2016.08.06 DOTYCZY POSTĘPOWANIA PO POWODZI NA TERENIE ROD ,,KASZUBSKIE”

IMAG1107

Treść poniższego ogłoszenia od półtora tygodnia oczekuje Państwa na Furtkach Ogrodu:

Ze względu na Fakt iż nie wszyscy poszkodowani zgłosili nam powstałe straty i ich wyceny przedłużamy ich doręczenie maksymalnie do soboty tj. 13.08.2016r.

Prosimy o jej treści powiadomić swoich sąsiadów i znajomych z naszego Ogrodu:

  1. Trwają aktualnie rozmowy i prace zmierzające z do zagospodarowania i usunięcia szkód i naniesień związanych z powodzią. Ze względu na fakt oczekiwania na decyzje Urzędu Miasta Gdyni i ZDiZ w Gdyni wyniki tych rozmów przedstawimy niezwłocznie po ich ustaleniach.
  1. Aktualnie został przywrócony kontakt z Zarządem i możliwość przyjmowania działkowców w Biurze Zarządu ( szczegóły na stronie www.kaszubskie.org ), nie ma jeszcze bezpośredniej możliwości rozmowy na telefonie stacjonarnym , jednak można pozostawiać na nim wiadomości przez nagranie się. Dostępny jest nr tel do Gospodarza Ogrodu widoczny na tablicach informacyjnych na terenie Ogrodu.
  2. Poniżej WAŻNE informacje organizacyjne :

uprasza się o nie wystawianie zalanych i uszkodzonych elementów i wyposażenia altan poza ogrodzenie zewnętrzne Ogrodu, ze względów organizacyjnych prosimy o składowanie w/w na terenie własnej działki do momentu określenia sposobu ich wywozu i utylizacji. W/w elementy powinny być rozmontowane w celu zmniejszenia objętości odpadów. Elementy już składowane na alejkach należy przemieścić na obręb własnej działki.

prosimy działkowców objętych zalaniem przez powódź o sporządzenie dokumentacji fotograficznej i spisu wraz z wyceną powstałych strat do dnia 30.07.2016r. (sobota).( Przedłużony do 13.08.2016 r ) W/w materiały prosimy o dostarczenie drogą e-mail lub osobiście/listownie do Biura Zarządu. Przesłane wyceny będą podstawą do rozdysponowania zapomogi, o którą zawnioskowaliśmy do Krajowej Rady PZD. ( Zaznaczamy iż jest to zapomoga a nie Odszkodowanie jak starają się pisać niektórzy z Państwa. Odszkodowanie może wypłacać sprawca lub instytucja która przyczyniła się do powstania powodzi, a taka nie jest ani Zarząd R.O.D. Kaszubskie, ani PZD )

ostrzegamy przed spożywaniem plonów, które uległy zalaniu, ze względu na możliwość ich skażenia. Zarząd jest w trakcie ustalania możliwości powstania tego zagrożenia. O wynikach poinformujemy w późniejszym terminie.

prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po terenach objętych zalaniem, a w szczególności zwrócenie uwagi na możliwe obsunięcia brzegów i poślizgnięcia się na zalegającym błocie.

  • kolejne informacje zostaną udostępnione Państwu poprzez wywieszenie ich na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie sektorów ROD i na stronie www.
  • Aktualnie trwają ustalenia z Zarządem Cieków wodnych  i  melioracji  jak i  z ZDiZ  w związku  z ustaleniem postępowania działań dotyczących  naszego terenu i powstałych na nim szkód
  • 09.08.2016 r zostaną pobrane próbki gleby  z terenu ROD w celu ich przebadania. Próbki będą obejmowały zakres 5 obrębów i  szósta czysta z terenu niezalanego, jako  wzorcowa do porównania badań.
  • W pierwszym etapie usuwane będą i wywożone tylko i wyłącznie naniesione gałęzie, konary i  pnie wraz ze ściółką leśną oraz naniesione i  zamulone śmieci   przez wodę. O miejscu ich  składowania przed samym wywiezieniem będziemy informować na bieżąco. Nie będzie tam można wyrzucać śmieci komunalnych  i  poniszczonych  i zalanych sprzętów z altan, te będą wywożone w kolejnych  etapach. Prosimy przestrzegać tego  nakazu gdyż w przeciwnym razie zostaniemy obciążeni  kosztami  wywózki  co będą musieli pokryć wszyscy działkowcy.

Pozdrawiamy Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

86 + = 90