Ogłoszenia


Prośba o przygotowanie się do wiosennego przeglądu działek tj
-obowiązek posiadania kompostnika
-oznakowanie działek numerem w widocznym miejscu z alejki.

O terminie otwarcia wody będzie dostępna informacja