OPŁATY 2022

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy składniki oraz wysokość zatwierdzonych opłat przez Konferencję Delegatów na rok 2022r.:

  1. 0,90 zł/m² powierzchni użytkowanej działki – opłata przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD),
  2. 0,43 zł/m² od działki podłączonej do sieci wodnej – opłata przeznaczona na pokrycie zużycie wody (w tym ubytki wody, napełnienie sieci wodnej),
  3. 165,00 zł od działki za wywóz śmieci z terenu ROD.

Powyższe opłaty należy wnosić do 30 czerwca 2022r. na dotychczasowy numer rachunku bankowego.

Przypominamy również, iż działkowiec będący Członkiem PZD dokonuje opłaty składki członkowskiej w dotychczasowej wysokości 6,00 zł, niezależnie czy Członkami PZD są oboje małżonkowie. Zgodnie z uchwała Krajowej Rady PZD, jeśli Członkiem PZD są małżonkowie, składka członkowska opłacana jest w kwocie 3,00 zł od każdej z tych osób.

Informację o wysokości opłat należnych za poszczególne działki dostępne są biurze w godzinach pracy Zarządu. Osoby, które zgłosiły do Zarządu w danych kontaktowych adres e-mail, mogą zwrócić się za jego pośrednictwem do Zarządu na adres rodkaszubskiegdynia@pzd.pl w celu uzyskania informacji o wysokości opłaty.

Planujemy również (w maju) akcję rozsyłania informacji o kwotach do wpłaty za pośrednictwem e-mail do osób, które zgłosiły adres e-mailowy w danych kontaktowych.

Pozdrawiamy
Zarząd ROD Kaszubskie