Ponowne Walne Zebranie w R.O.D. „Kaszubskie”

Ze względu na nie podjęcie przez działkowców uchwał na Walnym Sprawozdawczym Zebraniu  w dniu 15.04.2018r. oraz nie dotrzymanie procedur obowiązujących zgodnie z przeczytanym regulaminem zebrania, przez wybranego przez działkowców przewodniczącego komisji uchwał i  wniosków, zebranie zostało przerwane, a co  za tym idzie nie zostały podjęte decyzje związane z wyznaczeniem opłat ogrodowych, które to  zatwierdza właśnie Walne zebranie.

Aktualnie ustalana jest  nowa data i  sala w której odbędzie się nadzwyczajne Walne zebranie. Nadzwyczajne, ponieważ walne Sprawozdawcze może odbyć się jedno  w danym roku , a każde kolejne może odbyć się tylko jako  Nadzwyczajne. Stąd nazwa zmieniona na „nadzwyczajne”.

O  konkretach  dotyczących daty i  miejsca zebrania będziemy informować w kolejnych  artykułach, oraz zostaną Państwo powiadomieni droga listowna bądź e-mail ( w przypadku osób które wyraziły na to  zgodę i podały  adres e-mail ).

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”