Walne zebranie – aktualizacja danych

Szanowni Państwo,

Zarząd Komisaryczny ROD Kaszubskie przygotowuje się do walnego zebrania, w związku z powyższym przypominamy o konieczności kontaktu z biurem Zarządu w sytuacji zmiany adresu miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

Regulamin ROD stanowi, iż każdy działkowiec jest zobowiązany do  aktualizacji danych osobowych, natomiast pisma wysłane przez ROD na adres wskazany przez działkowca uważa się za dostarczone, bez względu na przyczynę zwrotu korespondencji (np. „adresat wyprowadził się” czy też „adresat odmówił przyjęcia przesyłki”).

Aktualizacji danych należy dokonać pisemnie, dlatego też serdecznie zapraszamy do biura w godzinach pracy Zarządu we wtorki 15:30-17:30 oraz w soboty 10:00-12:00.

Pozdrawiamy,

Zarząd Komisaryczny ROD Kaszubskie