KONTENERY

Następne kontenery NA ZIELONE! będą podstawiane od dnia 5 LIPCA 2024.

Do tego czasu proszę nie zostawiać śmieci pod bramami i przy Zarządzie, tylko składować na swoich działkach.

Zarząd ROD KASZUBSKIE