym przy przedszkolu, która stanie się głównym wejściem do  Ogrodu.

Pada wiele Pytań ostatnio  o  sposoby  kontaktowania się z nowym zarządem, a więc w skrócie :

Kontakt telefoniczny :
( UWAGA telefon dostępny jest dla Państwa tylko w godzinach pracy Biura Zarządu. )

Skład Zarządu:

Elzbieta Urbańska – prezes
Karol Bauer – wiceprezes
Wiesław Korjat – sekretarz 739 207 136 sekretarz@kaszubskie.org
Jolanta Romanowska – skarbnik 733 207 146 skarbnik@kaszubskie.org
Tomasz Urbański – konserwator 739 207 139 konserwator@kaszubskie.org

 

Godziny  otwarcia Biura Zarządu :

Środa   : 14:00 – 16:00
Sobota : 10:00 – 12:00

Kontakt Pisemny :

Można go realizować na 3 sposoby  :

1.  Standardowe pismo  drogą pocztową na adres Ogrodu :

Rodzinny Ogród Działkowy „Kaszubskie”
ul. Przemyska 41;  81-508 Gdynia

2.  Poprzez skrzynkę na listy znajdującą się na zielonej bramie przy zarządzie pod powyższym adresem

Bardzo prosimy o  podpisywanie wszelkich  informacji  wysyłanych do nas w oba sposoby jako podpisanych z imienia i  nazwiska, oraz z podaniem Nr działki zarówno osoby zgłaszającej jak i nr działki, której dana sprawa dotyczy.

3.  Za pomocą korespondencji  drogą elektroniczną pod adresem :

rodkaszubskiegdynia @ pzd . pl

( bardzo prosimy o  zlikwidowanie spacji w adresie – działanie zapobiegające spamowi, lub o skorzystanie z poniższego formularza  )

Nr konta Bankowego  do  wpłat:
SGB-BANK S.A.

72 1610 1205 7405 4814 2000 0001

W tytule proszę o podanie :
„Opłata za działkę (Nr. działki) za rok ( Podać rok)”

Kwestionariusz kontaktowy dla działkowca :

20150530_ROD_Kwestionariusz_kontaktowy

Z poważaniem

Zarząd ROD „Kaszubskie”

Oficjalna Strona Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kaszubskie" w Gdyni