WORKI BIG BAG

Na terenie ROD Kaszubskie pojawiły się w 3 miejscach worki BIG BAG – sektory, w których nie ma możliwości podstawienia kontenera.

Do worków wrzucamy śmieci ZIELONE BEZ WORKÓW!!!

W miarę potrzeb będą podstawiane BIG BAGI na śmieci zmieszane i tak też będą opisane.

Umowa podpisana została z firmą STRACHTRANS z Kielna. Koszt wywozu worka ze śmieciami zielonymi to 170 zł / netto, natomiast ze śmieciami zmieszanymi 270 zł/netto.

PROSZĘ O UTRZYMYWANIE PORZĄDKU W MIEJSCACH WYSTAWIENIA WORKÓW BIG BAG ORAZ PRZY KONTENERACH

NIE WYRZUCAMY ŚMIECI PRZY BRAMIE OD ULICY PRZEMYSKIEJ!!! PRZY BIURZE ZARZADU CAŁY CZAS STOJĄ DWA KONTENERY!!! SZANUJMY SIEBIE I CZAS GOSPODARZA, JEST WIELE PRAC DO ZROBIENIA NA NASZYM OGRODZIE, KTÓRE MOŻE ON WYKONAĆ ZAMIAST SPRZĄTANIA ŚMIECI PO DZIAŁKOWCACH

Dziękujemy DZIAŁKOWCOM, którzy dbają o porządek w okolicach kontenerów, zgłaszają konieczność wymiany kontenerów i dbają o części wspólne na naszym ogrodzie 🙂 😀 🙂

Zarząd ROD Kaszubskie