Archiwum kategorii: Płatności za Działkę

Woda i opłaty Naszym R.O.D. Przewodnik i wyjaśnienie.

dolary-pieniadze-tunel

Temat Opłat za wodę jest tematem w ostatnim czasie dość drażliwym, ale może i nie do końca ze względu na brak, wystarczająco czasu na zebraniu, wytłumaczony Stąd chcieliśmy Państwu przybliżyć kilka powodów podwyższonych opłat za Wodę i obowiązujących sposobów rozliczeń.Jest to  zapewne nowum na Naszym ogrodzie bo  dotychczas była to  wielka tajemnica skrywana i pieczołowicie chroniona. Jako  Zarząd który  pragnie aby mieli  Państwo pełną świadomość wszelkich  kosztów i  ich wyliczeń na Naszym Ogrodzie chcemy  przybliżyć sedno  sprawy  o kryptonimie „WODA”.

 1. SEKTORY :
  Pytają się Pastwo skąd jest tak wielkie zróżnicowanie cen w danych  sektorach . Jak sami chodziliśmy na zebrania zawsze nam podpadało że sektor Prezesa był najtańszy 😉 dzisiaj  traktujemy  to  z przymróżeniem oka i myślę że Państwo  po przeczytaniu poniższych wyjaśnień również się uśmiechną, a  Nam uda się Państwu rozwiać tą tajemnicę.
  Mamy 5 sektorów – dlaczego ? Bo jest 5 miejsc pomiarowych zużycia wody na danym obszarze.
  Skąd się wzięły sektory ? Ustalono je podejrzewamy podczas organizowania i rozwoju ogrodu, a zatem gdy przybywał nowy obszar to należało go  zasilić w wodę i rozliczyć ją, a właściwie jej zużycie i rachunek nań opiewający. Tak też jest do dzisiaj i pod tym względem nic się nie zmieniło. Ponieważ niektóre obszary wydawały się zbyt  wielkie co do rozliczenia wody dokonano podziału fizycznego ustalając na zasileniu wody w jej części podliczniki. Tak oto mamy 5 sektorów opomiarowanych  5 sztukami Liczników i podliczników.
 2. RACHUNEK ZA WODĘ :
  Raz lub nawet kilka razy na rok w zależności od tego czy są podwyżki podajemy stany liczników głównych do przedsiębiorstwa wodociągów PEWiK. na podstawie tych  stanów otrzymujemy fakturę Vat z której to  rozliczamy poszczególne sektory. Często  było to  raz do  roku.  W zimie woda jest  całkowicie zakręcana więc nie ma zużycia ani  wypływów.
 3. ROZLICZENIE WODY :
  Woda jest medium które jest rozliczana 1:1 zgodnie ze stanem faktycznego  zużycia i  finansowej  faktury obciążającej  Ogród na daną kwotę, przynajmniej Ten Zarząd zgodnie z regulaminem R.O.D. tak to właśnie rozlicza, i tak to powinno być w świetle obowiązujących  przepisów rozliczane. Cofając się wstecz mogli Państwo zaobserwować stałe ceny za wodę przez kilka lat z rzędu… Dlaczego …?  Dla nas jest to niezrozumiałe bo jak zużycie wody może być co roku takie samo … ?  Pozostawmy to już jako relikt i nie cofajmy się w czasie. Woda zużyta powinna być opłacona , a następnie powinny być zebrane takie opłaty rozliczone zgodnie ze zużyciem w danym sektorze, aby pokryły rachunek za pobraną wodę. Zgodnie ze wskazaniami zużycia wody w danym sektorze oblicza się koszt przypadający na 1 m2 tego  sektora i ta stawka to jest cena wody podawana Państwu w zestawieniach na walnym zebraniu. Następnie stawka ta równo z ustalonymi przed laty zasadami, oraz regulamin, iż zużycie wody  jest wprost proporcjonalne do posiadanej powierzchni działki co wydawałoby się adekwatne, przemnażana jest przez ilość metrów posiadanych danej  działki i te kwoty z kolei widzą Państwo na swoich  wyliczeniach i kwitkach do zapłaty.  Mało kto dotychczas zwracał zapewne  uwagę na fakt iż w opłatach naszego ogrodu  zaniżano  opłaty  związane z utrzymaniem samego ogrodu, na naprawy  infrastruktury  ogrodu, oraz na fakt iż  2/3 cie opłat to kwota za wodę. W efekcie czego  woda pochłaniała dużą część opłat i  wydatków na ogrodzie dla statystycznego  działkowca. Część zużycia wody  na terenie Zarządu i jego budynków  rozliczana jest  osobno i mieści się w opłatach na utrzymanie ogrodu.
 4. RÓŻNICE w STOSUNKU DO LAT UBIEGŁYCH :

cena wody – mało kto  zwrócił uwagę na 0,05 zł podwyżkę wody w roku 2015, aby uzmysłowić Państwu skalę podwyżki która na pierwszy rzut oka wydaje się malutka przeliczyliśmy dla Państwa wodę po starej cenie ( w/g wskazań liczników z rachunków ) i porównaliśmy ją z otrzymanymi na tych że właśnie rachunkach gdzie przeliczone zostały 2 stawki  wody. Różnica tylko i wyłącznie związana z podniesieniem ceny wody  dla naszego ogrodu to aż :
6.500 zł

– Kolejna różnica to fakt iż na Zebraniu Walnym Sprawozdawczo Wyborczym na którym wybrali Państwo nowy Zarząd przegłosowali Państwo decyzję o braku zamykania wody w okresie sezonu. Spowodowało to znaczy wzrost zużycia wody co też było przewidywalne gdyż można było zużywać wodę w okresach, w których wcześniej było to niemożliwe. Stąd jedni lali tą wodę, a inni zachowali dotychczasowy umiar. Zwiększone zużycie wody  dało automatycznie wyższy rachunek , a co  za tym idzie większą kwotę do  rozliczenia i podziału na już wcześniej  wspomniany m2 ,a w końcowej  sumie po przeliczeniu  x m2 swojej  działki  większe opłaty za wodę. Dotychczas woda była zamykana w coraz większym wymiarze i częściej ze względu na podwyżki wody i samo zużycie, tak  aby  Państwo płacili jak najmniej  lub tyle samo za nią, ale nie spełniało to Państwa oczekiwań co do zużycia i dostępności  wody na ogrodzie.  Ceny  wody  rosły   a wodę przykręcano coraz częściej  co coraz większej ilości działkowcom się nie podobało. Niestety  w związku  z nie zakręcaniem wody  nastąpił efekt tzw czkawki, który sami  znamy  gdy  wracamy  do  domu i staramy  się jak największą ilością płynów zaspokoić pragnienie. Mało osób też wie że pragnienie lepiej  zaspokaja się pijąc małym strumieniem i  wolniej mniejsze ilości.

– kolejnym czynnikiem który miał wpływ na zużycie wody tym razem niezależny od ani  PEWiK jak i  działkowców była SUSZA.
Rok 2015 był najcieplejszym rokiem statystycznie od ok 1880 roku. Recz jasna musiało się to przełożyć na zużycie wody i  uzupełnienie zasadzeń , trawników i drzew w odparowującą z gleby  wodę. Sami Państwo pamiętają niskie stany  wód Wisły, Warty, Odry, a także naszej  rodzimej Rzeki Kaczej, która ledwo płynęła po jej  dnie. To samo  działo  się z z wilgotnością gleby  i  każdy  działkowiec, który  chciał zachować zasadzone rośliny  na działce bez strat decydował się na ich  podlewanie. Niestety ochrona w tym przypadku przed stratami  w zasadzeniach przełożyła się automatycznie na koszty  utrzymania działki. Na tym właśnie zużyciu  najwięcej zapłaciliśmy. Jak  wszędzie w Polsce nawet na terenach  miejskich  pojawiały  się też małe nie zabronione na terenie R.O.D. dmuchane baseniki  dla wnuków i dzieci , oraz dla  ochłody  stóp działkowców, którzy  spędzali na działce większość czasu. Mało kto  zauważa ile m3 mają pojemności takie baseniki i inne sposoby ochładzania się podczas tych upałów. Wodę wlało się raz lub kilka wylało też kilka razy a gdybyśmy przeliczyli ile podlań działki byłoby  zagospodarowanych  tą wodą to  dzisiaj  zdecydowanie racjonalniej  podeszlibyśmy do tej kwestii.
money_tree-

Te i zapewne jeszcze wiele innych powodów miało mniejszy czy większy wpływ na 2 krotnie większe zużycie wody w stosunku do roku ubiegłego. Biorąc zatem pod uwagę że woda to  2/3 opłat za każdą działkę w naszym ogrodzie jesteśmy  bardzo  zdziwieni faktem iż dotychczasowy  sposób zarządzania ogrodem nie dążył do zmniejszenia tego  naprawdę dużego obciążenia na działkowcach, mając do  dyspozycji  kilka rozwiązań i tak  długi czas zarządzania ogrodem gdzie nic nie zmieniało się latami.

Nasz Zarząd pracuje już od jesieni  zeszłego  roku opracowując kilka alternatywnych  planów rozwiązania tego problemu finansowego zarówno  dla działkowców jak i dla Ogrodu, bo  wiadomym jest że zwiększone opłaty  za wodę powodują wymierny  wpływ na finanse działkowców, a co  za tym idzie realny brak możliwości  rozwoju Naszego  Ogrodu związany  z niechęcią ze strony  działkowców przy tak  wysokich opłatach  za media do  ponoszenia kosztów naprawy i polepszenia stanu i stylu  życia i pobytu na Naszym Ogrodzie. Dokładając do tego opłaty  za wywóz nieczystości , opłaty  za podatki i nałożone opłaty  na infrastrukturę ogrodu pozostaje nam jedynie obiecać Państwu iż sprawy  wody nie zostawimy  w spokoju  odkładając jej na półkę,  a w ręcz przeciwnie będzie i jest aktualnie to  kolejna sprawa, którą Zarząd postara się zająć ku  korzyściom płynącym z niższych  opłat  związanych  ze zużyciem wody.
Stara_Kasa
W kolejnych  artykułach  postaramy  się Państwu przedstawić realne możliwości  i zyski i straty  z różnych  rozwiązań już dzisiaj  znanych  naszemu  Zarządowi, nad którymi  od jesieni usilnie pracujemy. Pragniemy po przedstawieniu tych rozwiązań, spotykać się z Państwem w mniejszych  gronach  z sektorami,  aby omawiać z Państwem ten problem,  jak i poznać Państwa opinie, które dla nas są najważniejsze.  Z częścią opinii już spotkaliśmy  się zarówno na zebraniu, jak i podczas rozmów z działkowcami  w naszym biurze. Teraz chcemy  rozmawiać z Państwem w szerszym gronie, ale lokalnie zgodnie z sektorami ich zużyciem wody i  dyskutować tak,  aby  to  również Państwo  wskazali nam drogę po przedstawieniu  zysków i  strat tak aby  ostateczne rozwiązanie przedstawiało wolę i zdanie większości  z Państwa .

Z Poważaniem
Zarząd R.O.D.”Kaszubskie”

2016.04.30 Walne Zebranie Sprawozdawcze już za nami – małe streszczenie

.IMAG1868_12016.04.30 o  godzinie 10:30 odbyło  się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok  2015. Zebranie odbyło się w drugim terminie gdyż do  godziny  10:00 nie zebrało  się co  najmniej  50 %  uprawnionych do głosowania.

Jesteśmy  dumni  z Państwa gdyż z zebrania na zebranie przychodzi  coraz więcej  działkowców, którzy też zauważają, że zebrania Nowego  Zarządu są dla wszystkich  działkowców i że każdy może się wypowiedzieć.
Dla porównania na Pierwsze zebranie informacyjne przyszło ok  50 osób na następne ok 60 na zebraniu dożynkowym było ok 70 , na zebraniu inwestycyjnym przyszli Państwo  w liczbie członków ponad 110, a zebranie sprawozdawcze liczyło już ponad 130  osób za co Państwu ogromnie dziękujemy mając nadzieję iż nadal utrzymamy  tendencję wzrostową. Im więcej  działkowców bierze udział w zebraniach tym łatwiej  jest nam spełniać potrzeby większości.
Dzisiaj już wiemy, że kolejne zebranie będzie musiało odbywać się na większej  sali gdyż 130 osób jest to górny próg jaki pomieścić może nasza świetlica. 🙁
Oczywiście nie każdy  ma takie samo  zdanie jak  Zarząd ale szanujemy każde zdanie nawet odmienne gdyż wskazuje ono  na potrzeby też tych osób które są w mniejszości a one są tak  samo  ważne gdyż są Państwo  członkami  naszego  Ogrodu  a My jako  Zarząd liczymy  się z Państwa zdaniem.

Pierwszym elementem zebrania był wybór gremium sprawozdania, Przewodniczącego i komisji Mandatowej  i  Uchwał i  Wniosków.
Cieszymy  się iż aktywnie w tych  działaniach  zaczęły  udzielać się osoby  młode, które za poprzednich  kadencji  były  lekko  pomijane.
Zarówno głosowania jak i  uchwalanie wniosków odbywało się sprawnie i  szybko co  zapewne zawdzięczamy młodym składom komisji.
Pani  Elżbieta z działki  nr 311, która to została wybrana na Przewodniczącego  zebrania, jak  na pierwszy raz gdy  pełniła taką funkcję sprawdziła się nad podziw sprawnie i  podołała temu  wymogowi. Świadczy to  o  tym, że zarówno  zebranie jak i  funkcja Przewodniczącego  takiego  zebrania są tak przygotowywane aby nawet  laik  nie mający  dotychczas  styczności  z zebraniami mógł bez problemu  podołać tej  funkcji. Dziękujemy  Pani  Elżbiecie za pomoc i  wsparcie na zebraniu. Jednocześnie Pani  Elżbieta pokazała że każdy  z działkowców może pełnić tak  ważną funkcję na zebraniu.
Druga kandydatura Pana Pawła z działki  110 nie przeszła przez głosowanie osiągając liczbę głosów prawie 6-cio krotnie mniejszą.
Pan Paweł wielokrotnie brał udział w zebraniach jako Przewodniczący i ten fakt również potwierdził że zmiany  na naszym ogrodzie są zarówno potrzebne jak i oczekiwane od Państwa.

Zebranie jak  zwykle za czasów nowego  zarządu obsługiwane było w sposób multimedialny z zastosowaniem Projektora wraz z ekranem, oraz zestawu  estradowego  do  nagłośnienia. Cały  sprzęt  został nieodpłatnie wypożyczony dzięki przychylności  osób trzecich  z poza Ogrodu za co ogromnie dziękujemy. Zestaw estradowego  nagłośnienia pozwolił również wypowiadać się swobodnie osobom przybyłym na zebranie dzięki mikrofonowi  bezprzewodowemu który  mógł być szybko i  sprawnie przekazywany  z rąk  do  rąk  wypowiadających  się osób.

Kolejnym tematem Zebrania było sprawozdanie z prac Zarządu  które to  przedstawił osobiście Prezes Zarządu. Następnie przedstawiono Sprawozdanie Finansowe za rok  2015, które to  zreferował księgowy  naszego  Ogrodu, oraz Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej, które to potwierdziło  zasadność i  zgodność wykonywanych  obowiązków przez Zarząd R.O.D. jak i  pod względem obiegu  dokumentacji , oraz jej poprawności, również tej  finansowej i księgowej, a które zostało przedstawione przez Przewodniczącego  Komisji  Pana Jana. Wszystkie powyższe sprawozdania, jak i  rozliczenia przy  wsparciu  Pana Leona Niwińskiego  z ramienia O.Z. P.Z.D. zostały  zatwierdzone i  przegłosowane większością głosów.

Po części oficjalnej i  zamykającej okres roku  2015 gdzie połowa była dziełem Starego  Zarządu, a od końca Kwietnia Nowego  Zarządu przystąpiono  do  przedstawienia Zakresu  prac Nowego  Zarządu na rok  2016. Zakres ten przedstawił osobiście Prezes Zarządu. Sam plan zawierał ponad 30  punktów do realizacji, a do  najważniejszych  punktów tych prac można zaliczyć :
– Kontynuację wymiany  zamków i  wkładek w furtkach  R.O.D. dokańczając zaczęte już w roku poprzednim prace, a które nie mogły być kontynuowane przez okres zimy.
– Zebranie dokumentacji  i  operatu  wodnego w związku  z odkrytą na terenie R.O.D i  wywierconą za pieniądze Działkowców studnią głębinową, jako  alternatywę dla Taniej  wody  dla Naszego  Ogrodu.- Wdrożenie w czyn i zorganizowanie wypożyczania dostępnego  sprzętu  ogrodniczego  na terenie R.O.D. dla działkowców –  oczywiście wypożyczenia dla członków R.O.D. są bezpłatne- prace powinny  być zamknięte do  końca czerwca 2016r.
– Realizacja i nadzór nad Inwestycją związaną  z budową ogrodzenia w tym : dopełnienie formalności przetargowych, wytyczenie granicy geodezyjnej  działki na której to ma powstać ogrodzenie, Nadzór nad dokumentacja budowy zarówno  w instytucjach urzędowych jak i dokumentacji  finansowej inwestycji,  Organizacja konta bankowego do realizacji opłat i rozliczeń funduszy z tym związanych, Współpraca z Komisja przetargową jak i  komisja inwestycyjną.
– Rewitalizacja i odbudowa, oraz reorganizacja Alejek na terenie ROD
– Nadzór nad właściwym oznakowaniem Ogrodu,  alejek i  działek na terenie R.O.D.
– Lokalny konkurs na nazwy alejek na terenie R.O.D. Decydują działkowcy  z danego  sektora.
– Wywóz śmieci- opracowanie zasad i częstotliwości odbioru  odpadów z terenu R.O.D. ( Umowa z Sanipor została właśnie podpisana.)
-Organizacja w lokalnych sektorach miejsc możliwych do  wystawienia pojemników na odpady.
– Sukcesywna odnowa słupków w ogrodzeniu zewnętrznym R.O.D. Kaszubskie.
– Naprawa możliwego  do  naprawy  sprzętu  ogrodniczego  zarówno tego przeznaczonego  do  wypożyczania jak i  tego na potrzeby  ogrodu
– Stały nadzór nad szczelnością istniejącego  ogrodzenia zewnętrznego R.O.D. ( ciąg dalszy „walki”z dzikami na terenie)
– Remont pomieszczeń gospodarczych i w miarę możliwości wymiana zadaszenia eternit nad wiatą gospodarczą.
– Organizacja i  budowa pergoli na pojemniki na śmieci przy budynku Zarządu.
– Dostosowanie pomieszczeń Świetlicy  do  możliwości  wynajmu na potrzeby działkowców i opracowanie zasad tego  wynajmu ( opłaty  z wynajmu  wesprą fundusz rozwoju ogrodu i  remontowy ).
– Kontynuacja aktualizacji  kontaktów do  wszystkich  działkowców na terenie R.O.D. w celu  lepszego kontaktu i możliwości powiadamiania w razie awarii.
– Kontynuacja strony  www i  newslettera która cieszy  się coraz większym zainteresowaniem działkowców w 2015 roku  około 9.000 wejść na stronę co też będziemy  starali  się rozwijać.
– Opracowanie i realizacja lepszego  zabezpieczenia naszego wodociągu przed skutkami zimy bez pokrywy śnieżnej.
– Organizacja dnia działkowca na przełomie sierpnia / września na terenie R.O.D. który w zeszłym roku  cieszył się ogromnym powodzeniem.
– Organizacja konkursów ( kategorie jak podczas bieżącej  edycji z możliwością rozwinięcia np. o kategorię „Najpiękniejszej artystycznej  furtki  wewnątrz ogrodowej.
– Nadzór nad tokiem i przebiegiem procesów związanych  z zagospodarowaniem przestrzennym naszego ogrodu w świetle Urzędu Miasta w Gdyni – ciąg dalszy  walki o nasze tereny i integracja indywidualna działkowców w celu  wspomożenia naszych  działań.
– Organizacja jesiennej i  wiosennej edycji dystrybucji  Obornika i  nawozów płynnych  pochodzenia naturalnego najbliższa w 14-tego Maja O GODZINIE 10:00 .
– Dalsza dbałość i wyszukiwanie sposobów nad znalezieniem oszczędności  na terenie rod , które będą to procentowały w potrzebach  działkowców i Ogrodu.
– Organizacja marszu w pochodzie Święta Niepodległości  11 Listopada pod sztandarem P.Z.D. jako  organizacja pozarządowa, którą reprezentujemy  wszyscy jako  działkowcy w celu pokazania włodarzom miasta że jesteśmy  obecni i potrzebni na terenie tego miasta.
– oraz Realizacja innych  nieprzewidzianych zadań powierzonych nam jako  Zarządowi podczas trwającego  roku 2016 przez działkowców na w skutek powstałych bieżących potrzeb.

Kolejnym tematem były  opłaty na rok  2016. Zarząd zwrócił uwagę na konieczność przywrócenia opłat  związanych  z naprawami i pracami  płatnymi  na trenie R.O.D. a wykonywanymi  przez Firmy  trzecie. Dotychczas było to  opłacane z pieniędzy, które wpływały  na konto  ogrodu, a które pobierane były  od działkowców za nieaktywny udział w pracach na rzecz Ogrodu. Pozostałe prace były  wykonywane przez samych  działkowców co  pozwalało zamykać kwotę tych  prac na około 12 000 zł rocznie. Od 2 lat  takich  wpływów ani prac już nie ma, bo  zostały  zniesione przy  przemianie na Stowarzyszenia P.Z.D., co też spowodowało obniżenie możliwości remontowych  jak i  naprawczych, a co za tym idzie podupadanie infrastruktury  naszego  Ogrodu. Zgodnie z poprzednia wersja opłat  z przed zmian uchwalono  opłatę na fundusz remontowy w wysokości  0,08 zł za m2 działki. Uzupełni to  dotychczasowe średnie 30 zł na działkę dając możliwość finansowania prac, które dotychczas wykonywali  działkowcy  w ramach  godzin odpracowanych  dla Ogrodu.
Opłaty  za wodę, które wzbudziły  na początku  kontrowersję , ale po  wytłumaczeniu  przyczyn stanu rzeczy  również zrozumienie były burzliwie omawianą sprawą .
Wzrost tych  opłat  związany był z 3 powodami :
1. Brak  zakręcania wody w 2015  roku ( dotychczas zakręcano  wodę nawet  2-3 dni  w tygodniu )
2.  Susza która miała miejsce w 2015 r. ( oba pierwsze powody  to  dwukrotny wzrost  zużycia wody w stosunku  do  lat  2013 i  2014 )
3. Podwyżka ceny  wody ( Woda zgodnie z kwotą podwyżki  podniosła wartości  faktury o ponad 6.500 zł )

Woda jest tym medium które zarząd przenosi  bezpośrednio  na swoich  działkowców w kwocie jaka obciążyła ogród, stąd stawki  za wodę wynikają zawsze ze względu na poprzedni  rok  zakładając, że zużycie będzie takie samo w tym roku  stawki  za wodę wynoszą odpowiednio  do  zużycia w danym sektorze , którą przedstawia tabela na końcu  naszego  artykułu.

Zebranie zakończyło się żywą dyskusją na tematy  wody  i  zagospodarowania naszego ogrodu co świadczy że nie jest Państwu obojętny  zarówno  wygląd jak i przyszłość naszego  Ogrodu, co nas bardzo  cieszy potęguje do  następnych  działań aby było lepiej.

Prezes po  zakończeniu zebrania pozostał jeszcze na sali  aby już nie angażując osób które chciały  w spokoju skorzystać z dalszej  części długiego  majowego  weekendu można było  wyjaśnić w szczegółach  nurtujące pytaniami  sprawy  działkowców. Okazało  się że sprawy  które nad podziw na początku wywołujące emocje, po  wyjaśnieniu  i  omówieniu ich  w szczególe stawały  się zrozumiałymi i  dostępnymi  dla pozostałych  w dyskusji  działkowców. Ogólnie zebranie zakończyło  się w pozytywnym nastroju pomimo  ogłoszenia na nim dużych  kosztów wody. Mamy nadzieję iż rozwiązania nad którymi  pracuje teraz Zarząd mające na celu  uniezależnienie ogrodu  od cen wody  firm zewnętrznych  pozwolą w przyszłości  nie dosyć że zejść z ceny  wody  to  część z tych  środków pozyskać za Państwa akceptacją oczywiście na dalszy  rozwój  Ogrodu, aby  każdemu  z nas przychodziło się do niego  z przyjemnością poruszania nie tylko po swojej działce ale i po terenie wspólnym który powinien być zorganizowany .

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

 • Poniżej  tabela opłat  za wodę obowiązująca w 2016 roku
Sektor I 0,76 zł /m2
Sektor II 0,37 zł /m2
Sektor III 0,38 zł /m2
Sektor IV 0,86 zł /m2
Sektor V 0,29 zł /m2

2016.04.12 Otwarcie Wody i Walne zebranie sprawozdawcze 2015/2016 r

IMAG1870_1

!!! UWAGA !!! WALNE ZEBRANIE

W dniu 30.04.2016r. odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze za 2015r/2016r. Rozpoczęcie zebrania

I termin godz.10:00,

w przypadku braku kworum,

II termin godz.10:30.

Zebranie odbędzie się

w świetlicy przy biurze R.O.D. Gdynia ul. Przemyska 41.

Na zebranie zapraszamy członków Polskiego Związku Działkowców z dowodem osobistym na podstawie, którego będą Państwo  wpuszczani  na salę otrzymując karty do głosowania. Przypominamy  że Walne zebrania są momentem gdzie podejmują Państwo  decyzje o  kierunku  rozwoju naszego Ogrodu .

Zarząd R.O.D.”Kaszubskie”

2015-10-11 19.02.27

!!! UWAGA !!!

WODA

!!! UWAGA !!!

Dnia 20.04.2016 r. zostanie otwarty dopływ wody. Do tego czasu prosimy o zabezpieczenie otwartych kranów, tak aby nie było niekontrolowanego wypływu wody , która co roku jest coraz droższa i generuje coraz to  większe opłaty za nasze działki. W przypadku  zauważenia wycieku  wody  prosimy niezwłocznie zawiadomić Gospodarza Ogrodu ( tel na tablicach inf.) lub pod telefonem stacjonarnym Zarządu R.O.D. nagrać wiadomość. Prosimy również o  zwrócenie uwagi  nie tylko  na wycieki  na swojej  działce ale również  na działkach swoich  sąsiadów.

Zarząd
R.O.D. „Kaszubskie

2015.11.04 Spotykamy się na Walnym zebraniu w Niedzielę 08.11.2015r

Przypominamy  Państwu o  Nadzwyczajnym Walnym zebraniu które odbędzie się 08.11.2015r. o godzinie 13:00 w Pomorskim Parku technologicznym w Gdyni  Redłowie .

PPNT_Sala_Audycyjna_01

Więcej informacji  znajdą Państwo w poprzedniej naszej  informacji :

Informacje o Nadzwyczajnym Walnym zebraniu 08.11.2015r

Przypominamy też,  że w Parafii  w Małym Kacku  o  godzinie 9:30  na tzw „Sumie” odbędzie się msza św. z intencji 60-lecia naszych  ogrodów. 

A zatem widzimy  się w Niedzielę i liczymy na Państwa pełen udział w obradach.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.10.14 UWAGA Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków R.O.D. „Kaszubskie”

PPNT_Sala_Audycyjna_01

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kaszubskie” ma zaszczyt zawiadomić oraz zaprosić do udziału Członków R.O.D. „Kaszubskie” w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, które odbędzie się dnia 08.11.2015r. w Sali „C” Audytorskiej Budynek III Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego ( PPNT ) w Gdyni przy
Al. Zwycięstwa 96/98
(wejście przy Experymencie).
Zmiana miejsca podyktowana jest brakiem możliwości wynajęcia sali w dotychczasowym miejscu zebrań.

Pierwszy termin zebrania godzina 13:00. W przypadku braku wystarczającej frekwencji drugi termin zebrania w tym samym dniu o godzinie 13:30.

Poniżej prezentujemy  rozmieszczenie budynków w PPNT :

PPNT_Plan_Budynkow

Wstęp na salę tylko dla Członków R.O.D. , oraz bliskich członków rodziny, a możliwość głosowania tylko dla Członków rodziny.

Poniżej  widok Budynku III i  rozmieszczenie sali audycyjnej  w której odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie :

PPNT_Plan_Budynek_III_Sala_Audycyjna

Dojazd i dojście do budynku możliwe są zarówno z przystanku w Redłowie oraz z przystanku Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego. Plan dojazdu i dojścia przedstawia poniższy szkic.

Plan_PPnt_zaznaczenie

Plan zebrania dostarczany jest na odwrocie zawiadomienia, które właśnie są do Państwa wysyłane.

Liczymy na Państwa obecność, gdyż sprawy poruszane na tym zebraniu są ważne zarówno dla Państwa, jak i dla całego Ogrodu. Państwa głos i decyzje podjęte będą miały wpływ na przyszłość i rozwój Ogrodu.

W tym samym dniu o godzinie 9:30 w Parafii Chrystusa Króla w Małym Kacku odbędzie się msza św. z okazji rocznicy 60-cio lecia Naszego Ogrodu.

Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

Ps

Niestety ze względów technicznych i merytorycznych zebranie nie mogło się odbyć we wcześniej  zapowiadanym terminie 24.10.2015 jak i w dotychczasowym miejscu, za co przepraszamy, mając nadzieje iż nowe miejsce spotka się z Państwa aprobatą po przybyciu.

UWAGA

Uprasza się przybyłych na zebranie o  zabranie ze sobą w celu weryfikacji tożsamości Dowodu Osobistego , lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  ( Prawo Jazdy, Paszport) . Mamy nadzieję że obecność na tym zebraniu potraktują Państwo jako obowiązkową .

2015.10.11 Data zamknięcia wodociągu na terenie R.O.D. „Kaszubskie” to 31.10.2015r

2015-10-11 19.02.27Woda i krany

Zgodnie z decyzją Zarządu R.O.D. „Kaszubskie” woda w Ogrodzie zostanie zakręcona dnia 2015.10.31 . Uprasza się działkowców aby po tej dacie dokonali poniższych i niezbędnych działań zabezpieczających  wodociąg przed zarówno aura zimy i mrozów, jak i niekontrolowanym wypływem wody w okresie wiosennym gdy to znowu włączony zostanie ponownie przepływ wody w wodociągu :

– należy zabezpieczyć krany od ewentualnej kradzieży przed złodziejami zbierającymi złom, poleca się czasowe wykręcenie kranów.

– w przypadku wykręcenia kranu należy zabezpieczyć wypływ wody korkiem hydraulicznym do rur o odpowiedniej szczelności i rozmiarze, tak aby w momencie ponownego otwarcia wody zabezpieczyć przed jej wypływem w okresie wiosennym.

– należy powyższe prace wykonać po dacie zamknięcia wody  spuszczając przed nimi wodę z rur tak aby nie zamarzła ona w okresie zimowym niszcząc wodociąg. Jest to najczęstszą przyczyna wiosennych awarii wodociągu. Warto zatem zapobiegać niż paść ofiarą awarii i ponownych zamknięć wodociągu podczas jego naprawy, jak i dodatkowych kosztów wody, która będzie miała wpływ na cenę w ogólnym rozliczeniu działki i opłat za nią.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.09.19 Zebranie informacyjne dla działkowców, połączone z obchodami „Dnia Działkowca” i Dożynkami.

_DSC6529bwn-Zbiorowe

Dnia 19.09.2015r. Odbyło się zebranie informacyjne dla Działkowców. Frekwencja na zebraniu nie odbiegała od dotychczasowych organizowanych przez nasz Zarząd, ale z  tendencją  wzrostową ,co pozytywnie nas nastraja i podbudowuje.
W takim tempie niedługo mamy nadzieję zintegrować wszystkich działkowców do współpracy i organizacji Naszego wspólnego ogrodu. Jakby nie patrzeć Rodzinny Ogród tworzą sami działkowcy, a Zarząd ich tylko reprezentuje, mamy nadzieję że w zgodzie z ich oczekiwaniami.

Na zebraniu poruszono szereg tematów organizacyjnych na Ogrodzie takich jak  :
– Klucze i wymiana zamków i wkładek w furtkach, poruszono tematy dotyczące upoważnień, które w tym wypadku nie mogą być respektowane, oraz konieczność odbioru osobistego kluczy, jak i przyniesienia ze sobą dowodu osobistego w celu sprawdzenia wiarygodności osoby odbierającej klucze. Miło nam już zakomunikować, iż klucze zostały odebrane już przez niespełna 300 ogrodów działkowych do w rezultacie daje bardzo  dobrą frekwencję Państwa udziału w życiu ogrodu.
– Przedstawienie osoby nowego  gospodarza Naszego Ogrodu w osobie Pana Adama, który wraz z żoną pełni tą funkcję od 01.07.2015 roku i część z Państwa zapewne zauważyła już jego prace i poczynania. Miedzy innymi to właśnie on wykonuje ciężką pracę związana z wymiana zamków i wkładek na terenie Ogrodu.
– Tematy które zostaną poruszone na Walnym zebraniu, które wstępnie planowane jest na początek listopada 2015 roku, a związane jest z inwestycjami na terenie Naszego Ogrodu.
– Nowe zakupy sprzętu powiązane z prezentacja ( Rozdrabniarka, Kosa spalinowa, oraz agregat prądotwórczy)
– Ciąg dalszy działań związanych  z oszczędnościami pod hasłem : „Oszczędzamy dla Działkowców, a nie na działkowcach” ( zakup reflektorów led, które zastąpią dotychczasowe drogie w utrzymaniu lampy sodowe.
– Omówienie problemów związanych  z działkowcami którzy ( nielicznie) zaśmiecają część terenu przylegającego do koryta kaczej rzeki, oraz fakt wysłania im upomnień z tym związanych. Osoby które nie uporządkują wskazanego terenu, zostaną przedstawione imiennie do Straży Miejskiej, która to nadzoruje akcję porządkową związaną z Inspekcja ZDiZ w Gdyni. Na zebraniu przedstawiono szereg przykładów takich zanieczyszczeń.
– Podsumowanie nadal jeszcze trwającej akcji wywozu śmieci  z terenu ROD i podstawiania w sektorach kontenerów na odpady.
– Poddano i zapoczątkowano pomysł na dystrybucję w budynku Zarządu worków na odpady Zielone z wykupioną opcja wywozu przez Sanipor. Temat szerzej będzie poruszany na zebraniu Walnym w Listopadzie.
– Podano  wstępny termin Specjalnego Zebrania Walnego na 24.10.2015, przy czym już teraz wiemy, że termin nie zostanie dotrzymany ze względów organizacyjnych i można się go spodziewać w pierwszej dekadzie Listopada.
– Płatności to temat którego  się nie lubi, ale przypomniano  obecnym iż termin wpłaty opłat za działki upłynął w czerwcu, a nie jak  większość z Państwa błędnie określa go na wrzesień czy nawet listopad. Wskazano również dużą skuteczność Zarządu w egzekwowaniu należności zaległych, co dotychczas było zaniedbywane. Działania te przyniosły bardzo dobre rezultaty. Przypominamy jednocześnie o minionym już terminie opłacenia działek za bieżący sezon 2015.
– Omówiono zasady konkursów, w tym sezonie maja one pełnić rolę rzeczywistych i dzięki części z Państwa już wyłoniono wstępnie zwycięzców w kategorii plonów, które to licznie działkowcy przynieśli, a czasami nawet przywieźli ze względu na wagę i rozmiar rekordowych urodzajów. Nadal do końca tygodnia czekamy na zgłoszenia działek które pretendować mają do miana działki roku. Można zgłaszać zarówno swoją własną jak i innych  działkowców. do zgłoszeń można dołączać własne zdjęcia, lub poprosić Zarząd o wykonanie takowych do celów konkursowych.  W tym roku nie będzie anonimowych konkursów, wszystkie działki będą oznaczone na zdjęciach, a zdjęcia zwycięskich  działek, oraz plonów będą wywieszone na walnym zebraniu, a po nim w biurze Zarządu wraz z oznaczeniem numerów działek. Po zakończeniu wymiany zamków będą mogli Państwo za pomocą jednego klucza sprawdzić czy faktycznie wygrana działka nosi miano tej która spełnia Państwa wymagania, jeśli nie to w przyszłym roku będą mogli Państwo zagłosować i wytypować nowych kandydatów.
– Wstępnie omówiono pomysł reaktywacji i przywrócenia dotychczas istniejących , a dzisiaj  zarośniętych, lub przejętych przez działkowców w poczet swoich działek Alejek i ciągów komunikacyjnych na terenie ogrodu. Przy założeniu, że nowe ogrodzenie wzdłuż kaczej rzeki będzie wymagało rewitalizację części z tych traktów komunikacyjnych, chcemy przywrócić ich  świetność i funkcjonalność. Przy tej okazji omówiono też problemy związane z dojazdem i wstawieniem kontenerów na wybrane części ogrodu, które tej dogodności jeszcze nie uświadczyły, co nie znaczy że tego nie planujemy.201509_Alejka_do_Przedszkola_IMAG2399bwn

Po części oficjalnej, na której działkowcy już na wejściu mogli uraczyć się kawą czy też herbatą , udaliśmy się na wcześniej przygotowany mini „Festyn” związany z obchodami „Dnia Działkowca” jak i tzw dożynkami. Poproszono miejscową Parafię o pomoc i poświęcenie przyniesionych rekordowych plonów jak i poświęcenie i błogosławieństwo dla całego Ogrodu na przyszłe dorodne i dorodniejsze plony. poświęcenia dokonał gościnnie Ks. Józef Knyć z ramienia Parafii pw Chrystusa Króla w M. Kacku.

_DSC6544bwn_Blogoslawienstwo

_DSC6551bwn_Blogoslawienstwo2

Na festynie można było skorzystać z przygotowanego skromnie, bo nie wiedzieliśmy jaki odzew odniesie nasza akcja, poczęstunku w postaci przygotowanych  domowych  ciast, które cieszyły się ogromnym powodzeniem, jak i kiełbasek dostępnych  w 2 wariantach: z grilla, oraz z ogniska, na którego organizację Zarząd otrzymał zgodę Urzędu Miasta Gdyni, za która to ogromnie dziękujemy.

Na samym festynie spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem działkowców i mamy nadzieję, że w przyszłym roku przybędą Państwo liczniej na co liczymy i gorąco zapraszamy. chcielibyśmy reaktywować  zwyczaje wspólnych  spotkań działkowców i integracji ich na Naszym Ogrodzie. Cel jest szczytny i w części przybyłej spotkał się z ogromna aprobata i chęcią kontynuacji takich akcji i spotkań.

niech żałują Ci których tam nie było i niech planują uczestnictwo w przyszłym roku, do czego zapraszamy.

Pozdrawiamy gorąco
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.08.15 Nieczynne Biuro Zarządu

W DNIU 15.08.2015r.

BIURO ZARZĄDU R.O.D. „Kaszubskie” BĘDZIE NIECZYNNE

Decyzja o zamknięciu w ten dzień biura R.O.D. Kaszubskie podyktowana jest brakiem liczebnym osób decyzyjnych do obsługi ze strony Zarządu względu na święto narodowe i planowane wcześniej wyjazdy i urlopy.

Za powstałe w ten sposób utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy, zapraszając do odwiedzin i załatwienia spraw R. O. D. w bieżąca środę lub kolejną sobotę.

Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

_DSC1267bwn_Skrzynka

2015.07.25 Zebranie Zarządu R.O.D. Kaszubskie

Chcieliśmy się z Państwem podzielić kilkoma podjętymi  działaniami  na ostatnim zebraniu Zarządu R.O.D. Kaszubskie :

1. Pierwszą i najważniejszą uchwałą jest w końcu  wybranie oferty na jednolity  system dostępu do  furtek i bram na Ogrodzie. Zasadą tego  systemu będzie możliwość za pomocą jednego posiadanego klucza przejście przez wszystkie furki R.O.D. „Kaszubskie”. W tym celu zostaną wymienione i zunifikowane wszystkie zamki  w furtkach R.O.D. „Kaszubskie”, tak  aby  mogli Państwo swobodnie przemieszczać się po terenie R.O.D. , a w szczególności zyskali niczym nie ograniczony dostęp również do  Zarządu R.O.D. „Kaszubskie”. Zarząd z ramienia R.O.D. wykupi dla działkowców 1 klucz przypadający na daną działkę i te klucze będzie można odbierać w Zarządzie  R.O.D. po wcześniejszym zapowiedzeniu tego na tablicach ogłoszeń jak i na Furtkach i bramach Ogrodu. W pierwszej kolejności wymianą zamków objęte zostaną sektory : Zarządu, oraz sektor pomiędzy ul. Kurpiowską, a Sandomierską, o następnych będziemy informować na bieżąco. Dodatkowe klucze będzie można zamawiać odpłatnie w Biurze Zarządu. Klucze zostaną zabezpieczone przed skopiowaniem tak, aby osoby niepowołane nie posiadały praktycznie nieograniczonego  dostępu  do działki. Zarówno  zamki jak i  wkładki  zostały wybrane od dobrej jakości Producenta, tak aby służyły jak najdłużej. Klucze będą wydawane tylko i wyłącznie Działkowcom osobiście za poświadczeniem odbioru, który zostanie wpięty do akt każdej działki. Wkładki i zamki będą zunifikowane do jednego  rozmiaru, co pozwoli w bardzo  szybkim czasie w razie awarii wymienić jeden z tych elementów na posiadane zapasowe. W takim wypadku zgłoszenie awarii  zamka czy  wkładki będzie bardzo  szybko realizowane. W ślad za tą inwestycją przeprowadzane będą sezonowe smarowania i inspekcje bram i  zamków, zarówno na jesieni jak i na wiosnę.

2. Została omówiona sytuacja i stan zaangażowania w sprawie Koryta „Kaczej Rzeki” o którym wspominaliśmy i omawialiśmy na zebraniu informacyjnym działkowców. Zaplanowano kolejne działania w tym względzie jak i omówiono informacje uzyskane z Biura Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Gdyni. Po wyjaśnieniu kilku spraw, które pojawiły się podczas naszej  wizyty w tym Biurze powiadomimy Państwa o szczegółach w terminie późniejszym.

3. Związaną ze sprawą wywozu śmieci jest np problem z utylizacją i gabarytami gałęzi, które Państwo dbając o  swój drzewostan ustawicznie przycinają. Zalegają one albo na naszych  działkach albo są masowo wyrzucane do kontenerów zajmując ich dużą i niestety drogą część takiego  wywozy, niejednokrotnie pozostawiając puste przestrzenie w kontenerze, w którym zmieściłoby się o  wiele więcej  śmieci. Zarząd idąc za potrzebą organizacji tego faktu powziął decyzję o zakupie rozdrabniarki do gałęzi w wersji spalinowej, tak aby można było jej użyć w każdej części ogrodu i powiązać jej działanie np z wywozem śmieci. Dodatkowo rozdrobnione części kory i gałęzi mogłyby służyć działkowcom np do wysypywania ich pod krzewy i drzewa zabezpieczając ukorzenienie ich upraw, lub dookoła ogrodzeń zabezpieczając przed nadmiernym przyrostem chwastów i trawy. Na tą chwilę Zarząd zbiera oferty  a decyzja zostanie podjęta mamy nadzieję w jak najszybszym czasie, aby  wykorzystać to urządzenie w jak największym zakresie jeszcze w tym sezonie. O szczegółach powiadomimy Państwa w kolejnych informacjach.

4. Zarówno prace związane z ogrodzeniem, jak i prace związane przy planowanej  wymianie zamków i naprawy bram i  furtek  wymagają dostępu do  spawarki. Jak wiadomo  nie wszystkie tereny naszego ogrodu objęte są elektryfikacją, stąd zachodzi potrzeba posiadania generatora prądu, który spełniałby szereg warunków: Mysi być mobilny, obsługiwać napięcia i prądy niezbędne do  używania spawarki, służyć tez do obsługi pozostałych urządzeń elektrycznych dostępnych  w R.O.D. „Kaszubskie”, no i oczywiście jego  cena musi być przystępną jak na możliwości naszych inwestycji. Niemniej jednak  wykorzystanie tego urządzenia jest tak uniwersalne i na plus prac wykonywanych  w naszym Ogrodzie, że nie podlega wątpliwości jego potrzeba zakupu. Na tą chwilę została podjęta uchwała o zgodzie na zakup, a aktualnie zbieramy oferty dotyczące samego sprzętu, aby podjąć ostateczną decyzję. Dzięki temu zakupowi wiele prac dotychczas problematycznych, a nawet niemożliwych stanie się możliwymi do wykonania na Państwa korzyść i ku Państwa zadowoleniu.

 

5. Zarząd podjął też decyzję o aktywnym ściąganiu zaległości w opłatach  za działki, zwłaszcza jeśli chodzi o działki które wykazują zaległości z lat 2013-2014. W pierwszym tygodniu sierpnia roześlemy  wezwania do  zapłaty do tych  działkowców którzy przyczyniają się ewidentnie do zmniejszenia możliwości inwestycyjnych naszego  Ogrodu, a co  za tym idzie do szeregu  zaniedbań których powodem jest lub był brak  wystarczających  środków na niektóre działania dla dobra Naszego  Ogrodu. Mamy nadzieję, że wezwania do  zapłaty  w nowej  formie, przypominające o obowiązkach regulaminowych, przyczynią się do większej  skrupulatności w uiszczaniu opłat. Pamiętajmy, że nie opłacanie opłat za dzierżawę działki przyczynia się do  zubożenia naszego ogrodu, pomniejszania walorów jego  wyglądu i estetyki, oraz przesuwa ciężar inwestycji na pozostałych  działkowców, którzy są konsekwentni w wywiązywaniu się z tego obowiązku

O kolejnych  decyzjach Zarządu będziemy informować w dalszych informacjach.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”