Utwardzenie wjazdu – lipnowska

Szanowni Działkowcy!

Informuję, że pierwsza lokalizacja ma już utwardzoną nawierzchnię pod wjazd kontenera. Planujemy jeszcze utwardzić nawierzchnie od ul. Sieradzkiej (prace już trwają) oraz w okolicy Biura Zarządu.

Zarząd ROD Kaszubskie