KONFERENCJA DELEGATÓW

Informuję, że w dniu 14.12.2022 r. Krajowa Rada PZD na posiedzeniu zdecydowała o przedłużeniu kadencji Związku na kolejny rok (uchwała nr 1/XVII/2022 ws. przedłużenia kadencji organów PZD). Na podstawie przedmiotowej uchwały delegaci zachowują swój mandat w obecnym roku.

Zebranie Delegatów wybranych na ostatnich wyborach sektorowych odbędzie się 06.05.2023 roku w świetlicy przy Biurze Zarządu o godzinie 10:00.

Zarząd ROD Kaszubskie