Delegaci

Szanowni Państwo

proszę o wybranie ze swojego sektora……..delegata na konferencję delegatów ( KD )

Warunki na delegata

  1. członek PZD
  2. adres E-mail
  3. osoba zaszczepiona na COVID 19
  4. zgoda delegata , nr działki

Kartkę w kopercie proszę wrzucić do skrzynki na zielonej bramie przy Zarządzie.