URLOP – PREZES

INFORMACYJNIE! Od dnia 01.07.2022 do 11.07.2022 Prezes Zarządu przebywa na urlopie.

Dyżury w biurze będzie pełnić Pani Skarbnik – Zdzisława Romanowska i p. Kazimierz Węsierski.