TABLICZKA Z NUMEREM DZIAŁKI

Szanowni Działkowcy ROD KASZUBSKIE,

Informujemy iż zgodnie z  § 72 pkt . 2  Regulaminu ROD  każda działka winna być  oznaczona  tabliczką z numerem porządkowym działki, umieszczonym w  widocznym miejscu z alei ogrodowej. W związku z powyższym prosimy Wszystkich działkowców nie posiadających tabliczek z numerem porządkowym o oznaczenie swoich działek numerem dla nich przypisanym w sposób widoczny. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zbiorowym wykonaniem tabliczek – dla kilku działkowców proszę o informację na skrzynkę pocztową naszego ogrodu RODKASZUBSKIEGDYNIA@PZD.PL – koszt wykonania tabliczki wynosi 20 zł.

Zarząd ROD Kaszubskie