Woda i opłaty Naszym R.O.D. Przewodnik i wyjaśnienie.

dolary-pieniadze-tunel

Temat Opłat za wodę jest tematem w ostatnim czasie dość drażliwym, ale może i nie do końca ze względu na brak, wystarczająco czasu na zebraniu, wytłumaczony Stąd chcieliśmy Państwu przybliżyć kilka powodów podwyższonych opłat za Wodę i obowiązujących sposobów rozliczeń.Jest to  zapewne nowum na Naszym ogrodzie bo  dotychczas była to  wielka tajemnica skrywana i pieczołowicie chroniona. Jako  Zarząd który  pragnie aby mieli  Państwo pełną świadomość wszelkich  kosztów i  ich wyliczeń na Naszym Ogrodzie chcemy  przybliżyć sedno  sprawy  o kryptonimie „WODA”.

 1. SEKTORY :
  Pytają się Pastwo skąd jest tak wielkie zróżnicowanie cen w danych  sektorach . Jak sami chodziliśmy na zebrania zawsze nam podpadało że sektor Prezesa był najtańszy 😉 dzisiaj  traktujemy  to  z przymróżeniem oka i myślę że Państwo  po przeczytaniu poniższych wyjaśnień również się uśmiechną, a  Nam uda się Państwu rozwiać tą tajemnicę.
  Mamy 5 sektorów – dlaczego ? Bo jest 5 miejsc pomiarowych zużycia wody na danym obszarze.
  Skąd się wzięły sektory ? Ustalono je podejrzewamy podczas organizowania i rozwoju ogrodu, a zatem gdy przybywał nowy obszar to należało go  zasilić w wodę i rozliczyć ją, a właściwie jej zużycie i rachunek nań opiewający. Tak też jest do dzisiaj i pod tym względem nic się nie zmieniło. Ponieważ niektóre obszary wydawały się zbyt  wielkie co do rozliczenia wody dokonano podziału fizycznego ustalając na zasileniu wody w jej części podliczniki. Tak oto mamy 5 sektorów opomiarowanych  5 sztukami Liczników i podliczników.
 2. RACHUNEK ZA WODĘ :
  Raz lub nawet kilka razy na rok w zależności od tego czy są podwyżki podajemy stany liczników głównych do przedsiębiorstwa wodociągów PEWiK. na podstawie tych  stanów otrzymujemy fakturę Vat z której to  rozliczamy poszczególne sektory. Często  było to  raz do  roku.  W zimie woda jest  całkowicie zakręcana więc nie ma zużycia ani  wypływów.
 3. ROZLICZENIE WODY :
  Woda jest medium które jest rozliczana 1:1 zgodnie ze stanem faktycznego  zużycia i  finansowej  faktury obciążającej  Ogród na daną kwotę, przynajmniej Ten Zarząd zgodnie z regulaminem R.O.D. tak to właśnie rozlicza, i tak to powinno być w świetle obowiązujących  przepisów rozliczane. Cofając się wstecz mogli Państwo zaobserwować stałe ceny za wodę przez kilka lat z rzędu… Dlaczego …?  Dla nas jest to niezrozumiałe bo jak zużycie wody może być co roku takie samo … ?  Pozostawmy to już jako relikt i nie cofajmy się w czasie. Woda zużyta powinna być opłacona , a następnie powinny być zebrane takie opłaty rozliczone zgodnie ze zużyciem w danym sektorze, aby pokryły rachunek za pobraną wodę. Zgodnie ze wskazaniami zużycia wody w danym sektorze oblicza się koszt przypadający na 1 m2 tego  sektora i ta stawka to jest cena wody podawana Państwu w zestawieniach na walnym zebraniu. Następnie stawka ta równo z ustalonymi przed laty zasadami, oraz regulamin, iż zużycie wody  jest wprost proporcjonalne do posiadanej powierzchni działki co wydawałoby się adekwatne, przemnażana jest przez ilość metrów posiadanych danej  działki i te kwoty z kolei widzą Państwo na swoich  wyliczeniach i kwitkach do zapłaty.  Mało kto dotychczas zwracał zapewne  uwagę na fakt iż w opłatach naszego ogrodu  zaniżano  opłaty  związane z utrzymaniem samego ogrodu, na naprawy  infrastruktury  ogrodu, oraz na fakt iż  2/3 cie opłat to kwota za wodę. W efekcie czego  woda pochłaniała dużą część opłat i  wydatków na ogrodzie dla statystycznego  działkowca. Część zużycia wody  na terenie Zarządu i jego budynków  rozliczana jest  osobno i mieści się w opłatach na utrzymanie ogrodu.
 4. RÓŻNICE w STOSUNKU DO LAT UBIEGŁYCH :

cena wody – mało kto  zwrócił uwagę na 0,05 zł podwyżkę wody w roku 2015, aby uzmysłowić Państwu skalę podwyżki która na pierwszy rzut oka wydaje się malutka przeliczyliśmy dla Państwa wodę po starej cenie ( w/g wskazań liczników z rachunków ) i porównaliśmy ją z otrzymanymi na tych że właśnie rachunkach gdzie przeliczone zostały 2 stawki  wody. Różnica tylko i wyłącznie związana z podniesieniem ceny wody  dla naszego ogrodu to aż :
6.500 zł

– Kolejna różnica to fakt iż na Zebraniu Walnym Sprawozdawczo Wyborczym na którym wybrali Państwo nowy Zarząd przegłosowali Państwo decyzję o braku zamykania wody w okresie sezonu. Spowodowało to znaczy wzrost zużycia wody co też było przewidywalne gdyż można było zużywać wodę w okresach, w których wcześniej było to niemożliwe. Stąd jedni lali tą wodę, a inni zachowali dotychczasowy umiar. Zwiększone zużycie wody  dało automatycznie wyższy rachunek , a co  za tym idzie większą kwotę do  rozliczenia i podziału na już wcześniej  wspomniany m2 ,a w końcowej  sumie po przeliczeniu  x m2 swojej  działki  większe opłaty za wodę. Dotychczas woda była zamykana w coraz większym wymiarze i częściej ze względu na podwyżki wody i samo zużycie, tak  aby  Państwo płacili jak najmniej  lub tyle samo za nią, ale nie spełniało to Państwa oczekiwań co do zużycia i dostępności  wody na ogrodzie.  Ceny  wody  rosły   a wodę przykręcano coraz częściej  co coraz większej ilości działkowcom się nie podobało. Niestety  w związku  z nie zakręcaniem wody  nastąpił efekt tzw czkawki, który sami  znamy  gdy  wracamy  do  domu i staramy  się jak największą ilością płynów zaspokoić pragnienie. Mało osób też wie że pragnienie lepiej  zaspokaja się pijąc małym strumieniem i  wolniej mniejsze ilości.

– kolejnym czynnikiem który miał wpływ na zużycie wody tym razem niezależny od ani  PEWiK jak i  działkowców była SUSZA.
Rok 2015 był najcieplejszym rokiem statystycznie od ok 1880 roku. Recz jasna musiało się to przełożyć na zużycie wody i  uzupełnienie zasadzeń , trawników i drzew w odparowującą z gleby  wodę. Sami Państwo pamiętają niskie stany  wód Wisły, Warty, Odry, a także naszej  rodzimej Rzeki Kaczej, która ledwo płynęła po jej  dnie. To samo  działo  się z z wilgotnością gleby  i  każdy  działkowiec, który  chciał zachować zasadzone rośliny  na działce bez strat decydował się na ich  podlewanie. Niestety ochrona w tym przypadku przed stratami  w zasadzeniach przełożyła się automatycznie na koszty  utrzymania działki. Na tym właśnie zużyciu  najwięcej zapłaciliśmy. Jak  wszędzie w Polsce nawet na terenach  miejskich  pojawiały  się też małe nie zabronione na terenie R.O.D. dmuchane baseniki  dla wnuków i dzieci , oraz dla  ochłody  stóp działkowców, którzy  spędzali na działce większość czasu. Mało kto  zauważa ile m3 mają pojemności takie baseniki i inne sposoby ochładzania się podczas tych upałów. Wodę wlało się raz lub kilka wylało też kilka razy a gdybyśmy przeliczyli ile podlań działki byłoby  zagospodarowanych  tą wodą to  dzisiaj  zdecydowanie racjonalniej  podeszlibyśmy do tej kwestii.
money_tree-

Te i zapewne jeszcze wiele innych powodów miało mniejszy czy większy wpływ na 2 krotnie większe zużycie wody w stosunku do roku ubiegłego. Biorąc zatem pod uwagę że woda to  2/3 opłat za każdą działkę w naszym ogrodzie jesteśmy  bardzo  zdziwieni faktem iż dotychczasowy  sposób zarządzania ogrodem nie dążył do zmniejszenia tego  naprawdę dużego obciążenia na działkowcach, mając do  dyspozycji  kilka rozwiązań i tak  długi czas zarządzania ogrodem gdzie nic nie zmieniało się latami.

Nasz Zarząd pracuje już od jesieni  zeszłego  roku opracowując kilka alternatywnych  planów rozwiązania tego problemu finansowego zarówno  dla działkowców jak i dla Ogrodu, bo  wiadomym jest że zwiększone opłaty  za wodę powodują wymierny  wpływ na finanse działkowców, a co  za tym idzie realny brak możliwości  rozwoju Naszego  Ogrodu związany  z niechęcią ze strony  działkowców przy tak  wysokich opłatach  za media do  ponoszenia kosztów naprawy i polepszenia stanu i stylu  życia i pobytu na Naszym Ogrodzie. Dokładając do tego opłaty  za wywóz nieczystości , opłaty  za podatki i nałożone opłaty  na infrastrukturę ogrodu pozostaje nam jedynie obiecać Państwu iż sprawy  wody nie zostawimy  w spokoju  odkładając jej na półkę,  a w ręcz przeciwnie będzie i jest aktualnie to  kolejna sprawa, którą Zarząd postara się zająć ku  korzyściom płynącym z niższych  opłat  związanych  ze zużyciem wody.
Stara_Kasa
W kolejnych  artykułach  postaramy  się Państwu przedstawić realne możliwości  i zyski i straty  z różnych  rozwiązań już dzisiaj  znanych  naszemu  Zarządowi, nad którymi  od jesieni usilnie pracujemy. Pragniemy po przedstawieniu tych rozwiązań, spotykać się z Państwem w mniejszych  gronach  z sektorami,  aby omawiać z Państwem ten problem,  jak i poznać Państwa opinie, które dla nas są najważniejsze.  Z częścią opinii już spotkaliśmy  się zarówno na zebraniu, jak i podczas rozmów z działkowcami  w naszym biurze. Teraz chcemy  rozmawiać z Państwem w szerszym gronie, ale lokalnie zgodnie z sektorami ich zużyciem wody i  dyskutować tak,  aby  to  również Państwo  wskazali nam drogę po przedstawieniu  zysków i  strat tak aby  ostateczne rozwiązanie przedstawiało wolę i zdanie większości  z Państwa .

Z Poważaniem
Zarząd R.O.D.”Kaszubskie”