roczna składka

Na podstawie uchwały 58/2020 i w związku z zapytaniami działkowców na temat płatności rocznej składki za działkę, istnieje możliwość zapłaty tej kwoty w takiej wysokości jak w 2019 roku na ten sam numer konta.W razie wątpliwości o wysokości kwoty prosimy o telefon do pani Joli 733-207-146