Komisaryczny Zarząd W ROD Kaszubskie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, iż Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku w dniu 2 listopada 2021r. na mocy Uchwały nr 204/11/2021 powołał Komisaryczny Zarząd ROD Kaszubskie w składzie: Zuzanna Madej – Prezes Komisarycznego Zarządu, Angelika Presz, Marlena Gutkowska-Kluz, Zdzisława Romanowska.

Działalność Komisarycznego Zarządu ustalono od powołania do utworzenia Zarządu w drodze wyborów w trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, nie dłużej niż do 2 maja 2022r. Istnieje możliwość przedłużenia okresu działania organu komisarycznego przez Okręgowy Zarząd Pomorski PZD.

W dniu 23 listopada 2021r. Komisaryczny Zarząd ROD Kaszubskie ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu:

  1. Zuzanna Madej – Prezes Komisarycznego Zarządu,
  2. Angelika Presz – Wiceprezes,
  3. Marlena Gutkowska-Kluz – Sekretarz,
  4. Zdzisława Romanowska – Skarbnik.

Przejęcie biura ROD Kaszubskie wraz z pomieszczeniami przynależnymi do ogrodu nastąpiło w dniu 23 listopada 2021r.

Z pozdrowieniami,

Komisaryczny Zarząd ROD Kaszubskie