Wszystkie wpisy, których autorem jest Zarząd R.O.D "Kaszubskie"

2015.08.21 Kto nie lubi Naszych Ogrodów …Kacza rzeka łączy, czy dzieli ludzi …?

Długo  się zastanawiałem, zanim zacząłem pisać ten post  do  Państwa, ale stwierdziłem, że lepsze jest  napisanie prawdy opartej na Faktach, niż szykanowanie i  opisywanie nieprawdy jak to czynią inni  na łamach internetu i podczas innych  działań.

cropped-DSC4170bwn1.jpg

A zatem do  rzeczy :
W ostatnim czasie odnotowaliśmy  szereg ataków medialnych na nasz Ogród.  Ataki te miały za zadanie zdyskredytować nasze istnienie w dzielnicy  Mały Kack, Orłowo,  jak i  w całej  dolinie Kaczej Rzeki. Jak już wspomniałem mój  artykuł tutaj  oparty będzie na Faktach,  a nie na domysłach,  czy pomówieniach.

Na łamach strony  Rady  dzielnicy  Małego Kacka, która powinna dbać o zarówno  swoich  wyborców, jak i dobre imię swojej  dzielnicy, przeczytać można kilka niepochlebnych informacji o  naszym ogrodzie, a nawet groźby usunięcia naszego ogrodu  z  terenu Dzielnicy. Tak, groźby i to  dosłowne, wypowiedziane przez Panią Halinę P. , Radną Rady  Dzielnicy M.Kack wybrana w tym roku przez część wyborców z Małego Kacka. Głosi ona w swoim programie co  następuje :
20150820_Halina_Palgan_radna_Dzielnicy_M_Kack_Strona_Rady_Dzielnicy

Na tej  oficjalnej stronie Rady  Dzielnicy  M. Kack  prezentującej program wyborczy jak i  zapowiedź działań Pani  Haliny  możemy  przeczytać miedzy  innymi :
„(…) Zamierzam również aktywnie działać w celu usunięcia tj. przeniesienia w inne miejsce szpecących i utrudniających rozwój dzielnicy Ogródków Działkowych . Zajmują one najbardziej atrakcyjną część dzielnicy czyli dokładnie całą dolinę rzeczki Kaczej do której mieszkańcy od 60 lat nie mają dostępu. Rzeka Kacza i tereny po obu jej brzegach mają być atrakcją dla wszystkich. Chcę także żeby w Małym Kacku powstały szerokie ,nowoczesne ,metropolitalne trasy rowerowe .Do naszej dzielnicy tj. do rezerwatu Przyrody Kacze Łęgi oraz do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przyjeżdżają rowerzyści , turyści, sportowcy, naukowcy , studenci, miłośnicy przyrody, obserwatorzy ptaków i zwierząt leśnych. (…)

Tutaj  do pobrania cała treść ze strony rady  Dzielnicy :

20150820_Halina_Palgan_radna_Dzielnicy_M_Kack_Strona_Rady_Dzielnicy

Pani Halina P.  nie wiedzieć dlaczego chciałaby rozwoju  dzielnicy   na naszym terenie. Pytanie jest, jakiego  rozwoju. Wielokrotnie nasz Ogród bronił się od prób stworzenia na jego terenie zabudowy  mieszkalnej  z tzw tarasami tuż nad rzeką Kaczą. Wiele razy  wspólnie z P.Z.D. broniliśmy tego terenu przed zagarnięciem go przez Developerów, ostrzących zęby na te jakby nie było intratne miejsce. Począwszy od roku 1959 r, gdy to  tamtejszy Wydział Architektury Miasta Gdynia zaplanował na terenie naszych  działek „Budownictwo Miejskie” i tylko  dzięki Zarządom tego ogrodu  nie ma tam dzisiaj  bloków, betonów i innych  wielkomiejskich konstrukcji, które zniszczyłyby to miejsce. Pani  Halina P. nigdzie nie przedstawiła żadnego konkretnego planu swoich  działań, ani  zamysłów. Tylko ogólniki i żądania. Nie wniosła żadnego projektu określającego  konkretnie to  co  ma na myśli pisząc „Rozwój Dzielnicy”  w tym miejscu, jakby dzielnica M. Kack miała mało możliwości rozwoju i sposobów rozwoju. Żadnych planów, projektów przedstawiających „Usunięcie” Ogrodu, jak to określa Pani  Halina, abyśmy mogli  dowiedzieć się dlaczego tak usilnie do tego dąży. Nie wiedzieć dlaczego  dąży  do  tego,  aby część z jej potencjalnych  wyborców, mieszkańców Gdyni  w Małym Kacku, posiadających ogrody  działkowe na terenie naszego  R.O.D.u miałaby się wynieść. Rozmawiamy  z wieloma ludźmi  dookoła o tej  sytuacji i nikt nie wie o  co  chodzi  Pani  Halinie, aż nasuwa się samo powiedzenie „jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o … (…)”.
Pani Halina nie jest jedyną osobą, która ma podobne podejście, być może przez nią wspierane, bo  nawet słownictwo jest  zbieżne. Na stronie mianującej  się nieoficjalnym Forum Rady  Dzielnicy M.Kacka możemy przeczytać następujące treści i  wypowiedzi na temat naszego ogrodu  :
Niejaki „boston” pisze : „Moim zdaniem należy poszukać środkow na sfinansowanie i na wyrzucenie natychmiast tego co musimy ogladac kazdego dnia a mianowicie przypominających slamsy lat 30 ogródki działkowe.”

I dalej : „Zawłaszczyli całą naszą piękną Kaczą , zadrutowali wszystkie mostki żeby nie można dojść do brzegu, porobili odpływy nieczystości wprost  do rzeczki.To straszne budy i są w samym środku naszej dzielnicy.”

„Dolina rzeki Kaczej to park krajobrazowy i tu powinien być piekny zielony teren z piekną roślinnością, dostępny dla wszystkich mieszkańców całego trójmiasta a nie eldoradoco  dla garstki działkowiczów których piękno naszej dzielnicy i rzeki Kaczej zupełnie nie interesuje i dewastują dzielnicę.”

Na stronie tej  pod adresem : http://sebamast.webd.pl/phpBB/viewtopic.php?t=24&highlight=kacza&sid=8a519d5994690e3664e7a3ff8c72301f

Można przeczytać wypowiedzi wyjaśniające te niedorzeczne pomówienia i oszczerstwa. Wielu  z nas może poczuć się urażonych takimi  słowami, i  się wcale nie dziwię, bo  w niczym nikt  z nas nie zawinił zwłaszcza blokując rozwój dzielnicy, z którą współżyjemy tyle lat.

Wiele z tych  osób zarówno na stronie Rady  dzielnicy  M. Kack jak i  na stronie Rady  dzielnicy  Orłowo, ( obie dzielnice na spotkaniu  w czerwcu zapowiadały  współpracę – widocznie różni się pojęcie słowa współpraca w zależności od punktu  widzenia) wypowiada się w podobny  sposób.

Część uwag dotyczy  dotychczas nierozwiązanego problemu, tak problemu zarówno dla R.O.D., jak i  dla dzielnicy  nieograniczonego  dostępu do Kaczej Rzeki.

Naświetle w kilku  zdaniach o co  chodzi:

Osoby te powołują się na Ustawę o  Ciekach  wodnych  stworzoną na przełomie lat 2001 – 2006,  gdy to powstała jej  ostateczna nowelizacja. Ustawa ta mówi, że obywatele R.P. mają mieć zapewniony  niczym nie wzbraniany  dostęp do Cieków wodnych ( w tym rzek), w obrębie 1,5 m od granicy koryta rzecznego. I  wszystkie te osoby  powołują się na ten jeden z kilkuset paragrafów tej ustawy. Jak  widać nie wszyscy potrafią czytać tekst  ze zrozumieniem w jej  całym brzmieniu. Ta sama ustawa mówi również, że Regionalne Zarządy cieków Wodnych powinny rozliczyć grunty  związane z tą zmianą ( dotychczas nie było takiego prawa i grunty do brzegu rzeki, jak i  sama rzeka w obrębie posiadanego terenu leżały pod władaniem R.O.D.) . Te same Regionalne Zarządy zostały  zobowiązane tą ustawą do zewidencjonowania i  wytyczenia granic cieków wodnych, o  czym w ogóle się nie wspomina. Do dnia dzisiejszego  Rzeka Kacza nie posiada wytyczonej granicy koryta Rzeki, a jej bieg na terenie Rod i przyległym potrafi  się zmienić nawet co  2 m-ce o odległości rzędu 2-3 m. Dopiero teraz na wniosek R.O.D. , Z.D.i Z. Gdynia, Urzędu Miasta Gdynia kończy się przygotowywanie takiego opracowania geodezyjnego, które to  jest i będzie podstawą do  wytyczenia właściwych  odległości zagwarantowanych ustawą. R.O.D. „Kaszubskie wnioskował w latach  2013/2014 o  wytyczenie takich granic i otrzymał negatywną odpowiedź jako czynności zbędne. Dzisiaj przestały być one zbędne, bo mówi o nich  więcej osób i  więcej osób się interesuje tym tematem, co  instytucji do tego powołanej jest nie na rękę i stąd podjęte z jej  strony  działanie i prace do dążące do uzupełnienia tej  dokumentacji przez właściwe organy. Pytanie dlaczego nie zrobiono tego przez 8 lat obowiązywania obowiązku ustawowego ?…

R.O.D. „Kaszubskie” zdaje sobie sprawę z obowiązku i konieczności udostępnienia wspomnianych obszarów obywatelom i mieszkańcom, jednak nikt  z nas nie podejmie ryzyka wielkiej inwestycji jaką jest położenie ciągu ogrodzenia zabezpieczającego teren R.O.D od 1951 roku, aby okazało się w końcowej jego  części, że należy owo ogrodzenie przesunąć gdy to powstaną plany granic koryta rzeki odmienne od wymierzonych przez R.O.D. . Łatwo jest szkalować, mówiąc i pisząc że R.O.D. wzbrania dostępu, co jest nieprawdą. Jedna strona swoim działaniem nie może powodować zniszczeń i strat na ogrodzie przez swoje dążenia nie zachowując pełni procedur im towarzyszących,  których już dzisiaj  doświadczamy na wskutek otwarcia ogrodzenia przy ul. Kurpiowskiej i ponosząc straty i dewastacje. Regularne nachodzenia grup  dzików niszczące nasze uprawy, jak i  dewastacja niższej klasy społecznej  naszego  środowiska, które nachodzi altany i je okrada i  dewastuje stała się faktem.

Nowy Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”, zarówno na spotkaniu w Czerwcu z Radami  Dzielnic M. Kacka jak i Orłowa, oraz w maju na spotkaniu z Przedstawicielem ZDiZ w Gdyni wyraził chęć współpracy i pomocy  w rozwiązaniu sprawy  spornej  dostępu do Kaczej Rzeki. W żaden sposób nie blokuje działań instytucji, z którymi  współpracuje do planowego przywrócenia tego  dostępu. Ale mówiąc o planowym przywróceniu, mówimy o rzetelnym wywiązywaniu się poszczególnych instytucji ze swoich  poczynań i zapowiedział działania zgodne z następującym harmonogramem : 1. Wytyczenie granic Koryta Kaczej Rzeki. ( w trakcie realizacji  przez Zarząd Cieków Wodnych) 2. Rozliczenie i  wywłaszczenie gruntów zgodnie ze wspomniana ustawą ( grunty do  dnia dzisiejszego nadal są pod władaniem R.O.D.) . 3. Wyznaczenie realnych terminów zabezpieczenia terenu R.O.D. „Kaszubskie” w etapach  związanych  z zamknięciem i  zabezpieczeniem poszczególnych  sektorów ogrodu. 4. Po zabezpieczeniu każdego  z sektorów R.O.D. „Kaszubskie zobowiązuje się do otwarcia dotychczasowych  grodzi parkanów i  ogrodzenia zgodnie z ustawą.

Jak  widać, z naszej  strony nie ma niechęci  do  współpracy, niestety istnieje wśród niektórych mieszkańców i Radnych dążenie do rzekomego utworzenia ciągu spacerowego wzdłuż Kaczej Rzeki, który oficjalnie nie postał żadnym projektem. Nie jest określone którędy, na jakiej  szerokości, w jaki sposób ma być wytyczony, ale ważniejsze jest, aby udeptać chyba na złość dla R.O.D.u trawę dookoła rzeki dla kilku psów, nie bacząc na straty, które tym działaniem mogą powstać.

Pani Halina usilnie działa nad chęcią natychmiastowego otwarcia terenu, ale nic nie zrobi nawet będąc  Radną w Radzie Dzielnicy, aby o teren, o którym tak namiętnie opowiada, należycie zadbać i  zapewnić mu chociażby  dodatkowe fundusze w postaci opłacenia terminowego strzyżenia traw tak, aby był on  zadbany jak ten na terenie R.O.D. . Z.D.i Z. ma obowiązek koszenia trawy 2x do  roku, efektem tego  są tylko 2x po 14 dni piękne widoki gdy przycięta trawa jest  faktycznie zadbanym terenem ( wiedzą o tym wszyscy, którzy mają trawniki. Niestety i to  nie jest prawdą, bo ostatnie koszenie traw w czerwcu skończyło  się  pozostawieniem stosów nieskoszonej trawy na brzegach  koryta Kaczej  rzeki, o które potem obwiniało się działkowców o jej  wyrzucanie poza teren Ogrodu.

Na początki Lipca Zarząd dróg i  Zieleni  zakończył prace nad odcinkową regulacją koryta Kaczej rzeki  która to  została wykonana naprawdę przepięknie. Proszę samemu to  zobaczyć :

IMAG1908

Proszę zobaczyć jak  2 dni temu wyglądało to  samo  miejsce :

IMAG2337

Myślę że Pani  Halina P. i pozostałe osoby  z Rady  Dzielnic powinny  do  czasu uregulowań prawnych związanych  z otwarciem  terenów o które tak usilnie walczą, zorganizować i  zadbać o nie, pokazując innym, że potrafią nimi  zarządzać, tak  samo  dobrze, jak potrafią mówić o ich  zagospodarowaniu bez planów i projektów, bo na słowach ze strony  Pani  Haliny się kończy. Otwarcie wspomnianego terenu pozostało bez echa i  zapowiadanej rzekomej  dbałości o coś co miało stać się chlubą tej  dzielnicy , a dzisiaj jest wręcz ugorem i  „krzaczowiskiem”. Jeśli  Rady  dzielnicy nie potrafią zadbać o tak małą jak na tą chwilę część terenu, to  zdecydowanie nadgorliwością jest dążenie wręcz usilne o pozostałe jej części, które będą większym wyzwaniem do  zarządzania i kosztem w utrzymaniu Dzielnicy, który powinni zaplanować w budżecie, a planów na ta chwilę, jak i pieniędzy na te cele nawet nie widać, już o działaniach tych  co tylko krzyczą i grożą nie wspomnę.

My  z naszej  strony  pozostaniemy  w zgodzie z ustaleniami  z urzędem Miasta Gdynia, ZDiZ  i będziemy  dążyć, aby  w porządku  dokumentacyjnym oddawać poszczególne tereny  zgodnie z zobowiązaniem i pełną, a nie cząstkową  literą prawa.

Zarząd R,O.D. „Kaszubskie”

2015.08.14 Dziki na terenie R.O.D.

dzik_przy_plociePrzez otwarcie ogrodzenia za sprawą Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni od strony Kurpiowskiej i częściowo od strony Lotników odnotowywaliśmy szereg zgłoszeń naruszeń działek przez dziki.
Zarząd powziął działania i współpracę z Łowczym Gdyni i w ramach tej współpracy otrzymaliśmy granulat podobno skutecznie odstraszający te stworzenia. Jest stosowany od tygodnia i praktycznie od tego czasu ucichły zgłoszenia od Państwa. Aby to zweryfikować prosimy o zgłaszania nam :
– miejsc przez które dziki przedostają się na teren ogrodu.
– tras ich przemieszczania się poza i na terenie R.O.D.
– szkód, które wyrządziły.

Mamy nadzieję, że podjęte działania osłonią naszych działkowców przed niszczycielskim działaniem tych zwierząt.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.08.15 Nieczynne Biuro Zarządu

W DNIU 15.08.2015r.

BIURO ZARZĄDU R.O.D. „Kaszubskie” BĘDZIE NIECZYNNE

Decyzja o zamknięciu w ten dzień biura R.O.D. Kaszubskie podyktowana jest brakiem liczebnym osób decyzyjnych do obsługi ze strony Zarządu względu na święto narodowe i planowane wcześniej wyjazdy i urlopy.

Za powstałe w ten sposób utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy, zapraszając do odwiedzin i załatwienia spraw R. O. D. w bieżąca środę lub kolejną sobotę.

Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

_DSC1267bwn_Skrzynka

2015.08.05 Kontener na Odpady w sektorze między ul. Łowicką, a Lipnowską

Informujemy, że w sektorze pomiędzy ulicami Łowicką, a Lipnowską został postawiony (2015.08.03) Kontener na śmieci, Jego dokładna lokalizacja to Okolice bramy przy ul. Lipnowskiej.

IMAG1906

Mamy ogromną prośbę aby :

 1. Nie wrzucać do Kontenera Śmieci Dużo Gabarytowych
 2. W przypadku zauważenie przepełnienia kontenera, powstrzymać się od :– Przepełniania Kontenera ponad stan umożliwiający jego przewóz 

  – Pozostawiania Śmieci obok kontenera tak jak to  widać na poniższym zdjęciu :
  IMAG1795


  W przypadku zauważenia dużego zapot
  rzebowania na wywóz śmieci, kontener będzie podstawiany częściej.

 3. Pragniemy cyklicznie ponawiać akcje wywozu Śmieci z poszczególnych sektorów naszego Ogrodu. Działania te są inicjatywą nowego Zarządu R.O.D. i cieszą się dużą przychylnością naszych  działkowców.
  Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie zdrowego rozsądku, porządku, jak i czystości w okolicach kontenera co przyczyni się obopólnie do porządku na terenie R.O.D. „Kaszubskie”

  Dnia 2015.08.05 został podstawiony kolejny kontener, aby spełnić Państwa wzmożone zapotrzebowanie na usunięcie zalegających odpadów. Kontener będzie stał do momentu  zapełnienia. Jeśli zapotrzebowanie w tym sektorze będzie większe postaramy się jeszcze raz ponowić taką akcję.

  Z Poważaniem
  Zarząd R.O.D. „ Kaszubskie”

2015.07.25 Zebranie Zarządu R.O.D. Kaszubskie

Chcieliśmy się z Państwem podzielić kilkoma podjętymi  działaniami  na ostatnim zebraniu Zarządu R.O.D. Kaszubskie :

1. Pierwszą i najważniejszą uchwałą jest w końcu  wybranie oferty na jednolity  system dostępu do  furtek i bram na Ogrodzie. Zasadą tego  systemu będzie możliwość za pomocą jednego posiadanego klucza przejście przez wszystkie furki R.O.D. „Kaszubskie”. W tym celu zostaną wymienione i zunifikowane wszystkie zamki  w furtkach R.O.D. „Kaszubskie”, tak  aby  mogli Państwo swobodnie przemieszczać się po terenie R.O.D. , a w szczególności zyskali niczym nie ograniczony dostęp również do  Zarządu R.O.D. „Kaszubskie”. Zarząd z ramienia R.O.D. wykupi dla działkowców 1 klucz przypadający na daną działkę i te klucze będzie można odbierać w Zarządzie  R.O.D. po wcześniejszym zapowiedzeniu tego na tablicach ogłoszeń jak i na Furtkach i bramach Ogrodu. W pierwszej kolejności wymianą zamków objęte zostaną sektory : Zarządu, oraz sektor pomiędzy ul. Kurpiowską, a Sandomierską, o następnych będziemy informować na bieżąco. Dodatkowe klucze będzie można zamawiać odpłatnie w Biurze Zarządu. Klucze zostaną zabezpieczone przed skopiowaniem tak, aby osoby niepowołane nie posiadały praktycznie nieograniczonego  dostępu  do działki. Zarówno  zamki jak i  wkładki  zostały wybrane od dobrej jakości Producenta, tak aby służyły jak najdłużej. Klucze będą wydawane tylko i wyłącznie Działkowcom osobiście za poświadczeniem odbioru, który zostanie wpięty do akt każdej działki. Wkładki i zamki będą zunifikowane do jednego  rozmiaru, co pozwoli w bardzo  szybkim czasie w razie awarii wymienić jeden z tych elementów na posiadane zapasowe. W takim wypadku zgłoszenie awarii  zamka czy  wkładki będzie bardzo  szybko realizowane. W ślad za tą inwestycją przeprowadzane będą sezonowe smarowania i inspekcje bram i  zamków, zarówno na jesieni jak i na wiosnę.

2. Została omówiona sytuacja i stan zaangażowania w sprawie Koryta „Kaczej Rzeki” o którym wspominaliśmy i omawialiśmy na zebraniu informacyjnym działkowców. Zaplanowano kolejne działania w tym względzie jak i omówiono informacje uzyskane z Biura Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Gdyni. Po wyjaśnieniu kilku spraw, które pojawiły się podczas naszej  wizyty w tym Biurze powiadomimy Państwa o szczegółach w terminie późniejszym.

3. Związaną ze sprawą wywozu śmieci jest np problem z utylizacją i gabarytami gałęzi, które Państwo dbając o  swój drzewostan ustawicznie przycinają. Zalegają one albo na naszych  działkach albo są masowo wyrzucane do kontenerów zajmując ich dużą i niestety drogą część takiego  wywozy, niejednokrotnie pozostawiając puste przestrzenie w kontenerze, w którym zmieściłoby się o  wiele więcej  śmieci. Zarząd idąc za potrzebą organizacji tego faktu powziął decyzję o zakupie rozdrabniarki do gałęzi w wersji spalinowej, tak aby można było jej użyć w każdej części ogrodu i powiązać jej działanie np z wywozem śmieci. Dodatkowo rozdrobnione części kory i gałęzi mogłyby służyć działkowcom np do wysypywania ich pod krzewy i drzewa zabezpieczając ukorzenienie ich upraw, lub dookoła ogrodzeń zabezpieczając przed nadmiernym przyrostem chwastów i trawy. Na tą chwilę Zarząd zbiera oferty  a decyzja zostanie podjęta mamy nadzieję w jak najszybszym czasie, aby  wykorzystać to urządzenie w jak największym zakresie jeszcze w tym sezonie. O szczegółach powiadomimy Państwa w kolejnych informacjach.

4. Zarówno prace związane z ogrodzeniem, jak i prace związane przy planowanej  wymianie zamków i naprawy bram i  furtek  wymagają dostępu do  spawarki. Jak wiadomo  nie wszystkie tereny naszego ogrodu objęte są elektryfikacją, stąd zachodzi potrzeba posiadania generatora prądu, który spełniałby szereg warunków: Mysi być mobilny, obsługiwać napięcia i prądy niezbędne do  używania spawarki, służyć tez do obsługi pozostałych urządzeń elektrycznych dostępnych  w R.O.D. „Kaszubskie”, no i oczywiście jego  cena musi być przystępną jak na możliwości naszych inwestycji. Niemniej jednak  wykorzystanie tego urządzenia jest tak uniwersalne i na plus prac wykonywanych  w naszym Ogrodzie, że nie podlega wątpliwości jego potrzeba zakupu. Na tą chwilę została podjęta uchwała o zgodzie na zakup, a aktualnie zbieramy oferty dotyczące samego sprzętu, aby podjąć ostateczną decyzję. Dzięki temu zakupowi wiele prac dotychczas problematycznych, a nawet niemożliwych stanie się możliwymi do wykonania na Państwa korzyść i ku Państwa zadowoleniu.

 

5. Zarząd podjął też decyzję o aktywnym ściąganiu zaległości w opłatach  za działki, zwłaszcza jeśli chodzi o działki które wykazują zaległości z lat 2013-2014. W pierwszym tygodniu sierpnia roześlemy  wezwania do  zapłaty do tych  działkowców którzy przyczyniają się ewidentnie do zmniejszenia możliwości inwestycyjnych naszego  Ogrodu, a co  za tym idzie do szeregu  zaniedbań których powodem jest lub był brak  wystarczających  środków na niektóre działania dla dobra Naszego  Ogrodu. Mamy nadzieję, że wezwania do  zapłaty  w nowej  formie, przypominające o obowiązkach regulaminowych, przyczynią się do większej  skrupulatności w uiszczaniu opłat. Pamiętajmy, że nie opłacanie opłat za dzierżawę działki przyczynia się do  zubożenia naszego ogrodu, pomniejszania walorów jego  wyglądu i estetyki, oraz przesuwa ciężar inwestycji na pozostałych  działkowców, którzy są konsekwentni w wywiązywaniu się z tego obowiązku

O kolejnych  decyzjach Zarządu będziemy informować w dalszych informacjach.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.07.23 Oznakowanie Nr Działek

Na zebraniu dnia 2015.06.20 poruszyliśmy temat tabliczek z oznaczeniami Nr Działek w naszym ogrodzie. Zgodnie z regulaminem Ogrodu, każda działka powinna posiadać oznaczenie numeryczne przyporządkowane do  swojej  działki w  widocznym z alejki miejscu.

Tabliczki można umieszczać zarówno na altanie ( w widocznym nie przysłoniętym niczym miejscu, lub na słupku wbitym w ziemię, an terenie swojej  działki. Dopuszczalne jest również umieszczanie tabliczki na wewnętrznym ogrodzeniu do okólnym swojej działki.

Nie musimy chyba nadmieniać że jest to  wymóg i każda działka musi posiadać takie oznaczenie .

Zdajemy  sobie również sprawę z faktu, iż wiele działek  na przestrzeni  czasu  zmieniło swojego  właściciela ( dzierżawcę ) i podczas porządków, czy  dostosowywania wyglądu działki wiele osób z Państwa zapomniało o tym wymogu.
Niemniej pragniemy Państwu zarówno przypomnieć na łamach naszej  strony o tym wymogu, jak i wspomóc w estetycznym oznaczeniu jej  w wyżej  skazany  sposób.

Zarząd R.O.D. „Kaszubskie” wynegocjował dla Państwa ofertę i wybrał wzór graficzny jako jednolity dla naszego ogrodu, który prezentujemy poniżej  :

20150729_DZIALKI_KASZUBSKIE_tabliczka_200x200mm_poprawiona_www

Powyższe tabliczki  wykonane ze spienianego  PCV o bardzo trwałych i estetycznych walorach, o wymiarach 200×200 mm i  można zamówić w Biurze Zarządu. Koszt takiej tabliczki to ok 15 zł. Myślę, że z tak  dobrej jakości, estetyki i wykonania jak i  właściwego oznaczenia swojej  działki można być na pewno  zadowolonym.

Zapraszamy  do  zamawiania i  uzupełniania oznaczeń numeracji  Swoich  działek.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

 

2015.07.22 Barszcz Sosnowskiego niedaleko R.O.D. ” Kaszubskie”

Jak  donosi gazeta „Kurier Gdyński” na 9-tej  stronie aktualnego  wydania, niedaleko  Naszego Ogrodu, na ul Płockiej  w Małym Kacku  zlikwidowano ognisko tej  niebezpiecznej rośliny. Chcieliśmy Państwa ostrzec i powiadomić jednocześni, że tego typu niebezpieczeństwa czyhają również na naszych  działkowców. Zlikwidowano 2 krzewy jeden o  wysokości 2 , a drugi o wysokości 3 metrów. Poniżej prezentujemy artykuł aby mogli  się Państwo  z nim zaznajomić.

20150722_Kurier_Gdynski_Barszcz_Sosnowskiego-IMAG2089

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.07.16 Otwarcie nowego działu na Stronie „Tablica Ogłoszeń”

Witamy Państwa

Mamy zaszczyt ogłosić, że od dnia dzisiejszego mogą Państwo korzystać z nowej formy zamieszczania ogłoszeń w R.O.D. „Kaszubskie” na www: „Tablica Ogłoszeń” .

Mamy nadzieję, że ta forma przyniesie Państwu wymierne skutki w sprawach, które chcieliby Państwo tutaj umieszczać. Mieliśmy  wiele kontaktów w tej  sprawie, jak i  zapytań spoza ogrodu np o zakup działki. Na pewno udogodni to Państwu kontakt i rozszerzy możliwości.

Jednocześnie mamy ogromną prośbę, o nieumieszczanie samowolnie ogłoszeń na naszych tablicach Informacyjnych.
Chcąc umieścić ogłoszenie w formie pisemnej, prosimy o dostarczenie go  do  Biura Zarządu, a my już w odpowiedniej formie umieścimy je na tablicach. Również jeśli Państwo wyrażą zgodę równolegle możemy umieścić je w naszym nowym dziale.

Polecamy też Państwu zaktualizowany dział kontaktu, jak i  Historii Ogrodu.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.06.20 Pierwsze zebranie informacyjne Nowego Zarządu

Dnia 20. czerwca 2015 roku odbyło się pierwsze zebranie informacyjne Zarządu R.O.D. „Kaszubskie” w nowym składzie.

Poruszano na nim wiele tematów, zarówno bieżących jak i tematów które mają na celu organizacje i zagospodarowanie naszego ogrodu.

Podczas tego zebrania, tak jak zakładaliśmy zgłosił się do nas kandydat na nowego Gospodarza Ogrodu. Mamy nadzieję że w końcu ta funkcja zostanie należycie obsadzona i będzie spełniała swoja rolę tak jak to było dotychczas, a także mamy nadzieję że nawet i lepiej ;).

Jednym z pierwszych tematów zebrania były sposoby kontaktu z biurem Zarządu:

 • Każda Środa od godziny 15:00 – 17:00
 • Wyjątkowo Prezes zarządu ze względu na pracę zawodową jest do Państwa dyspozycji od godziny 16:00-18:00
 • Każda sobota od godziny 10:00 – 12:00

Prosiliśmy też Państwa o to aby uwzględniać zdarzenia losowe i rodzinne gdy to indywidualne osoby z Zarządu nie będą mogły być do Państwa dyspozycji. Wtedy ich obowiązki przejmie inny członek Zarządu.

Kolejnym punktem zebrania było wyjaśnienie powodów zmiany nr telefonu do Zarządu, który będzie dla Państwa również poza godzinami pracy biura Zarządu

Nowy br telefonu to 58 500 83 43

Prosimy też o pamiętanie iż dzwoniąc poza godzinami pracy Biura Zarządu, członkowie pełnią często obowiązki zawodowe i nie zawsze będą w stanie odebrać. Jednak nowy telefon posiada funkcję nagrania wiadomości którą zarząd może odsłuchać z dowolnego miejsca o dowolnej porze, reagując na Państwa zgłoszenia.

Nawiązaliśmy też do powstałej nowej strony www.kaszubskie.org , oraz kontaktu na dostępny dla Państwa adres e-mail : zarząd@kaszubskie.org

Zwróciliśmy też uwagę na możliwość pozostawiania wiadomości w skrzynce na listy na drzwiach biura Zarządu.

Sposoby wnoszenia opłat za działkę są następujące : Osoby posiadające i używające kont bankowych proszone są o przelewanie opłat na konto bankowe podane w stopce naszych pism, podając nr. działki oraz rok za który wnosi opłatę, a osoby starsze nie posiadające konta w banku mogą nadal bez zmian wpłacać do naszej kasy w godzinach pracy biura.

Skupiliśmy też naszą i Państwa uwagę na problemie wywozu śmieci. Wiele osób na sali widząc bałagan pozostawiany przy kontenerach przyznało nam rację, że śmieci należy wyrzucać do wskazanej wysokości i śmieci powinny być standardowych gabarytów, a nie jak to się zdarzało wielkogabarytowe nawet w postaci kanap… i krzeseł.

Sukcesywnie odbiorem śmieci będziemy obejmowali wszystkie obszary ogrodu informując Państwa wcześniej o wstawieniu kontenera .

Poruszany był również temat Kaczej Rzeki jak i problemów z nią związanych, o czym szerzej będziemy pisać na naszej stronie www. , oraz temat jednolitej obsługi zamków na terenie ROD „Kaszubskie” o czym też poinformujemy w terminie późniejszym.

 

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.07.01 Anonimowe zgłoszenie Działkowca

Ze względu na fakt, iż otrzymaliśmy takie oto anonimowe zgłoszenie od jednego/nej z Działkowców, nie mamy innego  wyjścia aby odpowiedzieć jak tylko na forum naszej  strony.  Mamy nadzieję, że następne zgłoszenia będą podpisane przez działkowca, tak aby można było odpisać na zgłoszenie.

20150701_Dziura_w_plocie_Zarzad_-Zgloszenie_IMAG1984

W odpowiedzi przedstawiamy naprawione ogrodzenie we wskazanym miejscu, Pracujemy jeszcze nad usztywnieniem dolnej części ogrodzenia aby  nie mogło być forsowane.
Podpisanie się na tego typu  zgłoszeniu zdecydowanie przyśpieszyłoby realizację naprawy i sprecyzowanie miejsca.

Poniżej widok naprawionej siatki :

20150701_Dziura_w_plocie_Zarzad1_IMAG1984

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”