KILKA WAŻNYCH KWESTII OGRANIZACYJNYCH

Szanowni Państwo,

Pora roku sprzyja coraz dłuższemu przebywaniu na działkach w związku z tym pamiętajmy o kilku podstawowych kwestiach, aby czas spędzony na łonie natury był czasem miłym nie tylko dla Was 🙂

  • CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK – zgodnie z regulaminem działkowiec zobowiązany jest utrzymywać porządek na działce (w tym dbać o połowę alejek przylegających do jego działki), zapewnić estetyczny wygląd działki (zabronione jest gromadzenie na działce niepotrzebnych przedmiotów), nawozy płynne muszą być przykryte i przetrzymywane w cieniu, nie wolno zaśmiecać terenu ROD,
  • ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI – zmiana, rozbudowa altany oraz szklarni, tunelu foliowego czy też zamieszczenie zbiornika na nieczystości ciekłe wymaga poinformowania Zarządu oraz spełnienia określonych przepisów prawnych, podłączenie do sieci wymaga zgody Zarządu (wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna),
  • UPRAWY – żywopłoty, drzewa i krzewy należy przycinać w taki sposób, aby nie wychodziły poza granicę działki, obowiązkowo należy korzystać z kompostownika,
  • OZNACZENIE DZIAŁKI – numerem porządkowym w widocznym miejscu.

Apelujemy do działkowców o przestrzeganie ww. zasad, które szczegółowo zostały określone w Regulaminie ROD (dostępnym dla każdego Działkowca w biurze w godzinach pracy Zarządu) oraz o oznaczenie działek nadanym numerem porządkowym, w miejscu widocznym z alejki.

Miłego wypoczynku!
Zarząd ROD Kaszubskie