SZKOLENIA DLA DZIAŁKOWCÓW – ZAPRASZAMY!

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku powrócił do prowadzenia bezpłatnych szkoleń stacjonarnych, które będą odbywać się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 16.00-18.00 w Biurze Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, na Al. Grunwaldzkiej 102.

Wszystkich Działkowców, zarówno nowych jak i tych, którzy posiadają działki już wiele lat zachęcamy do udziału w szkoleniu, w trakcie którego można otrzymać fachową literaturę w zakresie ekologicznej uprawy działki oraz poznać prawa i obowiązki działkowca. W przypadku nowych działkowców udział w szkoleniu kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Osoby chętne do udziału w szkoleniach powinny zgłaszać się na gdansk@pzd.pl podając:
1. imię i nazwisko,

2. nazwę ROD,
3. adres e-mail (konieczny, jeśli zamierzają Państwo uczestniczyć zdalnie za pośrednictwem Teams),
4. telefon kontaktowy.

Pozdrawiamy,
Zarząd ROD Kaszubskie