PODSUMOWANIE KONFERENCJI DELEGATÓW

Szanowni Państwo,

przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące omawianych tematów oraz zatwierdzonych uchwał na Konferencji Delegatów (dalej KD), która odbyła się w dniu 9 kwietnia 2022r.

  1. Zarząd Komisaryczny ROD Kaszubskie omówił sprawozdanie z działalności od powołania w listopadzie 2021r. do KD.
  2. Księgowa ROD Kaszubskie przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2021r.
  3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (dalej KR) odczytał sprawozdanie z zakresu działalności KR w okresie 2019-2021. Odwołany w 2021r. Zarząd otrzymał negatywną ocenę, natomiast działalność Zarządu Komisarycznego została oceniona pozytywnie.
  4. KD dokonała wyboru Członków nowego Zarządu.

5. KD zatwierdziła uchwały dotyczące:
– opłat ogrodowych na 2022r. oraz terminu uiszczania,
– planu pracy Zarządu na 2022r.,
– realizacji zadań inwestycyjnych ze środków własnych ROD (wymiana ogrodzenia od ul. Przemyskiej, wymiana/budowa ogrodzenia po stronie budynku Zarządu przy Kaczej w stronę ul. Lotników, remont i powiększenie biura, wymiana tablic informacyjnych),
– wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju na realizację zadania inwestycyjnego,
– preliminarza finansowego na 2022r.

Przewodniczący KR złożył wniosek o przygotowanie przez Zarząd, na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w 2023r., dokumentacji dotyczącej planu zagospodarowania ROD Kaszubskie w oparciu o wykonywane w 2017 roku pomiary działek.

Wszystkim Delegatom serdecznie dziękujemy za przybycie i czynny udział w Konferencji, za zaangażowanie i włączanie się w prowadzone dyskusje.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD Kaszubskie