2016.08.06 DOTYCZY POSTĘPOWANIA PO POWODZI NA TERENIE ROD ,,KASZUBSKIE”

IMAG1107

Treść poniższego ogłoszenia od półtora tygodnia oczekuje Państwa na Furtkach Ogrodu:

Ze względu na Fakt iż nie wszyscy poszkodowani zgłosili nam powstałe straty i ich wyceny przedłużamy ich doręczenie maksymalnie do soboty tj. 13.08.2016r.

Prosimy o jej treści powiadomić swoich sąsiadów i znajomych z naszego Ogrodu:

  1. Trwają aktualnie rozmowy i prace zmierzające z do zagospodarowania i usunięcia szkód i naniesień związanych z powodzią. Ze względu na fakt oczekiwania na decyzje Urzędu Miasta Gdyni i ZDiZ w Gdyni wyniki tych rozmów przedstawimy niezwłocznie po ich ustaleniach.
  1. Aktualnie został przywrócony kontakt z Zarządem i możliwość przyjmowania działkowców w Biurze Zarządu ( szczegóły na stronie www.kaszubskie.org ), nie ma jeszcze bezpośredniej możliwości rozmowy na telefonie stacjonarnym , jednak można pozostawiać na nim wiadomości przez nagranie się. Dostępny jest nr tel do Gospodarza Ogrodu widoczny na tablicach informacyjnych na terenie Ogrodu.
  2. Poniżej WAŻNE informacje organizacyjne :

uprasza się o nie wystawianie zalanych i uszkodzonych elementów i wyposażenia altan poza ogrodzenie zewnętrzne Ogrodu, ze względów organizacyjnych prosimy o składowanie w/w na terenie własnej działki do momentu określenia sposobu ich wywozu i utylizacji. W/w elementy powinny być rozmontowane w celu zmniejszenia objętości odpadów. Elementy już składowane na alejkach należy przemieścić na obręb własnej działki.

prosimy działkowców objętych zalaniem przez powódź o sporządzenie dokumentacji fotograficznej i spisu wraz z wyceną powstałych strat do dnia 30.07.2016r. (sobota).( Przedłużony do 13.08.2016 r ) W/w materiały prosimy o dostarczenie drogą e-mail lub osobiście/listownie do Biura Zarządu. Przesłane wyceny będą podstawą do rozdysponowania zapomogi, o którą zawnioskowaliśmy do Krajowej Rady PZD. ( Zaznaczamy iż jest to zapomoga a nie Odszkodowanie jak starają się pisać niektórzy z Państwa. Odszkodowanie może wypłacać sprawca lub instytucja która przyczyniła się do powstania powodzi, a taka nie jest ani Zarząd R.O.D. Kaszubskie, ani PZD )

ostrzegamy przed spożywaniem plonów, które uległy zalaniu, ze względu na możliwość ich skażenia. Zarząd jest w trakcie ustalania możliwości powstania tego zagrożenia. O wynikach poinformujemy w późniejszym terminie.

prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po terenach objętych zalaniem, a w szczególności zwrócenie uwagi na możliwe obsunięcia brzegów i poślizgnięcia się na zalegającym błocie.

  • kolejne informacje zostaną udostępnione Państwu poprzez wywieszenie ich na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie sektorów ROD i na stronie www.
  • Aktualnie trwają ustalenia z Zarządem Cieków wodnych  i  melioracji  jak i  z ZDiZ  w związku  z ustaleniem postępowania działań dotyczących  naszego terenu i powstałych na nim szkód
  • 09.08.2016 r zostaną pobrane próbki gleby  z terenu ROD w celu ich przebadania. Próbki będą obejmowały zakres 5 obrębów i  szósta czysta z terenu niezalanego, jako  wzorcowa do porównania badań.
  • W pierwszym etapie usuwane będą i wywożone tylko i wyłącznie naniesione gałęzie, konary i  pnie wraz ze ściółką leśną oraz naniesione i  zamulone śmieci   przez wodę. O miejscu ich  składowania przed samym wywiezieniem będziemy informować na bieżąco. Nie będzie tam można wyrzucać śmieci komunalnych  i  poniszczonych  i zalanych sprzętów z altan, te będą wywożone w kolejnych  etapach. Prosimy przestrzegać tego  nakazu gdyż w przeciwnym razie zostaniemy obciążeni  kosztami  wywózki  co będą musieli pokryć wszyscy działkowcy.

Pozdrawiamy Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”