2016.01.24 !!! WAŻNE !!! Dnia 2015.01.27 zostanie wyłożony plan Zagospodarowania przestrzennego terenów na których mieści się nasz Ogród

20160127_Ogłoszenie_i_wyłożenie_planu_zagospodarownia_przestrzennego-Zaznaczenie_035

_DSC8031bwn

Jak poinformował nas Prezydent Miasta Gdyni w artykule Ratusza z dnia 15-21.01.2015 o nr 1222 na stronie 16-tej. co też poniżej cytujemy :

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015r. poz 199 z późn. zm.) uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXIV/721/13 z dnia 25 wrzesień 2013 r., oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXVII/781/13 z dnia 18 grudnia 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu :

(…)

2.projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon Rzeki Kaczej na odcinku od Potoku przemysłowego do Drogi Gdyńskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają :

od zachodu – wzdłuż potoku przemysłowego.

od Północy – wzdłuż ulic : Wieluńskiej, Sandomierskiej, Halickiej i Przemyskiej.

Od Wschodu – wzdłuż Drogi Gdyńskiej

od Południa – wzdłuż ul. Sieradzkiej (…)

(…) z wyłożonymi planami będzie się można zapoznać :

w dniach 27.01.2016 r. do 16.02.2016 r.

w Gdynia InfoBox ul. Świętojańska 30 ( OBSERWATORIUM ZMIAN)

od Poniedziałku do Piątku w godz. 10:00 – 19:00

w sobotę w godz. 11:00 – 18:00

w niedzielę w godz. 11:00 – 16:00

W Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

ul. T. Wendy 7/9

Od Poniedziałku do Piątku w godz. 8:00 – 16:00

oraz na stronie internetowej : www.gdynia.pl/plany

UWAGI do PROJEKTU należy składać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2016r. ( najlepiej w 2 egzemplarzach za potwierdzeniem przyjęcia ) do :

Prezydenta Miasta Gdyni ,

na adres :

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdynia

ul. Tadeusza Wendy 7/9

81-341 Gdynia

Do czego gorąco zachęcamy i namawiamy tym bardziej, że część tych planów ma na względzie naruszenie granic naszego terenu w związku z planowanymi inwestycjami związanymi z :

  • Rozbudową drogi (łącznika od Redłowa do ul. Wrocławskiej ( plany jeszcze z przed budowy różowej drogi ))
  • Planowanej budowy ( inwestycji) ścieżki Spacerowo / rowerowej wzdłuż rzeki Kaczej z inicjatywy radnej Pani Haliny Pałgan ( Rada dzielnicy M. Kack wybranej w zeszłym roku, oraz Pani Hanny Mazur radnej Miasta Gdynia( oraz byłym członkiem Zarządu R.O.D. „Kaszubskie” zdjętym z tej funkcji ze względu na absencję )

Zgodnie z Art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

A skoro może wnieść uwagi to możemy je składać i  zgodnie z powyższym muszą one być brane pod uwagę przy  planowaniu terenu. Takie działania mają miejsce już przy  3-cim wyłożeniu planów zagospodarowania terenu  na Witominie gdzie mieszkańcy  sprzeciwiają się zabudowie Handlowej  w jej  centrum.

UWAGA

Dnia 04.02.2016 w Gdynia InfoBox ( OBSERWATORIUM ZMIAN) ul. Świętojańska 30 w Gdyni odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego.

Gorąco Państwa namawiamy do uczestnictwa w tej dyskusji, jak i do wnoszenia uwag.

Jest to jedyna forma jaką obywatele i mieszkańcy, jak i w tym wypadku Działkowcy dzierżawiący teren mają wpływ na te plany i inwestycje związane z nim.

A zgodnie z Art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. ustaw z 2013r. poz 1235 z póź. zm. ) zawiadamiam o przyjęciu prognoz oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z ich treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone z w związku z udziałem społeczeństwa.

Informacje mogą Państwo tez uzyskać na stronie Urzędu Miasta Gdyni pod adresem :

http://www.gdynia.pl/bip/zagospodarowanie/info/4969_70814.html

Z naszej  strony poprosiliśmy Biuro Planowania Przestrzennego  Miasta Gdyni  o  wskazanie uwarunkowań jak i  potrzeb społecznych  takiej  inwestycji przy  założeniu  i uwzględnieniu  siedlisk i terenów żerowisk  kaczek  na tym terenie.

Wiele osób się zgadza z nami,  że tereny te powinny być w jak najmniejszym stopniu  modyfikowane, zachowując naturalne środowisko , a nie spełniając tylko  przesłanki  kilkunastu  osób, które chcą mieć gdzie wyprowadzać swoje psy, po których nota bene nawet nie sprzątają …

poniżej  załączniki z dość nijaką dokumentacja inwestycyjną wspomnianych wyżej inwestycji, z którymi związane są zagospodarowania wspomnianych terenów bez ich  argumentacji.

Zarówno łącznik  drogi  jak i  ścieżka nie miała szerokich  konsultacji  społecznych wśród mieszkańców, do których  działkowcy  również się zaliczają. Jesteśmy takimi  samymi  mieszkańcami Gdyni jak każdy inny i mamy prawo  wypowiadać się na tematy  związane z terenami  Naszych  Ogrodów.

20081103_Uchwala_o_przystapieniu_do_opracowania_planu_75639_fileot

20110622_Plan_Zalacznik_do_Uchwaly_Rady_Miasta_46594_fileot

20110622_Uchwala_Rady_Miasta_46595_fileot

20160127_Ogloszenie_prezydenta_o_wylozeniu_planow_55834_fileot

20160127_Ogloszenie_prezydenta_o_wylozeniu_planow_104247_fileot

Władze najwidoczniej  mają nadzieje, że plany przejdą pod osłoną niewiedzy o ich istnieniu.

Pytanie czy ktokolwiek  zapytał się tych  Pań o zdanie :

_DSC0020bwn_kaczki

Naszym działaniem nie jest zatrzymanie inwestycji, co też będzie  wielokrotnie zapewne podnoszone, jeśli są one zgodne z oczekiwaniami  Gdyni i Gdynian, ale dopilnowanie aby  procesy  związane z chęcią odebrania nam terenów były przeprowadzane w zgodzie z obowiązującymi procedurami i przepisami.

Pozdrawiamy licząc na Państwa liczny udział i odzew
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2 komentarze do “2016.01.24 !!! WAŻNE !!! Dnia 2015.01.27 zostanie wyłożony plan Zagospodarowania przestrzennego terenów na których mieści się nasz Ogród”

  1. Właśnie do tego dążymy, w tej sytuacji ustawa o ogrodach daje możliwość uszczuplenia terenów ROD pod inwestycje użyteczności publicznej, a taka niewątpliwie jest ścieżka rowerowa czy też spacerowa, niemniej jednak myślę że jest to inicjatywa wąskiego grona inicjującego całe przedsięwzięcie i zabrakło tutaj konsultacji społecznych. Raczej jest to działanie wnioskodawców aby przy następnych wyborach mogli się pochwalić co zrobili, a nie czy jest to ewidentnie potrzebne. My jako Ogród jesteśmy za jak najbardziej naturalnym pozostawieniem tego terenu jako swoista ostoja siedlisk kaczek, które się tam zalęgły i które co roku towarzyszą temu pięknemu krajobrazowi. Zbędnym jest zabudowywanie go jakimiś betonami czy barierkami. Swoiste dążenie do uszczęśliwienia na siłę. Podobne działanie jak w przypadku kamiennych schodów, oraz rzadko uczęszczanej siłowni przy przedszkolu, ale za to jak ładnie brzmiały takie wpisy w ulotkach wyborczych jednej z Radnych w M. Kacku. Planiści, którzy zaproponowali takie rozwiązanie po pierwszym wyłożeniu projektu muszą uwzględnić uwagi złożone do projektu jako forma właśnie konsultacji społecznych i wypowiedzi mieszkańców. A my właśnie do tego Państwa namawiamy, im więcej będzie uwag, czy to pozytywnych czy krytycznych, taki tor przyjmie zaplanowana, lub anulowana inwestycja lub planu jej zagospodarowania np ze względu na negatywne komentarze mieszkańców. Planiści zgodnie z umieszczonym ustawodawstwem muszą się rozliczyć z każdej uwagi do projektu. Drugim rozstrzygającym elementem jest spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, które też podaliśmy w treści. Dopiero po tych 2 elementach zostanie wyłożony powtórnie plan po korektach biorących pod uwagę wszystkie złożone wnioski i spotkanie konsultacyjne do dalszej dyskusji, jeśli nie będzie uwag do drugiego wyłożenia, projekt zostanie zatwierdzony. W tym wypadku nacisk z P.Z.D. nie ma znaczenia, większe znaczenie ma głos poszczególnych mieszkańców niż działania instytucji, która nie ma na to wpływu. Ten aspekt konsultowaliśmy już z radcą prawnym P.Z.D. w Gdańsku. Siła drodzy moi w głosach ludności i w głosie rozsądku. Na tą chwilę ani Rada Dz. M. Kacka, ani rada DZ. Orłowa nie posiada w najbliższych latach funduszy na taką inwestycję, więc projekt zdecydowanie jest przerysowany już nie wspominając nawet o tym że żadnego projektu jako takiego, poza zaplanowanym terenem, gdzie nawet szerokości wyssane są z palca planistów, na tą chwilę nie istnieje, bo nikt go nie stworzył …

  2. Myślę że w tak niejasnej sytuacji zagospodarowania przestrzennego naszego terenu powinien w naszej obronie stanąć Związek Zawodowy/za co płacimy składki/.Pojedynczo mamy małe szanse na przebicie się. Albo też zarząd powinien wystosować sprzeciw, a działkowcy gromadnie się pod nim podpisać.

Możliwość komentowania jest wyłączona.