AWARIA SIECI WODNEJ – BRAK DOBRYCH WIEŚCI

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu wczorajszym pomimo komunikatów o awarii sieci przy Lipnowskiej (na alejce w pobliżu działki 37) oraz opadów deszczu ktoś z działkowców odkręcił zawór z wodą co doprowadziło do sporych ubytków wody oraz pogorszenia stanu uprzednio zalanej alejki.

PONOWNIE został zakręcony dopływ wody, natomiast podmokła alejka musi wyschnąć, aby w wykopie nie pojawiła się stojąca woda, która uniemożliwi określenie przyczyny i zasięgu awarii.

W związku z powyższym istnieje ogromne ryzyko, iż usunięcie awarii przedłuży się, a  planowane  zakończenie prac na sobotę 7 maja br. nie odbędzie się.

Pozdrawiamy,
Zarząd ROD Kaszubskie