kłódki na bramach wjazdowych

Na wszystkich bramach wjazdowych zostały zamontowane kłódki, które otwierane są jednym kluczem.

Jeżeli działkowiec ma potrzebę wjechania na teren ogrodu musi zgłosić swoją prośbę do Zarządu – mailowo / telefonicznie, wówczas zostanie mu umożliwiony wjazd. Kontakty w zakładce KONTAKT.

Każda dewastacja, próba przecięcia kłódki będzie obciążała działkowców z danego sektora.

Zarząd ROD Kaszubskie