2015.12.12 Spotkanie wigilijne w R.O.D. „Kaszubskie”

_DSC7608bwnJak nakazuje tradycja sięgająca już prawie 60-ciu lat naszego Ogrodu, co  roku  Zarząd i  komisje ( w tym roku  istnieje tylko jedna), jak i  gospodarz, oraz nasz Księgowy Ogrodu  biorą udział w zorganizowanym przez Zarząd spotkaniu  wigilijnym.

_DSC7609bwn

Skromne, ale za to w miłej atmosferze spotkanie, zapoczątkowane podzieleniem się opłatkiem, i  złożeniem sobie wzajemnie życzeń, zostało przyjęte nader miło i z aprobata uczestniczących w nim osób.

_DSC7610bwn

Poza tematem świąt poruszano wiele innych  kwestii, zacieśniono też współpracę z komisją rewizyjną, jak i dzielono  się doświadczeniami i spostrzeżeniami  dotyczącymi naszego Ogrodu.

Tego samego dnia Prezes Ogrodu „Kaszubskie” wraz z Przewodniczącym Kolegium Prezesów Ogrodów Gdyńskich i 2-ma członkami tegoż kolegium udał się też na spotkanie wigilijne, tym razem Kolegium Prezesów Powiatów Wejherowskiego i Puckiego, Na którym w towarzystwie przedstawicieli  Okręgu Gdańskiego byliśmy świadkami wyboru nowych  władz  jak i uczestniczyliśmy w poczęstunku, podzieleniu  się opłatkiem, jak i wymianie bardzo owocnej jak  się okazało doświadczeń z zakresu  prac i obowiązków na naszych Ogrodach, oraz współpracy z Okręgiem , jak i  z samym P.Z.D. Głos zabierali też będący tam przedstawiciele Krajowej Rady P.Z.D. którzy reprezentują nas i nasze sprawy z Gdyńskich ogrodów.

_DSC7611bwnGospodarzami tego  spotkania był Ogród im. Antoniego  Abrahama w Rumi, któremu za ciepłe i piękne przyjęcie, jak i  perfekcyjnie przygotowane przyjęcie chcieli byśmy na łamach naszej  strony podziękować.

_DSC7615bwn

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. Kaszubskie.