PODSUMOWANIE ZEBRAŃ SEKTOROWYCH I PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło nam poinformować, iż wszystkie zebrania sektorowe odbyły się zgodnie z planem. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas. Na każdym zebraniu wybrano 10 Delegatów, którzy stanowią przedstawicieli danych sektorów oraz będą uczestniczyli w Konferencji Delegatów w dniu 09.04.2022 r.. Delegaci otrzymali mandaty, które są ważne na czas obecnej kadencji czyli do 2023 r.

Przypominamy również, iż mogą Państwo kierować wnioski do Zarządu Komisarycznego celem rozpatrzenia na Konferencji Delegatów. Wnioski należy składać w formie pisemnej (list, osobiście lub e-mail) do dnia 22 marca 2022 r..

Powyższy termin jest podyktowany koniecznością udostepnienia Państwu materiałów przygotowanych na Konferencję Delegatów minimum 7 dni przed Konferencją Delegatów, w 2 różnych dniach i przynajmniej na 2 godziny. Udostępnienie materiałów odbędzie się w dniach 26.03.2022 r. tj. w sobotę w godz. 10.00-12.00 oraz 29.03.2022 r. we wtorek w godz. 15.30 -17.30.

Pragniemy również Państwu serdecznie podziękować za miłe słowa w zakresie dotychczasowej działalności Zarządu Komisarycznego ROD Kaszubskie. Dziękujemy!

Zarząd Komisaryczny ROD Kaszubskie