INFORMACJA

Zaplanowana  27.09.2021 KONFERENCJA DELEGATÓW nie odbyła się z powodu bardzo niskiej frekwencji /w/g procedur/ . Większość delegatów zlekceważyło zaproszenie / mimo ,że wcześniej się zadeklarowali/,a takie ważne były dla państwa punkty w programie konferencji.

Kluczowym punktem obrad miało być głosowanie odnośnie naprawy płotu przed dzikami.