OBOWIĄZKOWA OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI Z OGRODU

Informujemy, że Zarząd ROD na Konferencji Delegatów 09.04.2022 r.  wprowadził obowiązkową opłatę za wywóz śmieci z naszego ogrodu w wysokości 165 zł od działki za rok.

Opłata ta została podyktowana bardzo dużym wzrostem cen za usługę wywozu śmieci z ogrodu.  Zarząd wielokrotnie prowadził rozmowy z firmami, które odbierają odpady i negocjował ceny. Najtańszy okazał się wywóz odpadów zielonych i zmieszanych w kontenerach.

Ogromny wpływ na wysokość opłaty ogrodowej ma również produkcja tych śmieci w naszym ogrodzie przez działkowców. Nie jest problemem zauważyć dzisiaj tony wyrzucanych śmieci do kontenerów, gdzie większa część z nich to części zielone z działek (zdjęcia poniżej).

Opłata została ustalona też na podstawie ilości odpadów wywiezionych z naszego ogrodu w 2021 roku – koszt wywozu około 65 000 zł.

KOSZTY WYWOZU ŚMIECI Z OGRODU w 2022

marzec – koszt   1458 zł (3 x kontener z opadami zielonymi)

kwiecień – 5670 zł (6 x kontener z opadami zielonymi, 3 x kontener z odpadami mieszanymi)

maj – 12 366 zł (16 x kontener z opadami zielonymi, 5 x kontener z odpadami mieszanymi)

!!! TENDENCJA WZROSTOWA !!!

Rozumiemy fakt, że wielu działkowców nie wyrzuca śmieci do pojemników w ogrodzie lub ich produkcja jest bardzo mała, ale:

 1. obowiązek posiadania pojemników na śmieci w ogrodzie wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. poprzez posiadanie działki w ogrodzie wszystkich działkowców obowiązuje zasada „odpowiedzialności zbiorowej” tak, jak we wspólnotach mieszkaniowych.
 3. działkowcy ponoszą dwie formy opłat: za użytkowanie działki oraz na funkcjonowanie ROD (zgodnie z art. 33 ust 2 Ustawy o ROD). A zatem wywóz śmieci jest kosztem całego ogrodu i jego funkcjonowania.
 4. działka w ogrodzie nie jest terenem prywatnym. To nie są prywatne koszty. Prywatne koszty są w domkach jednorodzinnych i mieszkaniach.
 5. opłata 165 zł za sezon dotyczy działki a nie osób do niej przynależnych.
 6. każdy, kto wyjeżdża na wczasy, produkcję śmieci przenosi na teren pobytu. Wtedy i tak ponosimy opłatę za śmieci w miejscu zamieszkania chociaż ich nie produkujemy.
 7. jeżeli działkowcy nie zmienią swojego myślenia w temacie produkcji śmieci, wówczas te koszty będą jeszcze wyższe. Tylko sami możemy zmniejszyć opłaty w ogrodzie.

Czy można nie płacić za śmieci w ogrodzie skoro nie wyrzucam śmieci?
Odpowiedź: NIE!

 1. Jest to opłata ogrodowa. Zgodnie z art.32. ustawy o ROD działkowiec jest obowiązany (…), ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe.
 2. Zgodnie z art.33.1. ustawy o ROD działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych.
 3. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej; 2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej; 3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości
 4. Skoro wysokość opłat podnosi usługodawca (a nie zarząd), wówczas działkowcy nie mają prawa odmówić akceptacji wysokości usługi, gdyż ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada obowiązek posiadania śmietników.
 5. Wobec osób, które nie będą stosowały się do uchwalonych opłat zastosowane będą zapisy art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy o ROD: „Stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

ZACZNIJMY OD SIEBIE,
ZACZNIJMY LICZYĆ NASZE PIENIĄDZE

PRZESTAŃMY NARZEKAĆ, WEŹMY SIĘ DO ROBOTY,
A SZCZEGÓLNIE DO OSZCZĘDZANIA NASZYCH PIENIĘDZY

Zarząd ROD Kaszubskie