WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 2024

Szanowni Działkowcy! Bardzo dziękujemy za przybycie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze 11 maja 2024.

Bardzo miło było się z Wami spotkać i wymienić spostrzeżeniami i uwagami. Wszystkie będziemy wdrażać po kolei w funkcjonowanie naszego ROD.

Dziękujemy przede wszystkim za zaufanie i powierzenie pełnienia naszych funkcji na kolejną kadencję 2024-2028.

Zarząd ROD Kaszubskie na lata 2024-2028 wygląda następująco:

  1. Angelika Presz – Prezes ROD
  2. Stanisław Tworkowski – V-ce Prezes ROD
  3. Zdzisława Romanowska zwana Jolą – Skarbnik ROD
  4. Bogusława Charzyńska – Sekretarz
  5. Waldemar Tomaszewski – Członek

Komisja Rewizyjna na lata 2024-2028:

  1. Elżbieta Pękala – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  2. Janusz Reszczyński – Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  3. Maria Pałgan – Sekretarz

Zarząd ROD Kaszubskie